print
Validarea unui mandat de deputat în Parlament
23.03.2023
1073 Accesări

 

Joi, 23 martie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 7 privind validarea mandatului dlui Gheorghe Cojoc, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 82e/2023).

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 21 martie 2023.

Constatările Curții

Curtea a constatat că prin Hotărârea nr. 47 din 16 martie 2023, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Artur Mija, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși se constată că dl Gheorghe Cojoc se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

La 20 martie 2023, dl Gheorghe Cojoc a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

Prin Hotărârea nr. 987 din 21 martie 2023, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Gheorghe Cojoc, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Gheorghe Cojoc.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Gheorghe Cojoc, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.