print
Validarea mandatului unui deputat în Parlament
05.03.2024
350 Accesări

 

Marți, 5 martie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 7 privind validarea mandatului dlui Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (sesizarea nr. 49e/2024).

Circumstanțele cauzei 

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 28 februarie 2024.

Constatările Curții 

Prin Hotărârea nr. 406 din 21 decembrie 2023, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Adrian Lebedinschi, deputat în Parlament din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Prin urmare, un mandat de deputat atribuit Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a devenit vacant.

Prin Hotărârea nr. 1982 din 26 decembrie 2023, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dnei Svetlana Popa, candidată supleantă pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 16 ianuarie 2024, propunerea Comisiei Electorale Centrale de a valida mandatul de deputat al dnei Svetlana Popa a fost respinsă, fapt ce constituie temei de încetare a calității de supleant.

În vederea suplinirii vacanței acestui mandat de deputat, pe baza articolelor 62, 135 alin. (1) lit. e) din Constituție și 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, Comisia Electorală Centrală îi prezintă Curții Constituționale materialele candidatului supleant următor de pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

Prin Hotărârea nr. 2295 din 20 februarie 2024, Comisia Electorală Centrală i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

La 5 februarie 2024, dl Said-Muhmat Amaev a depus o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dl Said-Muhmat Amaev a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament. De asemenea, din scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne din 8 februarie 2024, din scrisoarea Inspectoratului Național de Probațiune din 8 februarie 2024 și din scrisoarea Autorității Naționale de Integritate din 8 februarie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale și anexate la materialele cauzei, rezultă că dlui Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, nu i s-a aplicat vreo interdicție de a ocupa o funcție publică, nu a fost tras la răspundere penală și nu are antecedente penale.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Said-Muhmat Amaev.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.