print
Desemnarea judecatorului de către Guvern
23.10.2012

 

Preşedintele Curţii, potrivit art.20 din Legii cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13.12.94, sesizează autoritatea competentă în termen de cel mult 3 zile de la data declarării vacanţei funcţiei, solicitându-i să numească un nou judecător. Autoritatea competentă, în acest caz Guvernul, numeşte judecătorul în termen de 15 zile de la data sesizării depuse de către Preşedintele Curţii Constituţionale, adoptând o hotărâre în acest sens.

 

Potrivit prevederilor art. 25 al Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90, hotărârile şi ordonanţele se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului. Astfel, hotărârea de numire în funcţie de judecător la Curtea Constituţională se adopta cu votul majorităţii membrilor Guvernului, în şedinţă deliberativă.

 

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.