<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 13.04.2024 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2024 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 27 din 11 aprilie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 20g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 436 alin. (2) și (3) din Codul de procedură penală (rejudecarea cauzei după casarea parțială a hotărârii în recurs)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1539&l=ro fsdfs 2024-04-11 <![CDATA[Decizia nr. 28 din 11 aprilie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) din Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a articolelor 4 și 68 alin. (2) lit. b) și alin. (3) – (4) din Legea privind administrația publică locală (statutul juridic al unității administrativ-teritoriale).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1540&l=ro fsdfs 2024-04-11 <![CDATA[Decizia nr. 29 din 11 aprilie 2024 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1541&l=ro fsdfs 2024-04-11 <![CDATA[Decizia nr. 25 din 02.03.2024 de inadmisibilitate a sesizări nr. 270g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (2) lit. c) din Codul penal (declarația mincinoasă a părții vătămate însoțită de crearea artificială a probelor acuzatoare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1537&l=ro fsdfs 2024-04-02 <![CDATA[Decizia nr. 26 din 2.04.2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (omisiunea reglementării duratei maxime a administrării speciale a companiei de asigurări)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1538&l=ro fsdfs 2024-04-02 <![CDATA[Decizia de inadmisibilitate nr. 22 din 28 martie 2024 privind sesizarea nr. 193g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolelor 30 alineatele (4) și (5), 31 alin. (3) din Codul de procedură penală, 61 alin. (11), 161 alin. (1) literele c), g), h) și q) din Legea privind organizarea judecătorească (constituirea completelor de judecată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1534&l=ro fsdfs 2024-03-28 <![CDATA[Decizia de inadmisibilitate nr. 23 din 28 martie 2024 privind sesizarea nr. 276g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 183 alin. (1) din Codul penal (subiectul încălcării regulilor de protecție a muncii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1535&l=ro fsdfs 2024-03-28 <![CDATA[Decizia nr. 24 din 28.03.2024 de inadmisibilitate a sesizări nr. 246g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 13 alin. (1) din Legea nr. 357 din 22 decembrie 2022 și a unor prevederi din articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 148 din 22 martie 2023 (plafonarea cotei de indexare a pensiei [2])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1536&l=ro fsdfs 2024-03-28 <![CDATA[Decizia nr. 21 din 21.03.2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 266a/2023 pentru controlul constituționalității articolului 135 alin. (1) din Codul electoral (termenul organizării alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1530&l=ro fsdfs 2024-03-22 <![CDATA[Decizia nr. 20 din 21.03.2024 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 219g/2023 și nr. 251g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 44 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (cesiunea creanței în cadrul procesului de insolvabilitate)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1531&l=ro fsdfs 2024-03-22 <![CDATA[Decizia nr. 18 din 21 martie 2024 privind interpretarea articolului 116 alin. (2) din Constituție în redactarea Legii nr. 120 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorilor al căror termen inițial de numire în funcție a expirat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 120 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea Constituției)(sesizarea nr. 19b/2024)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1532&l=ro fsdfs 2024-03-22 <![CDATA[Decizia nr. 19 din 21 martie 2024 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolului 184 alin. (2) din Codul electoral (organizarea referendumului republican și a alegerilor parlamentare sau prezidențiale la aceeași dată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1529&l=ro fsdfs 2024-03-21 <![CDATA[Decizia nr. 17 din 21 martie 2024 privind controlul de constituționalitate al articolului 28 alin. (7) din Legea nr. 149 din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura și al articolului VI din Legea nr. 318 din 17 noiembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative (obligația proprietarilor de construcții hidrotehnice de a achita o redevență pentru folosirea terenurilor fondului apelor care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale)(]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1533&l=ro fsdfs 2024-03-21 <![CDATA[Decizia nr. 16 din 14 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă (expirarea termenului de prescripție extinctivă și aplicarea excepției de tardivitate).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1525&l=ro fsdfs 2024-03-14 <![CDATA[Decizia nr. 15 din 14 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 274g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90<sup>1</sup> din Codul penal (interdicția aplicării suspendării parțiale a executării pedepsei închisorii în cazul infracțiunii de violență în familie)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1526&l=ro fsdfs 2024-03-14 <![CDATA[Decizia nr. 14 din 14 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 254g/2023, nr. 255g/2023, nr. 256g/2023, nr. 257g/2023, nr. 258g/2023, nr. 259g/2023, nr. 262g/2023, nr. 263g/2023, nr. 264g/2023, nr. 268g/2023, nr. 273g/2023, nr. 278g/2023, nr. 279g/2023, nr. 280g/2023, nr. 39g/2024, nr. 40g/2024, nr. 41g/2024, nr. 42g/2024, nr. 43g/2024, nr. 44g/2024 și nr. 45g/2024 privind privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (examinarea plângerii de către judecătorul de instrucție fără prezența părților (2)).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1527&l=ro fsdfs 2024-03-14 <![CDATA[Decizia nr. 13 din 14 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 220g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 183 alin. (1) din Codul penal (încălcarea regulilor de protecție a muncii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1528&l=ro fsdfs 2024-03-14 <![CDATA[Decizia nr. 12 din 6 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 213g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (examinarea plângerii de către judecătorul de instrucție, fără prezența părților). ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1523&l=ro fsdfs 2024-03-06 <![CDATA[Decizia nr. 11 din 6 martie 2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (1) și a textului „emit avize generale organul central de specialitate al administrației publice în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului” din compartimentul Planul urbanistic zonal din Anexa la Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (avizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1524&l=ro fsdfs 2024-03-06 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 5 martie 2024 pentru controlul constituționalității Capitolului II din Legea nr. 62 din 17 martie 2022 cu privire la publicitate (publicitatea politică) (sesizarea nr. 191a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1517&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 9 din 5 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (încetarea activității administratorului autorizat)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1518&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 5 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (1) lit. j) din Codul electoral (actele care confirmă finalizarea studiilor de către persoana care candidează la funcția de primar)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1519&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 7 din 5 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 236g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (excepțiile de aplicare a amnistiei)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1520&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 5 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 230g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 244 alin. (7) din Codul de executare (neaplicarea măsurii de stimulare condamnatului în privința căruia există o sancțiune disciplinară nestinsă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1521&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 05.03.2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 214g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alin. (1) din Codul muncii (termenul pentru depunerea cererii de chemare în judecată privind soluționarea litigiului individual de muncă) 214g/2023 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1522&l=ro fsdfs 2024-03-05 <![CDATA[Decizia nr. 4 din 22 februarie 2024 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 6 alin. (11) din Codul fiscal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1516&l=ro fsdfs 2024-02-23 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 30 ianuarie 2024 privind controlul constituționalității articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (sesizarea nr. 272a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1515&l=ro fsdfs 2024-01-30 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 267g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Anexa nr. 3 la Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (competența teritorială a Curții de Apel Comrat [2])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1513&l=ro fsdfs 2024-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 18 ianuarie 2024 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 285 din 5 octombrie 2023 pentru modificarea articolului 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (sesizarea nr. 261a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1514&l=ro fsdfs 2024-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 196 din 28 decembrie 2023 cu privire la cererea de suspendare a acțiunii articolului 2 alin. (2) din Legea taxei de stat nr. 213 din 31 iulie 2023 (sesizarea nr. 269a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1512&l=ro fsdfs 2023-12-28 <![CDATA[Decizia nr. 195 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 249g/2023 și nr. 250g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (sancționarea excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1499&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 194 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 234g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 260<sup>5</sup> din Codul penal (imprevizibilitatea sintagmei „consecințe juridice”)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1500&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 193 din 21.12.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 215g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor termeni din articolul 3 din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (acordarea tichetelor de masă salariaților)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1501&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 192 din 21.12.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 212g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 265 alin. (2) din Codul de procedură penală (contestarea refuzului organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul [III])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1502&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 191 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 203g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 163 din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1503&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 190 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 164g/2023 și nr.180g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă, Codul transporturilor rutiere și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (retragerea actului permisiv care vizează activitatea de întreprinzător) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1504&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 189 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 50 alin. (1) lit. e) și din articolul 53 alineatele (1) și (5) din Codul de procedură civilă (motivele recuzării judecătorului [2] și examinarea cererii de recuzare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1505&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 188 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 245g/2023 privind privind excepția de neconstituționalitate a punctului 28 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 20 aprilie 2016 (conducerea mijlocului de transport cu destinație specială de către persoana abilitată cu atribuţii de însoţire/îngrijire a persoanei cu dizabilităţi locomotorii).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1506&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 187 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 165g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 26 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (temeiurile anulării actului administrativ contestat)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1507&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 186 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2023 privind privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 16 alin. (3) din Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional nr. 24 din 22 februarie 2008 (lipsa unei căi de atac împotriva deciziei instanței de judecată pronunțată în privința competenței tribunalului arbitral de a examina o cauză arbitrală). ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1508&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 185 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 lit. a) și 450 lit. a) din Codul de procedură civilă (motivele declarării revizuirii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1509&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 184 din 21 decembrie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alin. (2) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (condiția stagiului de cotizare ce trebuie realizat pentru a beneficia de prestații de asigurări sociale) (sesizarea nr. 145g/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1510&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 183 din 21 decembrie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alin. (2) din Legea nr. 158 din 4 noiembrie 2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”) (sesizarea nr. 116g/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1511&l=ro fsdfs 2023-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 182 din 14 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 241g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2 alin. (3) din Codul muncii (lipsa unor criterii pe baza cărora instanța de judecată ar delimita contractul civil de contractul individual de muncă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1495&l=ro fsdfs 2023-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 181 din 14 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 199 alineatele (3) și (8) din Codul de executare]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1496&l=ro fsdfs 2023-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 180 din 14 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. nr. 243g/2023 și nr. 260g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă (continuitatea ședinței de judecată și amânarea pledoariilor până la soluționarea cererii de recuzare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1497&l=ro fsdfs 2023-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 179 din 14 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 85a/2023 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 1121 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (înregistrarea reședinței în casele de vacanță)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1498&l=ro fsdfs 2023-12-14 <![CDATA[Decizia nr. 178 din 12 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 205a/2023, nr. 206a/2023 și nr. 208a/2023 privind controlul constituționalității articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1491&l=ro fsdfs 2023-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 177 din 12.12.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 130g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 144 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (examinarea contestației atunci când se constată existența unui litigiu de drept [2])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1492&l=ro fsdfs 2023-12-12 <![CDATA[Decizia nr. 176 din 12 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 227g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 200 alin. (1) din Codul de procedură penală (suspendarea provizorie din funcție a avocaților acuzați)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1493&l=ro fsdfs 2023-12-12