<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 14.04.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 53 din 13.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 21 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (încălcarea gravă sau sistematică a obligațiilor profesionale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=967&l=ro fsdfs 2021-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 56 din 13.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu urmări grave) (Sesizarea nr. 79g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=968&l=ro fsdfs 2021-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 55 din 13 aprilie 2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 55g/2021 și nr. 69g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 alin. (3) pct. 8 din Codul de procedură penală (alte circumstanţe esenţiale avute în vedere la aplicarea măsurilor preventive) (Sesizările nr. 55g/2021 și nr. 69g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=969&l=ro fsdfs 2021-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 54 din 13 aprilie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2791 alin. (2) din Codul de procedură penală (disjungerea cauzelor penale) (Sesizarea nr. 20g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=970&l=ro fsdfs 2021-04-13 <![CDATA[Decizia nr. 49 din 08.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 450 lit. b) din Codul de procedură civilă (termenul de depunere a cererii de revizuire) (Sesizarea nr. 172g/2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=963&l=ro fsdfs 2021-04-08 <![CDATA[Decizia nr. 50 din 08.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 217a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din anexa nr. 2 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 (amenzile și sancțiunile pecuniare ca sursă de finanțare a bugetului de stat) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=964&l=ro fsdfs 2021-04-08 <![CDATA[Decizia nr. 52 din 08.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 12 pct. 14) din Codul fiscal, în redactarea Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (încasarea impozitelor din câștigul de la jocurile de noroc)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=965&l=ro fsdfs 2021-04-08 <![CDATA[Decizia nr. 51 din 08.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 223g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 293 alin. (6) din Codul de procedură penală (termenul prezentării cererilor noi la etapa terminării urmăririi penale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=966&l=ro fsdfs 2021-04-08 <![CDATA[Decizia nr. 48 din 06.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 126 alin. (1) din Codul penal în redactarea de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 207 din 29 iulie 2016 (neclaritatea echivalentului unității convenționale pentru determinarea proporțiilor mari) (Sesizarea nr. 194g/2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=962&l=ro fsdfs 2021-04-06 <![CDATA[Decizia nr. 43 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2021 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului nr. 932 din 14 august 2007 Autor: dl Igor Munteanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=960&l=ro fsdfs 2021-04-02 <![CDATA[Decizia nr. 46 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 267 alin. (2) din Codul de executare(depunerea repetată a demersului privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=955&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 45 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 36g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (condițiile de plată a pensiei pentru judecători)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=957&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 44 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 19g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 236 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ (termenul depunerii motivelor apelului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=956&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 42 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 218g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (neclaritatea noțiunii „interes public” [2]) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=958&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 41 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 88 din Codul penal din 24 martie 1961 în redactarea Legii nr. 677 din 8 decembrie 1995 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a Codului de executare a sancțiunilor de drept penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=959&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 47 din 01.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 67a/2021 pentru controlul constituţionalităţii Decretului Președintelui Republicii nr. 25-IX din 27 ianuarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=961&l=ro fsdfs 2021-04-01 <![CDATA[Decizia nr. 34 din 30.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 164a/2020 pentru controlul constituţionalităţii articolului 13 alin. (3) din Codul electoral ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=948&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 36 din 30.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr.182a/2020 privind controlul constituționalității subpunctului 5) punctul 71 din Statutul disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (obligațiile funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne audiat în cadrul anchetei de serviciu)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=949&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 38 din 30.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr.187g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului pentru încălcarea obligației de depunere a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=950&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 39 din 30.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 196g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 57<sup>1</sup> alin. (3) din Codul de procedură penală (irevocabilitatea ordonanței de abținere sau de recuzare a ofițerului de urmărire penală) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=951&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 40 din 30.03.2021 de de sistare a procesului privind controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr. 7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=952&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 35 din 30 martie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 91 alin. (5) din Codul penal (liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a persoanei care execută pedeapsa detenției pe viață) (Sesizarea nr. 177g/2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=953&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 37 din 30.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 185g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 203 alin. (2), 204 alin. (1), 305 alin. (2) și alin. (7) din Codul de procedură penală (aplicarea sechestrului în cauzele penale [nr. 2]) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=954&l=ro fsdfs 2021-03-30 <![CDATA[Decizia nr. 33 din 25.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4397 alin. (4) din Codul contravențional (confiscarea specială dispusă de Serviciul Vamal)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=946&l=ro fsdfs 2021-03-25 <![CDATA[Decizia nr. 32 din 25.03.2021de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 313 alin. (6) și 453 alin. (1) din Codul de procedură penală (contestarea cu recurs și cu recurs în anulare a încheierilor judecătorului de instrucție) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=947&l=ro fsdfs 2021-03-25 <![CDATA[Decizia nr. 31 din 19.03.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=943&l=ro fsdfs 2021-03-19 <![CDATA[Decizia nr. 30 din 18.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 33 alin. (2) pct. 6) din Codul de procedură penală (recuzarea în alte circumstanțe care pun la îndoială rezonabilă imparțialitatea judecătorului) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=944&l=ro fsdfs 2021-03-18 <![CDATA[Decizia nr. 29 din 18.03.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 141 alin. (3), precum și a unor texte din articolele 140 alin. (1) lit. p) și 142 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (încălcarea gravă a legislației în sectorul bancar) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=945&l=ro fsdfs 2021-03-18 <![CDATA[Decizia nr. 28 din 18.02.2021 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor dispoziții din Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=942&l=ro fsdfs 2021-02-22 <![CDATA[Decizia nr. 21 din 16.02.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=939&l=ro fsdfs 2021-02-18 <![CDATA[Decizia nr. 22 din 16.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr.173g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 144 alin. (5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțe admise cu titlu provizoriu)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=936&l=ro fsdfs 2021-02-17 <![CDATA[Decizia nr. 20 din 16.02.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=934&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizia nr. 27 din 16 februarie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 781 din Codul contravențional (vătămare neînsemnată a integrității corporale cauzată de violența în familie)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=935&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizia nr. 24 din 16.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr.181g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 165 alin. (2) lit. d) și 206 alin. (3) lit. b1) din Codul penal (imprevizibilitatea sintagmei „de două sau mai multe persoane” în contextul traficului de persoane)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=938&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizia nr. 23 din 16.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr.174g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 145 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (circumstanțele de repunere în termen a cererii de admitere a creanțelor)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=937&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizie nr. 26 din 16 februarie 2021 a sesizării nr. 203/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 448 alin. (1) din Codul contravențional (contestarea deciziei agentului constatator) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=940&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizie nr. 25 din 16 februarie 2021 a sesizării nr. 202/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 19 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (tragerea la răspunderea penală a judecătorului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=941&l=ro fsdfs 2021-02-16 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 09.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 222 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ (accesul la dosar)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=931&l=ro fsdfs 2021-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 09.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 186g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (1), (2) și (5) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=932&l=ro fsdfs 2021-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 19 din 09.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (condițiile de plată a pensiei pentru judecători)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=933&l=ro fsdfs 2021-02-09 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 231 și 232 din Codul vamal (tipurile de contravenții vamale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=926&l=ro fsdfs 2021-02-02 <![CDATA[Decizia nr.13 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 166g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 131 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (dreptul creditorilor chirografari de a face opoziție la vânzarea bunurilor grevate cu garanții)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=927&l=ro fsdfs 2021-02-02 <![CDATA[Decizia nr. 12 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 63 subpunctul 7) din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 (includerea perioadei de studii în instituţiile de învăţământ universitar superior de zi în stagiul de cotizare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=928&l=ro fsdfs 2021-02-02 <![CDATA[Decizia nr. 16 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 6b/2021 privind interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul desemnării candidatului la funcția de Prim-ministru) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=929&l=ro fsdfs 2021-02-02 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 351 alin. (6) din Codul de procedură penală (obligarea procurorului de a acorda inculpatului acces la materialele dosarului în ședința preliminară) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=930&l=ro fsdfs 2021-02-02 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 171g/2020 și nr. 191g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Codul de procedură penală (atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și previzibilitatea noțiunilor de „bun infracțional” și „investigații financiare paralele”) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=922&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (încălcarea gravă a Codului deontologic).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=923&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=924&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[ Decizia nr 9 din 26.01.2021de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 obligativitatea întocmirii procesului-verbal) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=925&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 7 din 18.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 226b/2020 privind interpretarea articolelor 2 alin. (1), 60 alineatul (1), 61 alineatele (1) și (2) și 66 litera a) din Constituție (autodizolvarea Parlamentului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=920&l=ro fsdfs 2021-01-18