print
Suspendarea acţiunii Hotărârii Guvernului privind aprobarea rezultatelor concursului pentru concesionarea Aeroportului Chişinău
19.09.2013
10678 Accesări

(Sesizarea nr. 39a/2013)

Având în vedere că, în desconsiderarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.11 din 10 septembrie 2013 de suspendare a acţiunii Hotărârii Guvernului nr.321 din 30 mai 2013 cu privire la  aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora, Guvernul a adoptat la 12 septembrie 2013 Hotărârea nr.715 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, la 19 septembrie 2013 Curtea Constituţională a dispus suspendarea acţiunii Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013, până la soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive.

De asemenea, Curtea a interzis efectuarea oricăror acţiuni pentru punerea în aplicare a celor două hotărâri de Guvern suspendate.

Decizia Curţii Constituţionale intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sesizarea nr. 39a/2013 cu privire la concesionarea activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău” urmează a fi examinată de plenul Curții la data de 8 octombrie 2013.


Textul integral al deciziei este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:

secretariat@constcourt.md – Secretar General

presa@constcourt.md – Serviciul de presă 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.