<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 25.04.2014 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2014 http://www.constcourt.md/Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale <![CDATA[Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Curţii Constituţionale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=537&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Anunt-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-cadrul-Curtii-Constitutionale/   Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:   Denumirea postului Subdiviziunea Data-Limită Referent al judecătorului (asistent judiciar), Secţia expertiză juridică, Direcţia juridică-Grefa 30 aprilie 2014                 Selecţia candidaţilor se va realiza ţinând cont de următoarele cerinţe: §  ]]> 08.04.2014 16:47 Precizări în legătură cu dosarul indemnizaţiilor pentru mame, aflat pe rolul CCM <![CDATA[Precizări în legătură cu dosarul indemnizaţiilor pentru mame, aflat pe rolul CCM // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=536&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Precizari-in-legatura-cu-dosarul-indemnizatiilor-pentru-mame-aflat-pe-rolul-CCM/ (Sesizarea nr. 13a/2014)     Având în vedere protestele referitoare la modificările succesive la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate de muncă și alte prestații de asigurări sociale („indemnizaţiile pentru mame”) şi solicitarea adresată Curţii Constituţionale de a anula Legea nr. 332 din 23 ]]> 01.04.2014 16:03 Modificarea cotei accizului pentru produse de tutungerie fără acceptul Guvernului - neconstituţională <![CDATA[Modificarea cotei accizului pentru produse de tutungerie fără acceptul Guvernului - neconstituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=535&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Modificarea-cotei-accizului-pentru-produse-de-tutungerie-fara-acceptul-Guvernului-neconstitutionala/ La 25 martie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea ]]> 25.03.2014 14:42 Marți, 25 martie 2014 ora 10.00 Dosarul nr.20a/2014 Examinarea sesizării pentru controlul constituționalității unor poziții din Anexa nr.1 la Titlul IV al Codului fiscal, în redacția Legii nr.324 din 23 decembrie 2013. <![CDATA[Marți, 25 martie 2014 ora 10.00 Dosarul nr.20a/2014 Examinarea sesizării pentru controlul constituționalității unor poziții din Anexa nr.1 la Titlul IV al Codului fiscal, în redacția Legii nr.324 din 23 decembrie 2013. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=534&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Marti-25-martie-2014ora-1000-Dosarul-nr20a2014-Examinarea-sesizarii-pentru-controlul-constitutionalitatii-unor-pozitii-din-Anexa-nr1-la-Titlul-IV-al-Codului-fiscal-in-redactia-Legii-nr324-din-23-decembrie-2013/ 25.03.2014 10:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=532&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ 27.02.2014 10:30 Micșorarea cotei accizelor pentru unele mijloace de transport – neconstituțională <![CDATA[Micșorarea cotei accizelor pentru unele mijloace de transport – neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=530&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Micorarea-cotei-accizelor-pentru-unele-mijloace-de-transport-neconstitutionala/ La 14 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte ]]> 14.02.2014 18:22 Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit – neconstituțională <![CDATA[Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit – neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=529&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Redirectionarea-a-2-din-impozitul-pe-venit-neconstitutionala/ La 13 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. (Sesizarea nr. 5a/2014)   Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 3 ]]> 14.02.2014 18:20 Constituționalitatea legilor poate fi verificată, atât după, cât și înainte de publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova <![CDATA[Constituționalitatea legilor poate fi verificată, atât după, cât și înainte de publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=531&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Constitutionalitatea-legilor-poate-fi-verificata-atat-dupa-cat-i-inainte-de-publicarea-in-Monitorul-Oficial-al-Republicii-Moldova/ La 14 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 135 alineatul (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova. (Sesizarea nr.52b/2013)   Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 noiembrie 2013 de către deputaţii ]]> 14.02.2014 18:19 Examinarea sesizării privind interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării privind interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=525&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-interpretarea-articolului-135-alin-1-lit-a-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 14.02.2014 13:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr.2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr.2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=524&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Anexa-nr2-la-Titlul-IV-din-Codul-fiscal-in-redactia-Legii-nr-324-din-23-decembrie-2013-privind-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 14.02.2014 10:00 Scutirea unui agent economic de plățile la bugetul public național – neconstituțională <![CDATA[Scutirea unui agent economic de plățile la bugetul public național – neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=527&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Scutirea-unui-agent-economic-de-platile-la-bugetul-public-national-neconstitutionala/ La 13 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și anularea majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente acestora ]]> 13.02.2014 15:41 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității dispozițiilor Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității dispozițiilor Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=521&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-dispozitiilor-Legii-nr-324-din-23-decembrie-2013-privind-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 13.02.2014 14:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității dispozițiilor Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității dispozițiilor Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=522&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-dispozitiilor-Legii-nr-324-din-23-decembrie-2013-privind-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 13.02.2014 10:00 Exceptarea de la controlul judiciar a actelor administrative referitoare la situaţiile excepţionale – neconstituțională <![CDATA[Exceptarea de la controlul judiciar a actelor administrative referitoare la situaţiile excepţionale – neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=526&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Exceptarea-de-la-controlul-judiciar-a-actelor-administrative-referitoare-la-situatiile-exceptionale-neconstitutionala/   La 11 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii articolului 4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 38a/2013).     Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 ]]> 11.02.2014 18:07 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederilor ale art.4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XVI din 10 februarie 2000. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederilor ale art.4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XVI din 10 februarie 2000. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=519&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederilor-ale-art4-lite-din-Legea-contenciosului-administrativ-nr-793-XVI-din-10-februarie-2000/ 11.02.2014 10:00 Procedura de transmitere către creditor a bunului debitorului scos la licitaţie – constituţională <![CDATA[Procedura de transmitere către creditor a bunului debitorului scos la licitaţie – constituţională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=523&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Procedura-de-transmitere-catre-creditor-a-bunului-debitorului-scos-la-licitatie-constitutionala/ La 6 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii art. 139 alin. (3),(4), art. 140 alin. (1), (3)-(10) din Codul de executare şi a unor prevederi ale art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea cadastrului bunurilor ]]> 06.02.2014 16:12 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art. 139 alin. (3) - (4) şi 140 alin. (1), (3) - (10) Cod de executare, adoptat prin Legea 443-XV din 24.12.2004, precum şi art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543 din 25.02.1998, în vigoare din 21.05.1998. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art. 139 alin. (3) - (4) şi 140 alin. (1), (3) - (10) Cod de executare, adoptat prin Legea 443-XV din 24.12.2004, precum şi art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543 din 25.02.1998, în vigoare din 21.05.1998. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=518&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art-139-alin-3-4-si-140-alin-1-3-10-Cod-de-executare-adoptat-prin-Legea-443-XV-din-24122004-precum-si-art-28-alin-1-lit-e-din-Legea-cadastrului-bunurilor-imobile-nr-1543-din-25021998-in-vigoare-din-21051998/ 06.02.2014 10:00 Alegerea vicepreședinților Parlamentului – constituțională <![CDATA[Alegerea vicepreședinților Parlamentului – constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=520&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Alegerea-vicepreedintilor-Parlamentului-constitutionala/ La 4 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii Hotărârilor Parlamentului nr.126 și nr.127 din 30 mai 2013 pentru alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului (Sesizarea nr. 31a/2013).   Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 iulie 2013 de deputaţii Grigore Petrenco, Artur Reşetnicov și Igor Vremea.   Autorii sesizării au pretins că prevederile Hotărârilor Parlamentului nr. 126 şi nr. 127 din 30 mai 2013, prin care dnii Andrian Candu și Oleg Bodrug au ]]> 04.02.2014 14:05 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 30 mai 2013. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 30 mai 2013. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=516&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotararilor-Parlamentului-Republicii-Moldova-nr-126-i-nr-127-din-30-mai-2013/ 04.02.2014 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 1022 din 28 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 1022 din 28 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=515&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotaririi-Guvernului-nr-1022-din-28-decembrie-2012-cu-privire-la-reorganizarea-unor-institutii-medico-sanitare-publice/ ]]> 30.01.2014 10:00 Modificarea taxelor locale - neconstituțională (Sesizarea nr. 2a/2014) <![CDATA[Modificarea taxelor locale - neconstituțională (Sesizarea nr. 2a/2014) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=517&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Modificarea-taxelor-locale-neconstitutionala-Sesizarea-nr-2a2014/ La 28 ianuarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii punctelor 113-119, 122 şi 123 ale Art. IX din Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări la Codul fiscal (Sesizarea nr. 2a/2014). Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 ianuarie 2014 de către deputaţii în Parlament, dnii Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega şi dna Corina Fusu. La 14 ianuarie 2014 sesizarea a ]]> 28.01.2014 15:56 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art. IX pct. pct. 113-119,122, 123 (inclusiv anexa) din Codul fiscal nr. 1163 –XIII din 24 aprilie 1997 în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității art. IX pct. pct. 113-119,122, 123 (inclusiv anexa) din Codul fiscal nr. 1163 –XIII din 24 aprilie 1997 în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=514&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art-IX-pct-pct-113-119122-123-inclusiv-anexa-din-Codul-fiscal-nr-1163-XIII-din-24-aprilie-1997-in-redactia-Legii-nr-324-din-23-decembrie-2013-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 28.01.2014 10:00 Alexandru Tănase "Parlamentul poate să modifice Constituția, dar nu şi valorile fundamentale care au stat la baza fondării statului nostru…" <![CDATA[Alexandru Tănase "Parlamentul poate să modifice Constituția, dar nu şi valorile fundamentale care au stat la baza fondării statului nostru…" // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=513&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Alexandru-Tanase-Parlamentul-poate-sa-modifice-Constitutia-dar-nu-si-valorile-fundamentale-care-au-stat-la-baza-fondarii-statului-nostru/ Europa Liberă: Un document politic a fost ridicat la rangul unui document juridic, cum e Constituția. Puteți combate acest argument al celor care nu sunt de acord cu această decizie? Alexandru Tănase: „Pentru a combate un argument el trebuie să existe. ]]> 09.12.2013 16:08 Textul Declaraţiei de Independenţă prevalează în raport cu textul Constituţiei (Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013) <![CDATA[Textul Declaraţiei de Independenţă prevalează în raport cu textul Constituţiei (Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=512&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Textul-Declaratiei-de-Independenta-prevaleaza-in-raport-cu-textul-Constitutiei-Sesizarile-nr-8b2013-si-41b2013/ La 5 decembrie 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în coraport cu Preambul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013). Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află sesizările depuse la 26 martie 2013 şi, respectiv, 17 septembrie 2013, completate ulterior, de deputaţii Ana Guţu, Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Corina Fusu, Boris Vieru şi Gheorghe Brega privind interpretarea dispoziţiilor 13 alin. (1) din Constituţie în coraport cu Preambul ]]> 05.12.2013 15:50 Examinarea sesizării privind interpretarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării privind interpretarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=511&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-interpretarea-articolului-13-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 05.12.2013 10:00 Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind propunerea de validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnului Stratulat Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale privind propunerea de validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnului Stratulat Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=510&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-Comisiei-Electorale-Centrale-privind-propunerea-de-validarea-mandatului-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova-domnului-Stratulat-Ion-candidat-supleant-pe-lista-Partidului-Democrat-din-Moldova/ 07.11.2013 09:00 Concurs public de elaborare a studiului privind consolidarea rolului Curții Constituționale <![CDATA[Concurs public de elaborare a studiului privind consolidarea rolului Curții Constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=505&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Concurs-public-de-elaborare-a-studiului-privind-consolidarea-rolului-Curtii-Constitutionale/     Organizator: Curtea Constituțională   Domeniu: justiție constituțională   Candidați: organizații necomerciale       CC anunță lansarea concursului public de elaborarea studiului de cercetare privind consolidarea rolului CC. Studiul este parte a fazei preliminare de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justiției.     Detalii suplimentare:   A.    Compartimente ale studiului:   1.      ]]> 21.10.2013 15:29 Mesajul Preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului <![CDATA[Mesajul Preşedintelui Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=509&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Mesajul-Presedintelui-Curtii-Constitutionale-Alexandru-Tanase-cu-ocazia-sarbatorii-profesionale-Ziua-Juristului/ ]]> 18.10.2013 08:55 Examinarea sesizării nr.45b privind interpretarea art. 140 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.45b privind interpretarea art. 140 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=508&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr45b-privind-interpretarea-art-140-alin-1-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 10.10.2013 10:00 Sistarea verificării constituţionalităţii unor hotărâri ale Guvernului referitoare la concesionarea Aeroportului Chişinău <![CDATA[Sistarea verificării constituţionalităţii unor hotărâri ale Guvernului referitoare la concesionarea Aeroportului Chişinău // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=507&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Sistarea-verificarii-constitutionalitatii-unor-hotarari-ale-Guvernului-referitoare-la-concesionarea-Aeroportului-Chisinau/ (Sesizările nr. 39a/2013 şi 42a/2013) La 8 octombrie 2013 Curtea Constituţională a pronunţat decizia privind sistarea procesului de examinare a constituţionalităţii unor hotărâri ale Guvernului referitoare la concesionarea Aeroportului Chişinău (sesizările nr. 39a/2013 şi 42a/2013). Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial. Circumstanţele cauzei   La originea cauzei se află sesizările depuse la 9 şi, respectiv, 30 septembrie 2013, completate ulterior, de deputaţii  Ion Hadîrcă, Valeriu Saharneanu, Anatol Arhire, Oleg Bodrug, Vadim Cojocaru, Vadim Vacarciuc, Ana Guţu, Vladimir Voronin, Iurie Muntean, Mark Tkaciuk ]]> 08.10.2013 16:46