<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 03.03.2015 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2015 http://www.constcourt.md/Curtea Constituțională a Republicii Moldova consemnează 20 de ani de la fondare <![CDATA[Curtea Constituțională a Republicii Moldova consemnează 20 de ani de la fondare // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=619&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-consemneaza-20-de-ani-de-la-fondare/ 23.02.2015 13:34 Imunitatea nu are incidenţă asupra deputatului condamnat, iar mandatul încetează de drept <![CDATA[Imunitatea nu are incidenţă asupra deputatului condamnat, iar mandatul încetează de drept // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=616&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Imunitatea-nu-are-incidenta-asupra-deputatului-condamnat-iar-mandatul-inceteaza-de-drept/ La 20 ianuarie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolelor 1, 69 şi 70 din Constituţie (Sesizarea nr. 6b/2014).   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională, la 6 februarie 2014, de către deputatul în Parlament la acea vreme, dl Grigore Petrenco. Autorul sesizării a solicitat Curţii Constituţionale ca prin interpretarea articolelor 69 („Încetarea mandatului deputaţilor") şi 70 („Incompatibilităţi şi imunităţi") în coroborare cu articolul 1 („Statul de drept") din Constituţie, să se explice: „1) Deputatul în ]]> 20.01.2015 17:10 Executarea hotărârii judecătoreşti de către Parlament – constituţională <![CDATA[Executarea hotărârii judecătoreşti de către Parlament – constituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=615&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Executarea-hotararii-judecatoresti-de-catre-Parlament-constitutionala/ La 20 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică - ANRE ]]> 20.01.2015 15:44 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcție a directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcție a directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=614&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotararii-Parlamentului-nr169-din-21-iulie-2014-privind-eliberarea-din-functie-a-directorului-general-al-Consiliului-de-administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica/ 20.01.2015 10:00 Examinarea sesizării privind interpretarea articolelor 68, 69 și 70 din Constituţia Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării privind interpretarea articolelor 68, 69 și 70 din Constituţia Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=613&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-interpretarea-articolelor-68-69-i-70-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 15.01.2015 10:00 Raport privind rezultatele alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi <![CDATA[Raport privind rezultatele alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=612&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Raport-privind-rezultatele-alegerii-Parlamentului-si-validarea-mandatelor-deputatilor-alesi/ Potrivit articolului 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, articolelor 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, instanţa de contencios constituţional confirmă ]]> 30.12.2014 16:00 Comisia de la Veneţia a comunicat Curţii Constituţionale opinia sa referitoare la Legea privind testarea integrităţii <![CDATA[Comisia de la Veneţia a comunicat Curţii Constituţionale opinia sa referitoare la Legea privind testarea integrităţii // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=611&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Comisia-de-la-Venetia-a-comunicat-Curtii-Constitutionale-opinia-sa-referitoare-la-Legea-privind-testarea-integritatii/ 16.12.2014 14:32 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art.9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art.9 alin. (6) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=607&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art9-alin-6-din-Legea-nr-48-din-22-martie-2012-privind-sistemul-de-salarizare-a-functionarilor-publici/ 11.12.2014 10:00 Examinarea adresei Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea legalității alegerii Parlamentului Republicii Moldova și validarea mandatelor deputaților aleși <![CDATA[Examinarea adresei Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea legalității alegerii Parlamentului Republicii Moldova și validarea mandatelor deputaților aleși // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=610&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-adresei-Comisiei-Electorale-Centrale-cu-privire-la-confirmarea-legalitatii-alegerii-Parlamentului-Republicii-Moldova-i-validarea-mandatelor-deputatilor-alei/ 09.12.2014 10:00 Ședința de validare a alegerilor parlamentare de către CCM: marți, 9 decembrie 2014 <![CDATA[Ședința de validare a alegerilor parlamentare de către CCM: marți, 9 decembrie 2014 // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=609&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/edinta-de-validare-a-alegerilor-parlamentare-de-catre-CCM-marti-9-decembrie-2014/ 08.12.2014 13:45 Şedinţă amânată de către Curtea Constituţională <![CDATA[Şedinţă amânată de către Curtea Constituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=608&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Sedinta-amanata-de-catre-Curtea-Constitutionala/ 06.12.2014 14:09 La 29 noiembrie, Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a acordat titlul de Doctor Honoris Causa preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase <![CDATA[La 29 noiembrie, Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a acordat titlul de Doctor Honoris Causa preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=603&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/La-29-noiembrie-Universitatea-1-Decembrie-1918-din-Alba-Iulia-a-acordat-titlul-de-Doctor-Honoris-Causa-presedintelui-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova-Alexandru-Tanase/ La 29 noiembrie, Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a acordat titlul de Doctor Honoris Causa preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase. La eveniment a fost prezent și ambasadorul Republicii Moldova în România, Iurie Reniţă. ]]> 29.11.2014 20:11 Sesizări respinse de Curtea Constituţională ca fiind inadmisibile <![CDATA[Sesizări respinse de Curtea Constituţională ca fiind inadmisibile // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=602&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Sesizari-respinse-de-Curtea-Constitutionala-ca-fiind-inadmisibile/ 18.11.2014 17:41 CCM menţine obligaţia proprietarului vehiculului de a comunica identitatea persoanei aflate la volan <![CDATA[CCM menţine obligaţia proprietarului vehiculului de a comunica identitatea persoanei aflate la volan // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=601&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/CCM-mentine-obligatia-proprietarului-vehiculului-de-a-comunica-identitatea-persoanei-aflate-la-volan/ 18.11.2014 17:35 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității articolului 234 din Codul contravențional <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității articolului 234 din Codul contravențional // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=598&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-articolului-234-din-Codul-contraventional/ 18.11.2014 10:00 Curtea Constituţională a repus persoanele incapabile în dreptul de a sesiza Avocatul Poporului <![CDATA[Curtea Constituţională a repus persoanele incapabile în dreptul de a sesiza Avocatul Poporului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=600&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-repus-persoanele-incapabile-in-dreptul-de-a-sesiza-Avocatul-Poporului/ 13.11.2014 18:51 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=597&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unei-prevederi-din-Legea-nr52-din-3-aprilie-2014-cu-privire-la-Avocatul-Poporului-Ombudsmanul/ 13.11.2014 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 19 din Legea nr.544-XII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în redacția Legii nr.177 din 25 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 19 din Legea nr.544-XII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în redacția Legii nr.177 din 25 iulie 2014 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=596&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-ale-articolului-19-din-Legea-nr544-XII-din-20-iulie-1995-cu-privire-la-statutul-judecatorului-in-redactia-Legii-nr177-din-25-iulie-2014/ 11.11.2014 14:30 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității prevederilor Legii nr.146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității prevederilor Legii nr.146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=595&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-prevederilor-Legii-nr146-din-17-iulie-2014-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 06.11.2014 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art.641 alin. (3) din Codul electoral <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art.641 alin. (3) din Codul electoral // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=588&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art641-alin-3-din-Codul-electoral/ 04.11.2014 10:00 Examinarea sesizării nr. 49a/2014 privind controlul constituționalității art.641 alin. (3) din Codul electoral panificată pentru data de 4 noiembrie curent, se amână. <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 49a/2014 privind controlul constituționalității art.641 alin. (3) din Codul electoral panificată pentru data de 4 noiembrie curent, se amână. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=594&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-49a2014-privind-controlul-constitutionalitatii-art641-alin-3-din-Codul-electoral-panificata-pentru-data-de-4-noiembrie-curent-se-amana/ 04.11.2014 10:00 2013 <![CDATA[2013 // Date statistice]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=13&id=593&t=/Prezentare-generala/Date-statistice/2013/ 31.10.2014 15:30 Condoleanțe familiei Tănase <![CDATA[Condoleanțe familiei Tănase // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=589&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Condoleante-familiei-Tanase/ 30.10.2014 13:55 Curtea Constituțională, revizuită? <![CDATA[Curtea Constituțională, revizuită? // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=587&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Publicatii/Curtea-Constitutionala-revizuita/ 21.10.2014 16:29 Curtea Constituţională îndeamnă la transparenţă şi egalitatea gender la numirea judecătorilor CCM <![CDATA[Curtea Constituţională îndeamnă la transparenţă şi egalitatea gender la numirea judecătorilor CCM // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=586&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Curtea-Constitutionala-indeamna-la-transparenta-si-egalitatea-gender-la-numirea-judecatorilor-CCM/ 21.10.2014 14:33 Mesajul preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului <![CDATA[Mesajul preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=585&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Mesajul-presedintelui-Curtii-Constitutionale-Alexandru-Tanase-cu-ocazia-sarbatorii-profesionale-Ziua-Juristului/ 17.10.2014 17:00 DEZMINŢIRE <![CDATA[DEZMINŢIRE // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=584&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/DEZMINTIRE/ 16.10.2014 19:11 Asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este constituţională <![CDATA[Asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este constituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=583&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Asocierea-Republicii-Moldova-cu-Uniunea-Europeana-este-constitutionala/ 09.10.2014 13:24 Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii Legii nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituţionalităţii Legii nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=580&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr112-din-2-iulie-2014-pentru-ratificarea-Acordului-de-Asociere-intre-Republica-Moldova-pe-de-o-parte-si-Uniunea-Europeana-si-Comunitatea-Europeana-a-Energiei-Atomice-si-statele-membre-ale-acestora-pe-de-alta-parte/ 09.10.2014 10:00 Lansarea Selecţiei de Decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei <![CDATA[Lansarea Selecţiei de Decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=582&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Lansarea-Selectiei-de-Decizii-ale-Curtii-Constitutionale-Federale-a-Germaniei/ La 6 octombrie 2014 a fost lansată culegerea în limba română a celor mai relevante Decizii ale Curţii Constituţionale Federale Germane. La lansare au participat distinși oaspeţi din Germania şi România, a ]]> 07.10.2014 16:42