print
Solicitarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie a.c.
19.07.2021
602 Accesări

 

Astăzi, 19 iulie 2021, Comisia Electorală Centrală i-a trimis Curții Constituționale Raportul cu privire la rezultatele alegerilor anticipate din 11 iulie 2021, hotărârea cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor alegerilor, întocmite de organele electorale, precum și alte documente electorale în vederea validării mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a confirmării listelor candidaților declarați supleanți, în vederea confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate. 

Detaliile despre ședința Curții privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate vor fi publicate pe pagina sa, www.constcourt.md.

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.