<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 22.10.2016 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2016 http://www.constcourt.md/Mesajul Președintelui Curții Constituționale, dl Alexandru Tănase, cu ocazia Zilei profesionale a juristului <![CDATA[Mesajul Președintelui Curții Constituționale, dl Alexandru Tănase, cu ocazia Zilei profesionale a juristului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=889&t=/Media/Noutati/Mesajul-Preedintelui-Curtii-Constitutionale-dl-Alexandru-Tanase-cu-ocazia-Zilei-profesionale-a-juristului/ Sărbătoarea profesională a juristului este un bun prilej de a aduce felicitări tuturor celor care profesează dreptul și care, prin activitatea lor cotidiană, contribuie la edificarea statului de drept şi permanentizarea valorilor democratice caracteristice unei societăţi moderne. Realizarea practică a idealurilor ]]> 19.10.2016 00:00 Președintele CCM, Alexandru Tănase, participă la cea de-a 30-a aniversare a Tribunalului Constituțional al Poloniei <![CDATA[Președintele CCM, Alexandru Tănase, participă la cea de-a 30-a aniversare a Tribunalului Constituțional al Poloniei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=888&t=/Media/Noutati/Preedintele-CCM-Alexandru-Tanase-participa-la-cea-de-a-30-a-aniversare-a-Tribunalului-Constitutional-al-Poloniei/ La 17 octombrie 2016, Președintele Curții Constituționale a R. Moldova – Alexandru Tănase – a adresat un mesaj de felicitare Tribunalului Constituțional al Poloniei în cadrul ceremoniei desfăşurate în orașul Gdansk cu ocazia aniversării a 30-ea de la înființarea Înaltei ]]> 17.10.2016 15:06 Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Curţii Constituţionale <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Curţii Constituţionale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=887&t=/Media/Noutati/Lista-candidatilor-admisi-la-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-din-cadrul-Curtii-Constitutionale/ 12.10.2016 16:56 Blocarea de către un operator economic a intrării pe piață a altui operator - neconstituțională <![CDATA[Blocarea de către un operator economic a intrării pe piață a altui operator - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=886&t=/Media/Noutati/Blocarea-de-catre-un-operator-economic-a-intrarii-pe-piata-a-altui-operator-neconstitutionala/ La 11 octombrie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(5) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare (Sesizarea nr.53g/2016). Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepţia ]]> 11.10.2016 16:24 30 de ani împreună cu Tribunalul Constituțional din Polonia <![CDATA[30 de ani împreună cu Tribunalul Constituțional din Polonia // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=884&t=/Media/Publicatii/30-de-ani-impreuna-cu-Tribunalul-Constitutional-din-Polonia/ 05.10.2016 14:59 Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=883&t=/Media/Noutati/Lista-candidatilor-admisi-la-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ 05.10.2016 14:07 Comitetul de Coordonare al Proiectului CCM <![CDATA[Comitetul de Coordonare al Proiectului CCM // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=882&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Comitetul-de-Coordonare-al-Proiectului-CCM/ Comitetul de Coordonare al Proiectului “Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova” finanțat de UE, s-a întrunit în incinta Curții Constituționale a Republicii Moldova pe 4 octombrie 2016. Ședința a fost prezidată de către Președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova ]]> 04.10.2016 10:57 Conferința Internațională a Curților Constituționale Francofone <![CDATA[Conferința Internațională a Curților Constituționale Francofone // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=881&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Conferinta-Internationala-a-Curtilor-Constitutionale-Francofone/ Proiectul CCM finanțat de UE a sprijinit organizarea Conferinței Internaționale a Curților Constituționale Francofone (ACCPUF), care a avut loc la 28-30 septembrie 2016 și a fost găzduită de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Conferința a fost deschisă de Președintele ]]> 03.10.2016 14:29 În premieră pentru Moldova, CCM organizează Conferința Asociației Curților Constituționale Francofone <![CDATA[În premieră pentru Moldova, CCM organizează Conferința Asociației Curților Constituționale Francofone // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=880&t=/Media/Noutati/In-premiera-pentru-Moldova-CCM-organizeaza-Conferinta-Asociatiei-Curtilor-Constitutionale-Francofone/ Chișinău, 28-29 septembrie – În aceste zile, Curtea Constituțională a R. Moldova (CCM) este, în premieră, gazda celei de-a 8-a Conferințe a șefilor de instituții ai Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCPUF). La eveniment participă circa 80 de oaspeți, de pe ]]> 28.09.2016 13:45 Condiția modificării actelor de constituire a SRL pentru înregistrarea părții sociale - neconstituțională <![CDATA[Condiția modificării actelor de constituire a SRL pentru înregistrarea părții sociale - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=879&t=/Media/Noutati/Conditia-modificarii-actelor-de-constituire-a-SRL-pentru-inregistrarea-partii-sociale-neconstitutionala/ ]]> 27.09.2016 14:00 Procedura de notificare a debitorilor ipotecari nu asigură condițiile de claritate a legii <![CDATA[Procedura de notificare a debitorilor ipotecari nu asigură condițiile de claritate a legii // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=878&t=/Media/Noutati/Procedura-de-notificare-a-debitorilor-ipotecari-nu-asigura-conditiile-de-claritate-a-legii/ La 27 septembrie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (sesizarea 83g/2016).   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, ridicată de către avocații Igor Litvinenco și Dionisie Vition, în dosarul nr. 2a-4933/14, pendinte ]]> 27.09.2016 13:52 Instruirea jurnaliștilor <![CDATA[Instruirea jurnaliștilor // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=877&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Instruirea-jurnalitilor/ 23.09.2016 14:10 Instruirea reprezentanților ONG-urilor <![CDATA[Instruirea reprezentanților ONG-urilor // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=876&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Instruirea-reprezentantilor-ONG-urilor/ 22.09.2016 14:08 Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 110e/2016) <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 110e/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=874&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat-Sesizarea-nr-110e2016/ La 21 septembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 110e/2016).    Circumstanţele cauzei La 29 iulie 2016, prin hotărârea nr. 216, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe ]]> 21.09.2016 11:43 Atelier privind Bazele de Date în Domeniul Drepturilor Constituționale și ale Omului <![CDATA[Atelier privind Bazele de Date în Domeniul Drepturilor Constituționale și ale Omului // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=872&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Atelier-privind-Bazele-de-Date-in-Domeniul-Drepturilor-Constitutionale-i-ale-Omului/ La 16 septembrie 2016, la Chișinău a avut loc atelierul privind bazele de date în domeniul drepturilor constituționale și ale omului. La sesiune au participat și  s-au implicat în discuții intense judecători, asistenți judiciari, membri ai Direcțiilor de Cercetare, Arhivă și Logistică ale Curții Constituționale a Republicii Moldova.   După ce Proiectul CCM a asigurat accesul la mai multe surse on-line de cercetare în domeniul dreptului constituțional comparat și drepturilor internaționale ale omului, participanții au analizat, în cadrul atelierului condus de Expertul ]]> 20.09.2016 14:24 Decizia Curţii Constituţionale pivind Premiul „Constantin Stere”, ediţia 2016 <![CDATA[Decizia Curţii Constituţionale pivind Premiul „Constantin Stere”, ediţia 2016 // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=870&t=/Media/Noutati/Decizia-Curtii-Constitutionale-pivind-Premiul-Constantin-Stere-editia-2016/ În temeiul Regulamentului cu privire la decernarea distincțiilor Curții Constituționale, aprobat prin Decizia nr. AG-5 din 3 iunie 2014, la 1 martie 2016 Curtea Constituţională a anunţat demararea concursului pentru decernarea premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”, ediţia 2016. În urma lansării ]]> 14.09.2016 15:32 Obligarea angajatului de a da explicații în cadrul procedurii disciplinare - neconstituțională <![CDATA[Obligarea angajatului de a da explicații în cadrul procedurii disciplinare - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=869&t=/Media/Noutati/Obligarea-angajatului-de-a-da-explicatii-in-cadrul-procedurii-disciplinare-neconstitutionala/ La 14 septembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și ]]> 14.09.2016 10:57 S-a stins din viață fostul judecător al CCM, Nicolae Chiseev <![CDATA[S-a stins din viață fostul judecător al CCM, Nicolae Chiseev // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=868&t=/Media/Noutati/S-a-stins-din-viata-fostul-judecator-al-CCM-Nicolae-Chiseev/ Curtea Constituţională a R. Moldova a primit cu profund regret vestea încetării din viaţă a lui Nicolae Chiseev, judecător din prima componenţă a CCM. Membrii CCM transmit condoleanţe şi își exprimă profunda compasiune familiei lui Nicolae Chiseev, a cărui inimă a ]]> 13.09.2016 16:34 25 de ani de Independență a Republicii Moldova – mesajul de felicitare al Președintelui Curții Constituționale a Lituaniei <![CDATA[25 de ani de Independență a Republicii Moldova – mesajul de felicitare al Președintelui Curții Constituționale a Lituaniei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=866&t=/Media/Noutati/25-de-ani-de-Independenta-a-Republicii-Moldova-mesajul-de-felicitare-al-Preedintelui-Curtii-Constitutionale-a-Lituaniei/ Stimate Dle Președinte, Îmi revine deosebita onoare de a vă transmite felicitări cu ocazia aniversării  a 25 de ani de la independența Republicii Moldova! În numele Curții Constituționale a Republicii Lituania și al meu personal, vă adresez sincere felicitări prilejuite de ]]> 26.08.2016 16:55 Delegația Ministerului Justiției al României în vizită la Curtea Constituțională a Republicii Moldova <![CDATA[Delegația Ministerului Justiției al României în vizită la Curtea Constituțională a Republicii Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=865&t=/Media/Noutati/Delegatia-Ministerului-Justitiei-al-Romaniei-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova/ Chișinău, 26/08/2016 – Președintele CCM, Alexandru Tănase, a primit în vizită delegația Ministerului Justiției al României, în frunte cu ministrul Raluca Alexandra Prună, și omologul din RM, Vladimir Cebotari. Întrevederea a avut loc în cadrul  vizitei oficiale în Republica Moldova a ]]> 26.08.2016 14:12 Sesizarea prin care se contestă data alegerilor prezidențiale, inadmisibilă <![CDATA[Sesizarea prin care se contestă data alegerilor prezidențiale, inadmisibilă // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=864&t=/Media/Noutati/Sesizarea-prin-care-se-contesta-data-alegerilor-prezidentiale-inadmisibila/ La 5 august 2016, Curtea Constituţională a pronunţat decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 94a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova și a Legii nr. 147 din 15 iulie 2016 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral]]> 05.08.2016 12:11 Mesajul de felicitare al Preşedintelui Curţii Constituţionale cu ocazia Zilei Constituţiei <![CDATA[Mesajul de felicitare al Preşedintelui Curţii Constituţionale cu ocazia Zilei Constituţiei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=861&t=/Media/Noutati/Mesajul-de-felicitare-al-Presedintelui-Curtii-Constitutionale-cu-ocazia-Zilei-Constitutiei/ La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Supremă a statului moldovenesc - Constituția. Acest act juridic fundamental al statului conține cele mai importante reglementări ale sistemului nostru politic, garantează pluralismul politic, protejează drepturile și libertățile omului. După decenii ]]> 29.07.2016 07:40 Regresul împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO constituțional, cu condiția constatării vinovăției prin sentință judecătorească <![CDATA[Regresul împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CEDO constituțional, cu condiția constatării vinovăției prin sentință judecătorească // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=860&t=/Media/Noutati/Regresul-impotriva-persoanelor-responsabile-de-condamnarea-Republicii-Moldova-la-CEDO-constitutional-cu-conditia-constatarii-vinovatiei-prin-sentinta-judecatoreasca/ La 25 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (sesizările 25g/2016 și 57g/2016).     Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepția de ]]> 25.07.2016 13:39 Excluderea controlului judiciar la numirea și revocarea conducătorilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat - neconstituțională <![CDATA[Excluderea controlului judiciar la numirea și revocarea conducătorilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=859&t=/Media/Noutati/Excluderea-controlului-judiciar-la-numirea-i-revocarea-conducatorilor-Oficiilor-Teritoriale-ale-Cancelariei-de-Stat-neconstitutionala/ La 22 iulie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (Sesizarea 69g/2016).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a sintagmei ]]> 22.07.2016 13:27 Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale - neconstituțională (Sesizarea 37g/2016) <![CDATA[Atragerea la răspundere penală în lipsa prevederilor legale - neconstituțională (Sesizarea 37g/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=858&t=/Media/Noutati/Atragerea-la-raspundere-penala-in-lipsa-prevederilor-legale-neconstitutionala-Sesizarea-37g2016/ La 22 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 125 lit. b) din Codul penal, articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5) 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi ale  articolele ]]> 22.07.2016 11:35 Curtea Constituțională a Moldovei se raliază Comisiei de la Veneția și condamnă tentativa de lovitură de stat în Turcia și consecințele acesteia <![CDATA[Curtea Constituțională a Moldovei se raliază Comisiei de la Veneția și condamnă tentativa de lovitură de stat în Turcia și consecințele acesteia // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=857&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-Moldovei-se-raliaza-Comisiei-de-la-Venetia-i-condamna-tentativa-de-lovitura-de-stat-in-Turcia-i-consecintele-acesteia/ 21.07.2016 14:06 Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională <![CDATA[Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=856&t=/Media/Noutati/Asocierea-obligatorie-a-proprietarilor-de-locuinte-in-condominiu-constitutionala/ La 20 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Sesizarea nr.64g/2016).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului ]]> 20.07.2016 13:20 Pierderea pensiei neîncasate - neconstituțională <![CDATA[Pierderea pensiei neîncasate - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=854&t=/Media/Noutati/Pierderea-pensiei-neincasate-neconstitutionala/ La 19 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public ]]> 19.07.2016 14:06 Obligația conducătorului mijlocului de transport de a se supune testului de ebrietate - constituțională (Sesizarea 66g/2016) <![CDATA[Obligația conducătorului mijlocului de transport de a se supune testului de ebrietate - constituțională (Sesizarea 66g/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=853&t=/Media/Noutati/Obligatia-conducatorului-mijlocului-de-transport-de-a-se-supune-testului-de-ebrietate-constitutionala-Sesizarea-66g2016/ La 18 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 2641 alin. (3) din Codul penal.   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul ]]> 18.07.2016 13:05 De azi, CCM activează în componență deplină <![CDATA[De azi, CCM activează în componență deplină // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=852&t=/Media/Noutati/De-azi-CCM-activeaza-in-componenta-deplina/ Chișinău, 15 iulie 2016 - Dr. Veaceslav Zaporojan a depus jurământul de învestitură în funcția de judecător al Curții Constituționale în fața Parlamentului, Președintelui RM și Consiliului Superior al Magistraturii. Noul judecător CCM a fost numit din partea Guvernului, la data ]]> 15.07.2016 15:22