Adresanr. PCC-01/48c din 22.09.2014

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa_a_01.2014.ro.pdf


Prin Avizul nr. 1 din 22 septembrie 2014 Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra iniţiativei unui grup de 37 de deputați privind revizuirea articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţie prin referendum republican în partea ce ţine de modalitatea alegerii şi demiterii Preşedintelui Republicii Moldova. Data propusă pentru desfăşurarea referendumului republican coincidea cu cea a alegerilor parlamentare - 30 noiembrie 2014.

Curtea a reținut că iniţiativa de revizuire a Constituţiei prin referendum republican contravine exigenţelor constituţionale, derivate din articolele 38 şi 143 alin.(1) din Constituţie, privind limitele temporale ale revizuirii Constituţiei şi de validitate în sens formal a textelor supuse referendumului şi nu poate fi înaintată spre examinare Parlamentului pentru declararea referendumului republican.

În partea descriptivă a avizului Curtea a menționat că, în conformitate cu articolul 143 din Constituţie, care reglementează modificarea Constituţiei pe cale parlamentară şi se aplică mutatis mutandis modificării Constituţiei pe cale referendară, o lege cu privire la modificarea Constituţiei poate fi adoptată după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare.

În conformitate cu articolul 151 alin. (2) din Codul electoral, data referendumului se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua desfăşurării lui. Totodată, potrivit articolului 145 alin. (2) din Codul electoral, referendumul republican nu poate avea loc cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare şi locale generale, precum şi în ziua altui referendum republican.

Curtea a reținut că, dacă desfăşurarea unui referendum este interzisă cu 60 de zile înainte şi după ziua desfăşurării alegerilor, pentru a evita confuzia, a fortiori ea nu poate avea loc în ziua respectivă. Această rațiune este dictată de necesitatea evitării confuziei în cazul derulării a două exerciţii democratice de natură diferită.

Astfel, ținând cont de necesitatea respectării termenului de 6 luni pentru revizuirea Constituţiei, ambiguităţile din Codul electoral privind posibilitatea comasării alegerilor şi referendumului urmează a fi înlăturate pe cale legislativă.

În acest sens, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestei probleme de către Parlament.

Totodată, Curtea subliniază că, la adoptarea Hotărârii nr. 22 din 23 septembrie 2010 cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, instanța de contencios constituțional a emis o adresă, prin care a semnalat Parlamentului existenţa lacunelor în legislaţia electorală cu referire la referendumurile democratice.

Curtea reține că până în prezent lacunele semnalate nu au fost remediate de către legislativ.

Respectiv, Curtea atrage atenția Parlamentului asupra necesității executării respectivelor adrese, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, și solicită comunicarea rezultatelor examinării în termenele prevăzute de lege.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634488  //   Vizitatori ieri: 3761  //   azi: 3121  //   Online: 34
Acces rapid