Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind sistemul judecătoresc
19.04
2016

Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind sistemul judecătoresc

8693 Accesări    

La 19 aprilie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (Sesizarea nr. 41c/2016). 


Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 12 aprilie 2016 de către Guvern.

În esenţă, prin proiectul de lege se propune:

- Cu referire la statutul judecătorului:

(1)  Numirea în funcție a judecătorilor Curții Supreme de Justiție de către Președintele Republicii Moldova, similar judecătorilor din cadrul judecătoriilor și Curților de Apel;

(2)  Numirea inițială a judecătorului în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, prin excluderea numirii inițiale pe un termen de 5 ani;

(3)  Acordarea judecătorilor doar a imunității funcționale.

- Cu referire la finanțarea instanțelor judecătorești:

(1)  Consultarea obligatorie a Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de elaborare și modificare a bugetului de stat, în partea ce ține de mijloacele financiare alocate sistemului judecătoresc;

(2)  Dreptul Consiliului Superior al Magistraturii de a prezenta Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare sistemului judecătoresc.

- Cu referire la Consiliul Superior al Magistraturii:

(1) Modificarea componenței structurale a CSM, prin excluderea Procurorului General și a Președintelui Curții Supreme de Justiție din componența acestuia;

(2) Stabilirea mandatului membrilor pe un termen de 6 ani, care nu poate fi reînnoit.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curții

Examinând materialele cauzei, Curtea a reținut că iniţiativa de revizuire a Constituţiei, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul autorizat (articolul 141 alin.(1) lit. c) din Constituţie).

Curtea a constatat că modificările constituționale propuse, potrivit cărora judecătorii urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, vor asigura stabilitatea mandatului judecătorilor - un element fundamental al independenţei judecătorilor.

Cu referire la numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție de către Preşedintele Republicii Moldova, spre deosebire de situația actuală în care aceștia sunt numiți de către Parlament, Curtea a constatat că, potrivit autorului proiectului de lege, aceasta va reduce influenţa factorilor politici, precum și va uniformiza procedura de numire a judecătorilor în toate instanțele judecătorești din țară.

De asemenea, în partea ce ține de modificările privind structura și durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea a menționat că amendamentele operate vor consolida rolul acestei instituții de garant al independenței autorității judecătorești.

 

Avizul Curţii

Din aceste motive, Curtea a constatat că iniţiativa de modificare și completare a Constituției nu încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie și poate fi prezentată Parlamentului pentru examinare.

În același timp, în temeiul articolului 143 alin. (1) din Constituție, proiectul de lege constituţională poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6224385  //   Vizitatori ieri: 2607  //   azi: 2227  //   Online: 54
Acces rapid