print
Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
07.03.2024
276 Accesări

La 5 martie și, respectiv, 6 martie 2024, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile:

1. Sesizarea nr. 214g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 355 alin. (1) din Codul muncii (termenul pentru depunerea cererii de chemare în judecată privind soluționarea litigiului individual de muncă) (DCC nr. 5 din 5 martie 2024);

2. Sesizarea nr. 230g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 244 alin. (7) din Codul de executare (neaplicarea măsurii de stimulare condamnatului în privința căruia există o sancțiune disciplinară nestinsă) (DCC nr. 6 din 5 martie 2024);

3. Sesizarea nr. 236g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (excepțiile de aplicare a amnistiei) (DCC nr. 7 din 5 martie 2024);

4. Sesizarea nr. 12g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (1) lit. j) din Codul electoral (actele care confirmă finalizarea studiilor de către persoana care candidează la funcția de primar) (DCC nr. 8 din 5 martie 2024);

5. Sesizarea nr. 1g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (încetarea activității administratorului autorizat) (DCC nr. 9 din 5 martie 2024);

6. Sesizarea nr. 191a/2023 pentru controlul constituționalității Capitolului II din Legea nr. 62 din 17 martie 2022 cu privire la publicitate (publicitatea politică) (DCC nr. 10 din 5 martie 2024);

7. Sesizările nr. 271g/2023, nr. 281g/2023, nr. 8g/2024, nr. 16g/2024 și nr. 47g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (1) și a textului „emit avize generale organul central de specialitate al administrației publice în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului” din compartimentul Planul urbanistic zonal din Anexa la Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (avizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului) (DCC nr. 11 din 6 martie 2024);

8. Sesizarea nr. 213g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (examinarea plângerii de către judecătorul de instrucție, fără prezența părților) (DCC nr. 12 din 6 martie 2024).

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.