<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 22.10.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/Vizita Președintelui Curții Constituționale la Avocatul Poporului al Regatului Spaniei <![CDATA[Vizita Președintelui Curții Constituționale la Avocatul Poporului al Regatului Spaniei // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2303&t=/Media/Noutati/Vizita-Preedintelui-Curtii-Constitutionale-la-Avocatul-Poporului-al-Regatului-Spaniei/ ]]> 22.10.2021 10:15 Vizita Președintelui Curții Constituționale la Ministerul Justiției al Regatului Spaniei <![CDATA[Vizita Președintelui Curții Constituționale la Ministerul Justiției al Regatului Spaniei // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2302&t=/Media/Noutati/Vizita-Preedintelui-Curtii-Constitutionale-la-Ministerul-Justitiei-al-Regatului-Spaniei/ ]]> 21.10.2021 09:59 Vizita delegației Comisiei de la Veneția la Curtea Constituțională <![CDATA[Vizita delegației Comisiei de la Veneția la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2301&t=/Media/Noutati/Vizita-delegatiei-Comisiei-de-la-Venetia-la-Curtea-Constitutionala/ ]]> 20.10.2021 13:51 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2300&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 20.10.2021 09:32 Validarea mandatului unui deputat în Parlament <![CDATA[Validarea mandatului unui deputat în Parlament // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2297&t=/Media/Noutati/Validarea-mandatului-unui-deputat-in-Parlament/ ]]> 19.10.2021 10:57 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Juristului <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Juristului // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2296&t=/Media/Noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Juristului/ ]]> 19.10.2021 09:51 Schimb de experiență între Curtea Constituțională a Republicii Moldova și Curtea Constituțională a Letoniei <![CDATA[Schimb de experiență între Curtea Constituțională a Republicii Moldova și Curtea Constituțională a Letoniei // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2295&t=/Media/Noutati/Schimb-de-experienta-intre-Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-i-Curtea-Constitutionala-a-Letoniei/ ]]> 13.10.2021 21:21 Curtea a respins ca inadmisibile trei sesizări referitoare la pretinsa neconstituționalitate a unor modificări la Legea cu privire la Procuratură <![CDATA[Curtea a respins ca inadmisibile trei sesizări referitoare la pretinsa neconstituționalitate a unor modificări la Legea cu privire la Procuratură // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2293&t=/Media/Noutati/Curtea-a-respins-ca-inadmisibile-trei-sesizari-referitoare-la-pretinsa-neconstitutionalitate-a-unor-modificari-la-Legea-cu-privire-la-Procuratura/ ]]> 30.09.2021 15:42 Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 30 septembrie 2021 (sesizările referitoare la pretinsa neconstituționalitate a unor modificări la Legea cu privire la Procuratură) <![CDATA[Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 30 septembrie 2021 (sesizările referitoare la pretinsa neconstituționalitate a unor modificări la Legea cu privire la Procuratură) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2292&t=/Media/Noutati/Textul-briefing-ului-sustinut-de-Preedintele-Curtii-Constitutionale-Domnica-Manole-pe-30-septembrie-2021-sesizarile-referitoare-la-pretinsa-neconstitutionalitate-a-unor-modificari-la-Legea-cu-privire-la-Procuratura/ ]]> 30.09.2021 15:38 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2291&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 28.09.2021 17:11 Vizita Directorului Programului Stat de Drept Europa de Sud-Est al Fundației „Konrad Adenauer” la Curtea Constituțională <![CDATA[Vizita Directorului Programului Stat de Drept Europa de Sud-Est al Fundației „Konrad Adenauer” la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2290&t=/Media/Noutati/Vizita-Directorului-Programului-Stat-de-Drept-Europa-de-Sud-Est-al-Fundatiei-Konrad-Adenauer-la-Curtea-Constitutionala/ ]]> 28.09.2021 17:01 Anunț cu privire la cererea de suspendare a unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru Pulbere <![CDATA[Anunț cu privire la cererea de suspendare a unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru Pulbere // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2289&t=/Media/Noutati/Anunt-cu-privire-la-cererea-de-suspendare-a-unor-prevederi-din-Legea-cu-privire-la-Procuratura-i-a-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-nr-147-IX-din-6-septembrie-2021-privind-incetarea-de-drept-a-mandatului-de-membru-al-Consiliului-Superior-al-Procurorilor-al-domnului-Dumitru-Pulbere/ ]]> 24.09.2021 13:22 Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la nimicirea informației interceptate și înregistrate <![CDATA[Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la nimicirea informației interceptate și înregistrate // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2288&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Codul-de-procedura-penala-referitoare-la-nimicirea-informatiei-interceptate-i-inregistrate/ ]]> 23.09.2021 18:54 Curtea a stabilit un tratament diferențiat nejustificat între titularii pensiei pentru limită de vârstă și titularii pensiei de dizabilitate <![CDATA[Curtea a stabilit un tratament diferențiat nejustificat între titularii pensiei pentru limită de vârstă și titularii pensiei de dizabilitate // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2287&t=/Media/Noutati/Curtea-a-stabilit-un-tratament-diferentiat-nejustificat-intre-titularii-pensiei-pentru-limita-de-varsta-i-titularii-pensiei-de-dizabilitate/ ]]> 23.09.2021 15:01 Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (competențele Autorității Naționale de Integritate) <![CDATA[Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (competențele Autorității Naționale de Integritate) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2286&t=/Media/Noutati/Curtea-a-declarat-neconstitutionala-Legea-nr-244-din-16-decembrie-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative-competentele-Autoritatii-Nationale-de-Integritate/ ]]> 21.09.2021 15:44 Validarea unor mandate de deputat în Parlament <![CDATA[Validarea unor mandate de deputat în Parlament // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2285&t=/Media/Noutati/Validarea-unor-mandate-de-deputat-in-Parlament/ ]]> 21.09.2021 10:45 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2284&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 20.09.2021 14:08 Curtea a soluționat cererea de suspendare a unor prevederi din Legea securității statului care stabilesc includerea Procurorului General în componența Consiliului Suprem de Securitate <![CDATA[Curtea a soluționat cererea de suspendare a unor prevederi din Legea securității statului care stabilesc includerea Procurorului General în componența Consiliului Suprem de Securitate // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2283&t=/Media/Noutati/Curtea-a-solutionat-cererea-de-suspendare-a-unor-prevederi-din-Legea-securitatii-statului-care-stabilesc-includerea-Procurorului-General-in-componenta-Consiliului-Suprem-de-Securitate/ ]]> 16.09.2021 13:59 Curtea a examinat sesizarea referitoare la prerogativa de a stabili cuantumul taxelor locale <![CDATA[Curtea a examinat sesizarea referitoare la prerogativa de a stabili cuantumul taxelor locale // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2279&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-sesizarea-referitoare-la-prerogativa-de-a-stabili-cuantumul-taxelor-locale/ ]]> 14.09.2021 15:40 Validarea mandatului unui deputat în Parlament <![CDATA[Validarea mandatului unui deputat în Parlament // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2278&t=/Media/Noutati/Validarea-mandatului-unui-deputat-in-Parlament/ 14.09.2021 10:29 Confirmarea Deciziei nr. 136 din 6 septembrie 2021 de către Plenul Curții Constituționale <![CDATA[Confirmarea Deciziei nr. 136 din 6 septembrie 2021 de către Plenul Curții Constituționale // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2277&t=/Media/Noutati/Confirmarea-Deciziei-nr-136-din-6-septembrie-2021-de-catre-Plenul-Curtii-Constitutionale/ 13.09.2021 16:43 Felicitare cu ocazia Zilei Avocatului <![CDATA[Felicitare cu ocazia Zilei Avocatului // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2274&t=/Media/Noutati/Felicitare-cu-ocazia-Zilei-Avocatului/ ]]> 09.09.2021 16:43 M.P. v. Portugalia. Emailuri schimbate de reclamantă pe un site de dating, prezentate fără consimțământul ei în cadrul unor proceduri civile. Nicio încălcare <![CDATA[M.P. v. Portugalia. Emailuri schimbate de reclamantă pe un site de dating, prezentate fără consimțământul ei în cadrul unor proceduri civile. Nicio încălcare // 2021]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=2275&t=/Rezumate-CEDO/2021/MP-v-Portugalia-Emailuri-schimbate-de-reclamanta-pe-un-site-de-dating-prezentate-fara-consimtamantul-ei-in-cadrul-unor-proceduri-civile-Nicio-incalcare/ ]]> 07.09.2021 16:47 Soluționarea cererii de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 <![CDATA[Soluționarea cererii de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2273&t=/Media/Noutati/Solutionarea-cererii-de-suspendare-a-actiunii-unor-prevederi-din-Legea-nr-3-din-25-februarie-2016-cu-privire-la-Procuratura-in-redactarea-Legii-nr-102-din-24-august-2021/ ]]> 06.09.2021 15:55 Galović v. Croația. Proceduri și penalități care fac parte dintr-un întreg coerent și proporțional pentru a pedepsi acte individuale și modalități de violență domestică. Nicio încălcare <![CDATA[Galović v. Croația. Proceduri și penalități care fac parte dintr-un întreg coerent și proporțional pentru a pedepsi acte individuale și modalități de violență domestică. Nicio încălcare // 2021]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=2276&t=/Rezumate-CEDO/2021/Galovic-v-Croatia-Proceduri-i-penalitati-care-fac-parte-dintr-un-intreg-coerent-i-proportional-pentru-a-pedepsi-acte-individuale-i-modalitati-de-violenta-domestica-Nicio-incalcare/ ]]> 31.08.2021 09:34 Felicitări cu ocazia Zilei Limbii Române <![CDATA[Felicitări cu ocazia Zilei Limbii Române // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2270&t=/Media/Noutati/Felicitari-cu-ocazia-Zilei-Limbii-Romane/ ]]> 31.08.2021 08:28 Participarea Președintelui Curții la Conferința internațională „Era internetului: preeminența dreptului, valorile persoanei, independența statului” <![CDATA[Participarea Președintelui Curții la Conferința internațională „Era internetului: preeminența dreptului, valorile persoanei, independența statului” // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2269&t=/Media/Noutati/Participarea-Preedintelui-Curtii-la-Conferinta-internationala-Era-internetului-preeminenta-dreptului-valorile-persoanei-independenta-statului/ ]]> 27.08.2021 12:48 Felicitare cu ocazia Zilei Independenței <![CDATA[Felicitare cu ocazia Zilei Independenței // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2268&t=/Media/Noutati/Felicitare-cu-ocazia-Zilei-Independentei/ ]]> 27.08.2021 07:45 Mesajele unor personalități din domeniul dreptului constituțional cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova <![CDATA[Mesajele unor personalități din domeniul dreptului constituțional cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2267&t=/Media/Noutati/Mesajele-unor-personalitati-din-domeniul-dreptului-constitutional-cu-ocazia-Zilei-Independentei-Republicii-Moldova/ ]]> 26.08.2021 15:25 Semnarea Memorandumului între Conferința Curților Constituționale Europene și Asociația Curților Constituționale și a Instituțiilor Echivalente din Asia <![CDATA[Semnarea Memorandumului între Conferința Curților Constituționale Europene și Asociația Curților Constituționale și a Instituțiilor Echivalente din Asia // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2266&t=/Media/Noutati/Semnarea-Memorandumului-intre-Conferinta-Curtilor-Constitutionale-Europene-i-Asociatia-Curtilor-Constitutionale-i-a-Institutiilor-Echivalente-din-Asia/ ]]> 26.08.2021 14:31