<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 18.09.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[sdsadsadsa]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1059&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[xcvxcvxcvxcvx]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1060&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[fgfdgdgfdg]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1061&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[sdsadasdsa]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1062&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 16 septembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 alin. (4) lit. k) din Legea nr. 162 din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (trecerea militarului la dispoziție)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1063&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 16 septembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 16a/2021 privind controlul constituționalității articolelor I și II din Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1064&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 16 septembrie 2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii textului „Procurorul General” din articolul 12 alin. (4) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1065&l=ro fsdfs 2021-09-16 <![CDATA[Decizia nr. 138 din 14.09.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 alin. (2) pct. 2) și pct. 6) lit. e) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1058&l=ro fsdfs 2021-09-14 <![CDATA[Decizia nr. 137 din 13.09.2021 de confirmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 136 din 6 septembrie 2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 (sesizarea nr. 198a/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1057&l=ro fsdfs 2021-09-13 <![CDATA[Decizia nr. 136 din 6.09.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1056&l=ro fsdfs 2021-09-06 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 12.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 186 alin. (1) din Codul de procedură penală (data de la care începe să curgă termenul de arest preventiv) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1051&l=ro fsdfs 2021-08-12 <![CDATA[Decizia nr. 135 din 12.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 186g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 445 alin. (1) din Codul contravențional]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1052&l=ro fsdfs 2021-08-12 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 12 august 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 70 alin. (7) pct. 3) și 458 alin. (3) din Codul de procedură penală (sesizarea nr. 185g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1053&l=ro fsdfs 2021-08-12 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 12.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și din articolul 2 din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1054&l=ro fsdfs 2021-08-12 <![CDATA[Decizia nr. 132 din 12.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 488 alin. (2) lit. d), 489 alin. (1) și 490 din Codul de procedură civilă (examinarea cererii de confirmare a tranzacției prin care părțile previn un proces civil)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1055&l=ro fsdfs 2021-08-12 <![CDATA[Decizia nr. 129 din 10.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 23 alineatele (1) și (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 (retragerea cetățeniei Republicii Moldova)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1050&l=ro fsdfs 2021-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 10 august 2021 de inadmisibilitate a sesizării privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53 alineatele (21) și (22) din Legea privind siguranţa traficului rutier nr. 131 din 7 iunie 2007 (condițiile de circulație a autovehiculelor înregistrate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, în municipiul Bender, precum și în statele străine nerecunoscute de Republica Moldova)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1048&l=ro fsdfs 2021-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 128 din 05.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 111g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (2) lit. a) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 (onorariul executorului judecătoresc)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1045&l=ro fsdfs 2021-08-05 <![CDATA[Decizia nr. 127 din 05.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 192 alin. (1) și a unor prevederi din articolul 308 alin. (10) din Codul de procedură penală (liberarea provizorie pe cauțiune) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1046&l=ro fsdfs 2021-08-05 <![CDATA[Decizia nr. 126 din 05.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XXIII alineatele (1) și (2) din Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică şi modificarea unor acte normative]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1047&l=ro fsdfs 2021-08-05 <![CDATA[Decizia nr. 125 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 257 alin. (5) și 313 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală (competența Procurorului General referitoare la transmiterea cauzei de la un organ de urmărire penală la alt organ de urmărire penală) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1036&l=ro fsdfs 2021-08-03 <![CDATA[Decizia nr. 124 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 28 și 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1037&l=ro fsdfs 2021-08-03 <![CDATA[Decizia nr. 123 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 108g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264/1 alin. (1) din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1038&l=ro fsdfs 2021-08-03 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (1) din Codul de procedură penală (competența procurorului ierarhic superior de a dispune reluarea urmăririi penale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1039&l=ro fsdfs 2021-08-03 <![CDATA[Decizia nr. 121 din 03.08.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 307 alin. (2) lit. c) din Codul penal (pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii soldată cu urmări grave) (Sesizarea nr. 170g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1040&l=ro fsdfs 2021-08-03 <![CDATA[Decizia nr. 119 din 29.07.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 164g/2021 și 169g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1034&l=ro fsdfs 2021-07-29 <![CDATA[Decizia nr. 120 din 29.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 51g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (4) din Codul de procedură penală (termenul reluării urmăririi penale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1035&l=ro fsdfs 2021-07-29 <![CDATA[Decizia nr. 118 din 22.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 10 subpunctul 3) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016 (obligația proprietarilor de a nu înstrăina şi/sau de a nu transmite în folosință terenurile pe care a fost efectuată investiția subvenționată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1033&l=ro fsdfs 2021-07-22 <![CDATA[Decizia nr. 116 din 20.07.2021 cu privire la solicitarea Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1031&l=ro fsdfs 2021-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 117 din 20.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 204a/2020 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil (transmiterea unui teren pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1032&l=ro fsdfs 2021-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 15.07.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 117 alin. (1) din Codul de executare (evaluarea bunurilor sechestrate de către executorul judecătoresc)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1025&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 105g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 279/1 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1026&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 din Codul administrativ (definiția „autorității publice”)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1027&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 27 alin. (4), 28 alineatele (3) și (5) și 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (intentarea procesului de insolvabilitate) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1028&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 2264 și 264 din Codul fiscal (perioada de estimare a impozitului pe venit și termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale [2])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1029&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 27 alin. (4) și 63 alin. (1) lit. c) din Codul de executare (procedura de executare a încheierii de suspendare a autorizației de construcție și a certificatului de urbanism)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1030&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 13.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1022&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 13. 07. 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 47g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 458 alin. (3) din Codul de procedură (cazurile și motivele de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1023&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 107 din 13.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (limitele despăgubirii de asigurare în cazul achitării cheltuielilor de înmormântare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1024&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 1.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 448 alin. (1) teza a II-a din Codul contravențional (termenul de contestare a deciziei agentului constatator)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1019&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1017&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 103 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1861 alin. (1) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, și din articolul 25 alin. (5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului provizoriu de a invoca excepția de tardivitate în interesul debitorului aflat în perioada de observație) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1018&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a a sesizării nr. 68g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 385 alin. (5) și 4734 alin. (4) și (6) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei pentru detenție în condiții precare) (Sesizarea nr. 68g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1020&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 64 alin. (2) pct. 14), 66 alin. (2) pct. 16), 68 alin. (1) pct. 6) și a textului „dacă expertul concret nu este indicat, conducătorul instituției de expertiză judiciară numește expertul și despre aceasta comunică organului care a dispus expertiza judiciară” din articolul 149 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1021&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 101 din 29.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (2) din Codul electoral (tratamentul diferențiat pe criteriu de sex la înregistrarea candidaților independenți pentru alegerile parlamentare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1015&l=ro fsdfs 2021-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 29.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 din Codul electoral (particularitățile constituirii şi funcţionării secțiilor de votare pentru alegătorii care locuiesc pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1016&l=ro fsdfs 2021-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 28.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 71 alin. (1), 72 alin. (1), 73 alin. (2) și 73 alin. (7) din Codul electoral]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1014&l=ro fsdfs 2021-06-28 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral (contestațiile formulate în materie electorală)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1010&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 97 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 99g/2021 și nr. 114g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (obligația procurorului de a prezenta materialele corespunzătoare în cadrul procedurii de examinare a plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială de investigații)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1011&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 96 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 92 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1012&l=ro fsdfs 2021-06-17