<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 30.06.2016 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2016 http://www.constcourt.md/Training of Judges of Courts of General Jurisdiction <![CDATA[Training of Judges of Courts of General Jurisdiction // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=843&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Training-of-Judges-of-Courts-of-General-Jurisdiction/ 27.06.2016 20:44 ANUNȚ REPETAT: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2016 <![CDATA[ANUNȚ REPETAT: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2016 // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=838&t=/Media/Noutati/ANUN-REPETAT-Premiul-Curtii-Constitutionale-Constantin-Stere-Editia-2016/ Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”,  Ediţia 2016. La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociații obștești) ai lucrărilor ştiinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de articole ]]> 14.06.2016 13:58 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a devenit beneficiar al unui proiect regional finanțat de Lituania <![CDATA[Curtea Constituțională a Republicii Moldova a devenit beneficiar al unui proiect regional finanțat de Lituania // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=837&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-a-devenit-beneficiar-al-unui-proiect-regional-finantat-de-Lituania/ Curtea Constituțională a R. Moldova (CCM) a devenit beneficiar al proiectului "Asistență pentru Curțile Constituționale din Georgia, Republica Moldova și Ucraina în Asigurarea Implementării și Protecției Principiilor Statului de Drept". Proiectul este finanțat de Programul de Cooperare pentru Dezvoltare și ]]> 03.06.2016 15:01 Presentation of CCM’s new Communication Strategy and Action Plan <![CDATA[Presentation of CCM’s new Communication Strategy and Action Plan // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=836&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Presentation-of-CCMs-new-Communication-Strategy-and-Action-Plan/ 02.06.2016 21:00 Un grup de tineri juriști în vizită la Curtea Constituțională <![CDATA[Un grup de tineri juriști în vizită la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=835&t=/Media/Noutati/Un-grup-de-tineri-juriti-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala/ La 2 iunie 2016  un grup de tineri juriști din Moldova au efectuat o vizită la Curtea Constituțională a Republicii Moldova și au participat la o rundă de discuții cu Președintele CCM, dl Alexandru Tănase, privind drepturile omului în RM ]]> 02.06.2016 16:10 2015 <![CDATA[2015 // Date statistice]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=13&id=834&t=/Prezentare-generala/Date-statistice/2015/ 27.05.2016 14:00 E inadmisibil ca modificarea Constituţiei să creeze blocaje constituţionale <![CDATA[E inadmisibil ca modificarea Constituţiei să creeze blocaje constituţionale // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=833&t=/Media/Publicatii/E-inadmisibil-ca-modificarea-Constitutiei-sa-creeze-blocaje-constitutionale/ Interviu cu Dainius Žalimas, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Lituania - Domnule Žalimas, pentru prima dată în istoria statului R. Moldova, CC a emis o hotărâre prin care a declarat neconstituţionale modificările la Constituţie care reglementează procedura de alegere a şefului statului, ]]> 27.05.2016 13:25 Judecători constituționali din UE au discutat competența curților constituționale de verificare a modificărilor Constituţiei <![CDATA[Judecători constituționali din UE au discutat competența curților constituționale de verificare a modificărilor Constituţiei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=823&t=/Media/Noutati/Judecatori-constitutionali-din-UE-au-discutat-competenta-curtilor-constitutionale-de-verificare-a-modificarilor-Constitutiei/ La 20 mai 2016, constituționaliști de valoare din UE și Moldova au discutat aspectele teoretice și practice privind verificarea de către Curțile Constituționale a revizuirilor Constituției. La eveniment au fost prezenți circa 100 invitați. La deschiderea lucrărilor mesei rotunde cu genericul ”Constituționalitatea amendamentelor constituționale”, au prezentat mesaje de salut Președintele CCM dl Alexandru Tănase, dna Liliana Palihovici, Vicepreședitele Parlamentului, E.S. Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Moldova și  Prof. Dr. Boguslaw Banaszak din partea Comisiei  de la Veneția a Consiliului Europei. La ]]> 23.05.2016 12:04 Masa rotundă „Constituționalitatea amendamentelor Constituționale” <![CDATA[Masa rotundă „Constituționalitatea amendamentelor Constituționale” // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=831&t=/Media/Publicatii/Masa-rotunda-Constitutionalitatea-amendamentelor-Constitutionale/  ]]> 20.05.2016 13:49 Studenții la drept – premiați la Concursul de Comunicări Științifice de la Curtea Constituțională <![CDATA[ Studenții la drept – premiați la Concursul de Comunicări Științifice de la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=812&t=/Media/Noutati/Studentii-la-drept-premiati-la-Concursul-de-Comunicari-tiintifice-de-la-Curtea-Constitutionala/ ]]> 19.05.2016 16:50 Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională <![CDATA[Omisiunea reglementării termenului liberării provizorii sub control judiciar - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=811&t=/Media/Noutati/Omisiunea-reglementarii-termenului-liberarii-provizorii-sub-control-judiciar-neconstitutionala/ La 19 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (sesizarea 33g/2016).     Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală, ridicată de către dl Alexandru Iachimciuc, avocat în dosarul nr. 1-1056/2014, pendinte pe rolul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău. Potrivit prevederilor Codului de procedură penală, măsura liberării provizorie sub control judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate și constituie o alternativă a arestării ]]> 19.05.2016 12:44 Examinarea sesizării nr.33g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 191 din Codul de procedură penală <![CDATA[Examinarea sesizării nr.33g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 191 din Codul de procedură penală // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=805&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr33g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolului-191-din-Codul-de-procedura-penala/ 19.05.2016 10:00 Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională <![CDATA[Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=810&t=/Media/Noutati/Restrictionarea-excesiva-a-informatiei-detinute-de-Agentul-guvernamental-neconstitutionala/ La 18 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015 (sesizarea 29g/2016).   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepția de ]]> 18.05.2016 12:38 Examinarea sesizării nr.29g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) Legii cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015. <![CDATA[Examinarea sesizării nr.29g privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) Legii cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015. // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=804&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr29g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-10-alin-4-Legii-cu-privire-la-Agentul-guvernamental-nr-151-din-30-iulie-2015/ 18.05.2016 10:00 Elevii din sudul țării sunt interesați de activitatea Curții Constituționale <![CDATA[Elevii din sudul țării sunt interesați de activitatea Curții Constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=809&t=/Media/Noutati/Elevii-din-sudul-tarii-sunt-interesati-de-activitatea-Curtii-Constitutionale/ La 17 mai 2016, un grup de elevi din 3 școli din or.Vulcănești au vizitat CCM și au participat la ședința publică a Curții.     În scopul ridicării culturii juridice și cunoștințelor generale despre Constituție a elevilor din regiunea UTA Găgăuzia, ]]> 17.05.2016 15:00 Excluderea dreptului de a privatiza locuințele de serviciu - constituțională <![CDATA[Excluderea dreptului de a privatiza locuințele de serviciu - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=808&t=/Media/Noutati/Excluderea-dreptului-de-a-privatiza-locuintele-de-serviciu-constitutionala/ La 17 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (Sesizarea nr.42g/2016).   Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele ]]> 17.05.2016 13:20 Examinarea sesizării nr.42g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme din art.5 alin. (2) şi art.17 alin. (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.42g privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme din art.5 alin. (2) şi art.17 alin. (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=803&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr42g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-sintagme-din-art5-alin-2-si-art17-alin-1-din-Legea-privatizarii-fondului-de-locuinte-nr-1324-XII-din-10-martie-1993/ 17.05.2016 10:00 Constituția protejează convingerile religioase, nu și discriminarea <![CDATA[Constituția protejează convingerile religioase, nu și discriminarea // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=807&t=/Media/Noutati/Constitutia-protejeaza-convingerile-religioase-nu-i-discriminarea/ La 16 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii (sesizarea nr. 28g/2016).    Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află ]]> 16.05.2016 13:22 Examinarea sesizării nr.28g privind excepţia de neconstituţionalitate art.1 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii <![CDATA[Examinarea sesizării nr.28g privind excepţia de neconstituţionalitate art.1 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=802&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr28g-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-art1-alin-2-litc-din-Legea-nr-121-din-25-mai-2012-cu-privire-la-asigurarea-egalitatii/ 16.05.2016 10:00 Prevederile privind lichidarea conflictelor de interese în organele vamale sunt constituționale <![CDATA[Prevederile privind lichidarea conflictelor de interese în organele vamale sunt constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=806&t=/Media/Noutati/Prevederile-privind-lichidarea-conflictelor-de-interese-in-organele-vamale-sunt-constitutionale/ La 13 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 6 alin. (1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepţiile de neconstituţionalitate ]]> 13.05.2016 12:25 Examinarea sesizărilor nr.36g/2016 şi 44g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.6 alin. (1) lit. e) din Legea serviciului organelor vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr.36g/2016 şi 44g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.6 alin. (1) lit. e) din Legea serviciului organelor vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=792&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr36g2016-si-44g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-art6-alin-1-lit-e-din-Legea-serviciului-organelor-vamale-nr1150-XIV-din-20-iulie-2000/ 13.05.2016 10:00 As envisaged by the Overall Plan of Operations adopted with the Inception Report on 12 April 2016 by the Steering Committee of the Project <![CDATA[As envisaged by the Overall Plan of Operations adopted with the Inception Report on 12 April 2016 by the Steering Committee of the Project // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=832&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/As-envisaged-by-the-Overall-Plan-of-Operations-adopted-with-the-Inception-Report-on-12-April-2016-by-the-Steering-Committee-of-the-Project/ As envisaged by the Overall Plan of Operations adopted with the Inception Report on 12 April 2016 by the Steering Committee of the Project, from April to June 2016 the project team holds the first series of workshops to the CCM Judges, Judicial Assistants and other Legal Professionals. The topic of the workshop is Constitutional Interpretation.”]]> 12.05.2016 15:55 Mandatul judecătorilor Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale se extinde până la numirea succesorilor <![CDATA[Mandatul judecătorilor Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale se extinde până la numirea succesorilor // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=801&t=/Media/Noutati/Mandatul-judecatorilor-Curtii-Supreme-de-Justitie-i-Curtii-Constitutionale-se-extinde-pana-la-numirea-succesorilor/ La 12 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru interpretarea prevederilor articolului 116 alin. (2) și (4) și ale articolului 136 alin. (1) din Constituție (sesizarea 15b/2016).      Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află sesizarea Curții Supreme de Justiție, depusă la ]]> 12.05.2016 11:25 Pronunţarea dispozitivului privind interpretarea prevederilor articolelor 116 alin. (2), (4) şi 136 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova <![CDATA[Pronunţarea dispozitivului privind interpretarea prevederilor articolelor 116 alin. (2), (4) şi 136 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=791&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-privind-interpretarea-prevederilor-articolelor-116-alin-2-4-si-136-alin-1-din-Constitutia-Republicii-Moldova/ 12.05.2016 10:00 Competențele BNM în cadrul moratoriului asupra băncilor comerciale - constituționale <![CDATA[Competențele BNM în cadrul moratoriului asupra băncilor comerciale - constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=800&t=/Media/Noutati/Competentele-BNM-in-cadrul-moratoriului-asupra-bancilor-comerciale-constitutionale/ 11.05.2016 12:00 Examinarea sesizării nr.9g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.37/7 alin. (5) şi art. 37/15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 <![CDATA[Examinarea sesizării nr.9g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.37/7 alin. (5) şi art. 37/15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=790&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr9g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art377-alin-5-si-art-3715-din-Legea-institutiilor-financiare-nr-550-XIII-din-21-iulie-1995/ 11.05.2016 10:00 Liceenii din țară participă la ședințele Curții Constituționale <![CDATA[Liceenii din țară participă la ședințele Curții Constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=799&t=/Media/Noutati/Liceenii-din-tara-participa-la-edintele-Curtii-Constitutionale/ La 10 mai 2016, liceenii din 5 instituții de învățământ din țară au vizitat Curtea Constituțională și au participat la ședința publică a Curții. Evenimentul a fost organizat cu prilejul celebrării în țară a Zilei Europei. În scopul ridicării culturii juridice și cunoștințelor generale despre Constituție a elevilor din ultimul an de liceu, cu prilejul Zilei Europei, Curtea a primit vizita elevilor din 5 licee din țară și din capitală: Liceul Academiei de Științe a Moldovei, liceul  cu predare în rusă ]]> 10.05.2016 18:58 Titus Corlăţean, senator în Parlamentul României, în vizită la Curtea Constituțională a R.Moldova <![CDATA[Titus Corlăţean, senator în Parlamentul României, în vizită la Curtea Constituțională a R.Moldova // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=798&t=/Media/Noutati/Titus-Corlatean-senator-in-Parlamentul-Romaniei-in-vizita-la-Curtea-Constitutionala-a-RMoldova/ Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, a avut la 10 mai 2016 o întrevedere cu dl Titus Corlăţean, senator în Parlamentul României, membru al Comisiei Românilor de Pretutindeni şi al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României ]]> 10.05.2016 16:43

Sancțiunile contravenționale fixe sunt neconstituționale

<![CDATA[<p>Sancțiunile contravenționale fixe sunt neconstituționale</p> // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=797&t=/Media/Noutati/pSanctiunile-contraventionale-fixe-sunt-neconstitutionalep/ La 10 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţiile de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin (2) din Codul contravențional (sesizările nr.26g/2016 și nr.34g/2016).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 345 ]]> 10.05.2016 15:41 Examinarea sesizărilor nr.26g/2016 şi 34g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.345 alin. (2) din Codul Contravenţional <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr.26g/2016 şi 34g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.345 alin. (2) din Codul Contravenţional // Agenda Curții]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=789&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr26g2016-si-34g2016-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-art345-alin-2-din-Codul-Contraventional/ 10.05.2016 10:00