<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 26.07.2016 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2016 http://www.constcourt.md/Regresul împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO constituțional, cu condiția constatării vinovăției prin sentință judecătorească <![CDATA[Regresul împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO constituțional, cu condiția constatării vinovăției prin sentință judecătorească // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=860&t=/Media/Noutati/Regresul-impotriva-persoanelor-responsabile-de-condamnarea-Republicii-Moldova-la-CEDO-constitutional-cu-conditia-constatarii-vinovatiei-prin-sentinta-judecatoreasca/ La 25 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (sesizările 25g/2016 și 57g/2016).     Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepția de ]]> 25.07.2016 13:39 Examinarea sesizării nr.25g/2016 şi 57g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental <![CDATA[Examinarea sesizării nr.25g/2016 şi 57g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 27 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=855&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr25g2016-si-57g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolului-27-din-Legea-cu-privire-la-Agentul-Guvernamental/ 25.07.2016 10:00 Excluderea controlului judiciar la numirea și revocarea conducătorilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat - neconstituțională <![CDATA[Excluderea controlului judiciar la numirea și revocarea conducătorilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=859&t=/Media/Noutati/Excluderea-controlului-judiciar-la-numirea-i-revocarea-conducatorilor-Oficiilor-Teritoriale-ale-Cancelariei-de-Stat-neconstitutionala/ La 22 iulie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (Sesizarea 69g/2016).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a sintagmei ]]> 22.07.2016 13:27 Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale - neconstituțională (Sesizarea 37g/2016) <![CDATA[Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale - neconstituțională (Sesizarea 37g/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=858&t=/Media/Noutati/Atragerea-la-raspundere-penala-in-lipsa-prevederilor-legale-neconstitutionala-Sesizarea-37g2016/ La 22 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5) 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi ale  articolele ]]> 22.07.2016 11:35 Examinarea sesizării nr.69g privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „şi adjunctul său” prevăzută la pct. 15 din Anexa Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.69g privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „şi adjunctul său” prevăzută la pct. 15 din Anexa Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=850&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr69g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-sintagmei-si-adjunctul-sau-prevazuta-la-pct-15-din-Anexa-Legii-contenciosului-administrativ-nr-793-din-10-februarie-2000/ ]]> 22.07.2016 11:00 Curtea Constituțională a Moldovei se raliază Comisiei de la Veneția și condamnă tentativa de lovitură de stat în Turcia și consecințele acesteia <![CDATA[Curtea Constituțională a Moldovei se raliază Comisiei de la Veneția și condamnă tentativa de lovitură de stat în Turcia și consecințele acesteia // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=857&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-Moldovei-se-raliaza-Comisiei-de-la-Venetia-i-condamna-tentativa-de-lovitura-de-stat-in-Turcia-i-consecintele-acesteia/ 21.07.2016 14:06 Examinarea sesizării nr.37g privind excepţia de neconstituţionalitatea articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi unele prevederi din articolele 2 lit. d) şi 16 lit. с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie <![CDATA[Examinarea sesizării nr.37g privind excepţia de neconstituţionalitatea articolului 125 lit. b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi unele prevederi din articolele 2 lit. d) şi 16 lit. с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=851&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr37g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitatea-articolului-125-lit-b-din-Codul-penal-a-articolelor-7-alin7-39-pct5-313-alin6-din-Codul-de-procedura-penala-si-unele-prevederi-din-articolele-2-lit-d-si-16-lit-c-din-Legea-cu-privire-la-Curtea-Suprema-de-Justitie/ ]]> 21.07.2016 11:00 Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională <![CDATA[Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=856&t=/Media/Noutati/Asocierea-obligatorie-a-proprietarilor-de-locuinte-in-condominiu-constitutionala/ La 20 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Sesizarea nr.64g/2016).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului ]]> 20.07.2016 13:20 Examinarea sesizării nr.64g privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.64g privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin.(4) din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=849&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr64g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-22-alin4-din-Legea-condominiului-in-fondul-locativ-nr913-XIV-din-30-martie-2000/ ]]> 20.07.2016 11:00 Pierderea pensiei neîncasate - neconstituțională <![CDATA[Pierderea pensiei neîncasate - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=854&t=/Media/Noutati/Pierderea-pensiei-neincasate-neconstitutionala/ La 19 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public ]]> 19.07.2016 14:06 Examinarea sesizării nr.67g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-ХIѴ din 14 octombrie 1998 şi a unor prevederi din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.67g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-ХIѴ din 14 octombrie 1998 şi a unor prevederi din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=848&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr67g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-Legea-privind-pensiile-de-asigurari-sociale-de-stat-nr-156-hI-din-14-octombrie-1998-si-a-unor-prevederi-din-Regulamentul-privind-modul-de-plata-a-pensiilor-stabilite-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-de-stat-si-alocatiilor-sociale-de-stat-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-929-din-15-august-2006/ ]]> 19.07.2016 11:00 Obligația conducătorului mijlocului de transport de a se supune testului de ebrietate - constituțională (Sesizarea 66g/2016) <![CDATA[Obligația conducătorului mijlocului de transport de a se supune testului de ebrietate - constituțională (Sesizarea 66g/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=853&t=/Media/Noutati/Obligatia-conducatorului-mijlocului-de-transport-de-a-se-supune-testului-de-ebrietate-constitutionala-Sesizarea-66g2016/ La 18 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 2641 alin. (3) din Codul penal.   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul ]]> 18.07.2016 13:05 Examinarea sesizării nr.66g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 2641 alin. (3) din Codul penal (recoltarea probelor biologice) <![CDATA[Examinarea sesizării nr.66g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 264<sup>1</sup> alin. (3) din Codul penal (recoltarea probelor biologice)<sup></sup> // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=847&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr66g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-art-264sup1sup-alin-3-din-Codul-penal-recoltarea-probelor-biologicesupsup/ ]]> 18.07.2016 11:00 De azi, CCM activează în componență deplină <![CDATA[De azi, CCM activează în componență deplină // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=852&t=/Media/Noutati/De-azi-CCM-activeaza-in-componenta-deplina/ Chișinău, 15 iulie 2016 - Dr. Veaceslav Zaporojan a depus jurământul de învestitură în funcția de judecător al Curții Constituționale în fața Parlamentului, Președintelui RM și Consiliului Superior al Magistraturii. Noul judecător CCM a fost numit din partea Guvernului, la data ]]> 15.07.2016 15:22 Judecătorul Curții Constituționale a României, Daniel-Marius Morar, în vizită la Curtea Constituţională <![CDATA[Judecătorul Curții Constituționale a României, Daniel-Marius Morar, în vizită la Curtea Constituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=846&t=/Media/Noutati/Judecatorul-Curtii-Constitutionale-a-Romaniei-Daniel-Marius-Morar-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala/ Președintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, dl Alexandru Tănase, a avut la 8 iulie 2016 o întrevedere cu dl Daniel-Marius Morar, judecător al Curții Constituționale a României. În cadrul întrevederii, judecătorii constituţionali au trecut în revistă ultimele decizii de referință ale ]]> 11.07.2016 17:06 Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională <![CDATA[Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=845&t=/Media/Publicatii/Primul-Congres-de-Justitie-Constitutionala-al-Statelor-din-Regiunea-Marii-Baltice-i-Marii-Negre-gazduit-de-Curtea-Constitutionala/ 01.07.2016 10:41 Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională <![CDATA[Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=844&t=/Media/Noutati/Primul-Congres-de-Justitie-Constitutionala-al-Statelor-din-Regiunea-Marii-Baltice-i-Marii-Negre-gazduit-de-Curtea-Constitutionala/ Chișinău, 30 iunie 2016 – sub egida CCM s-a desfășurat un eveniment în premieră pentru RM, care a întrunit președinți și reprezentanți ai curților constituționale din 10 state – Primul Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării ]]> 30.06.2016 15:38 Instruirea profesională a judecătorilor instanțelor judecătorești de drept comun <![CDATA[Instruirea profesională a judecătorilor instanțelor judecătorești de drept comun // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=843&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Instruirea-profesionala-a-judecatorilor-instantelor-judecatoreti-de-drept-comun/ 27.06.2016 20:44 ANUNȚ REPETAT: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2016 <![CDATA[ANUNȚ REPETAT: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2016 // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=838&t=/Media/Noutati/ANUN-REPETAT-Premiul-Curtii-Constitutionale-Constantin-Stere-Editia-2016/ Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”,  Ediţia 2016. La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociații obștești) ai lucrărilor ştiinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de articole ]]> 14.06.2016 13:58 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a devenit beneficiar al unui proiect regional finanțat de Lituania <![CDATA[Curtea Constituțională a Republicii Moldova a devenit beneficiar al unui proiect regional finanțat de Lituania // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=837&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-a-devenit-beneficiar-al-unui-proiect-regional-finantat-de-Lituania/ Curtea Constituțională a R. Moldova (CCM) a devenit beneficiar al proiectului "Asistență pentru Curțile Constituționale din Georgia, Republica Moldova și Ucraina în Asigurarea Implementării și Protecției Principiilor Statului de Drept". Proiectul este finanțat de Programul de Cooperare pentru Dezvoltare și ]]> 03.06.2016 15:01 Presentation of CCM’s new Communication Strategy and Action Plan <![CDATA[Presentation of CCM’s new Communication Strategy and Action Plan // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=836&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Presentation-of-CCMs-new-Communication-Strategy-and-Action-Plan/ 02.06.2016 21:00 Un grup de tineri juriști în vizită la Curtea Constituțională <![CDATA[Un grup de tineri juriști în vizită la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=835&t=/Media/Noutati/Un-grup-de-tineri-juriti-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala/ La 2 iunie 2016  un grup de tineri juriști din Moldova au efectuat o vizită la Curtea Constituțională a Republicii Moldova și au participat la o rundă de discuții cu Președintele CCM, dl Alexandru Tănase, privind drepturile omului în RM ]]> 02.06.2016 16:10 2015 <![CDATA[2015 // Date statistice]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=13&id=834&t=/Prezentare-generala/Date-statistice/2015/ 27.05.2016 14:00 E inadmisibil ca modificarea Constituţiei să creeze blocaje constituţionale <![CDATA[E inadmisibil ca modificarea Constituţiei să creeze blocaje constituţionale // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=833&t=/Media/Publicatii/E-inadmisibil-ca-modificarea-Constitutiei-sa-creeze-blocaje-constitutionale/ Interviu cu Dainius Žalimas, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Lituania - Domnule Žalimas, pentru prima dată în istoria statului R. Moldova, CC a emis o hotărâre prin care a declarat neconstituţionale modificările la Constituţie care reglementează procedura de alegere a şefului statului, ]]> 27.05.2016 13:25 Judecători constituționali din UE au discutat competența curților constituționale de verificare a modificărilor Constituţiei <![CDATA[Judecători constituționali din UE au discutat competența curților constituționale de verificare a modificărilor Constituţiei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=823&t=/Media/Noutati/Judecatori-constitutionali-din-UE-au-discutat-competenta-curtilor-constitutionale-de-verificare-a-modificarilor-Constitutiei/ La 20 mai 2016, constituționaliști de valoare din UE și Moldova au discutat aspectele teoretice și practice privind verificarea de către Curțile Constituționale a revizuirilor Constituției. La eveniment au fost prezenți circa 100 invitați. La deschiderea lucrărilor mesei rotunde cu genericul ”Constituționalitatea amendamentelor constituționale”, au prezentat mesaje de salut Președintele CCM dl Alexandru Tănase, dna Liliana Palihovici, Vicepreședitele Parlamentului, E.S. Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Moldova și  Prof. Dr. Boguslaw Banaszak din partea Comisiei  de la Veneția a Consiliului Europei. La ]]> 23.05.2016 12:04 Masa rotundă „Constituționalitatea amendamentelor Constituționale” <![CDATA[Masa rotundă „Constituționalitatea amendamentelor Constituționale” // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=831&t=/Media/Publicatii/Masa-rotunda-Constitutionalitatea-amendamentelor-Constitutionale/  ]]> 20.05.2016 13:49 Studenții la drept – premiați la Concursul de Comunicări Științifice de la Curtea Constituțională <![CDATA[ Studenții la drept – premiați la Concursul de Comunicări Științifice de la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=812&t=/Media/Noutati/Studentii-la-drept-premiati-la-Concursul-de-Comunicari-tiintifice-de-la-Curtea-Constitutionala/ ]]> 19.05.2016 16:50 Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională <![CDATA[Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=811&t=/Media/Noutati/Omisiunea-reglementarii-termenului-liberarii-provizorii-sub-control-judiciar-neconstitutionala/ La 19 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (sesizarea 33g/2016).     Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală, ridicată de către dl Alexandru Iachimciuc, avocat în dosarul nr. 1-1056/2014, pendinte pe rolul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău. Potrivit prevederilor Codului de procedură penală, măsura liberării provizorie sub control judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate și constituie o alternativă a arestării ]]> 19.05.2016 12:44 Examinarea sesizării nr.33g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 191 din Codul de procedură penală <![CDATA[Examinarea sesizării nr.33g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 191 din Codul de procedură penală // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=805&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr33g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolului-191-din-Codul-de-procedura-penala/ ]]> 19.05.2016 10:00 Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională <![CDATA[Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=810&t=/Media/Noutati/Restrictionarea-excesiva-a-informatiei-detinute-de-Agentul-guvernamental-neconstitutionala/ La 18 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015 (sesizarea 29g/2016).   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepția de ]]> 18.05.2016 12:38