print
Taxele încasate de Agenția Medicamentului pentru procedura de achiziție – neconstituționale
06.09.2013
9318 Accesări

(Sesizarea nr. 24g/2013)

La 6 septembrie 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii punctului 18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009 (Sesizarea nr. 24g/2013).

 

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a Curţii Supreme de Justiţie, depusă la Curtea Constituţională la 4 iunie 2013, pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi normative care stabilesc taxa pe care Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale o încasează de la ofertantul câştigător, pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a contractului de achiziţie.

 

Autorul sesizării a pretins, în special, că prevederile punctului 18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate sunt contrare modului de instituire de organele reprezentative a taxelor şi contravin articolelor 6, 60, 96, 102 şi 132 din Constituţie.

 

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

 

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului Curtea a reținut că potrivit articolului 102 alin. (2) din Constituţie, hotărârile Guvernului se adoptă pentru organizarea executării legilor.

 

În corespundere cu norma constituțională invocată, Curtea a menționat că actele normative subordonate legii trebuie să fie în conformitate cu acestea din urmă, în înţelesul de a nu cuprinde dispoziţii contrare sau a avea ca obiect de reglementare raporturi primare care sunt de domeniul legii şi urmează a fi emise în limitele competenţei organului de stat respectiv.

 

Actul normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia.

 

Astfel, Curtea a reținut că încasarea taxei în mărime de 0,2% din valoarea contractului de la ofertantul câștigător de către Agenţia Medicamentului pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a contractului de achiziţie în temeiul pct.18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate nu este prevăzută de Legea privind achiziţiile publice, iar Guvernul şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de normele constituționale. Or, potrivit preambulului Hotărârii nr.568 din 10 septembrie 2009, aceasta a fost aprobată de Guvern anume în vederea executării legii precitate. Singura taxa instituită prin Legea privind achiziţiile publice pe care autoritatea contractantă are dreptul să o perceapă ține doar de documentele de licitaţie și  include numai cheltuielile pentru tipărirea şi livrarea lor către operatorul economic.

 

Curtea a constatat că pct. 18 din Regulament conţine norme primare de drept care pot fi stabilite numai prin lege de către Parlament.

 

Curtea s-a pronunţat anterior asupra unor situaţii analogice, accentuând că Constituţia nu abilitează Guvernul cu dreptul de a institui norme primare în domeniile care necesită reglementare legislativă, hotărârile Guvernului trebuie să fie subsecvente legilor adoptate anterior de Parlament.

 

De asemenea, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa (Hotărârea nr.14 din 18 martie 1999 cu privire la interpretarea unor dispoziţii din art.94 alin.(2) şi art.102 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova) că actele Guvernului dezvoltă şi concretizează dispoziţiile legii. Latura tehnică a adoptării hotărârilor executivului este reglementată de norme legislative. Ele sunt emise (adoptate) în baza şi în vederea executării legii pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate înaintată de Curtea Supremă de Justiție şi a declarat neconstituţionale prevederile pct. 18 din Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.568 din 10 septembrie 2009.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.