print
Principiul publicităţii
23.10.2012

Principiul publicităţii impune regula, potrivit căreia dezbaterile în şedinţele Curţii Constituţionale sunt publice, cu excepţia cazurilor în care publicitatea poate dăuna securităţii statului şi ordinii publice. Pe lângă participanţi, la examinarea cauzei în şedinţă secretă pot asista şi alte persoane, invitate conform hotărârii Curţii Constituţionale. La examinarea cauzei în şedinţă secretă se respectă procedura jurisdicţiei constituţionale.

Totodată, actele Curţii Constituţionale se pronunţă public. Data, ora şi ordinea de zi a şedinţelor Curţii Constituţionale, de asemenea, se anunţă public.

Cu autorizarea Curţii Constituţionale, reprezentanţii mass-media şi ai altor mijloace de informare în masă pot transmite în direct, parţial sau integral, lucrările şedinţelor şi pot face reportaje.

 

 

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.