print
Principiul legalităţii
23.10.2012

Valoarea fundamentală a principiului legalităţii poate fi dedusă din însuşi jurământul depus de către judecătorul constituţional la intrarea în funcţie în faţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Superior al Magistraturii:

"Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr orânduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai Constituţiei".


Într-un stat de drept obligaţia de respectare a legii este esenţială presupun]nd ca element major cunoaşterea Legii Supreme, care reprezintă garantul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, precum şi al funcţionării mecanismului statului de drept. Dispoziţiile art. 134 din Constituţia Republicii Moldova statuează că justiţia constituţională este înfăptuită de Curtea Constituţională, care este independentă şi se supune doar Constituţiei. Prevederile Constituţiei stabilesc şi limitele competenţei Curţii Constituţionale, realizarea atribuţiilor fiind posibilă doar prin intermediul unor operaţiuni logico-raţionale de interpretare, explicare a conţinutului şi sensului normelor de drept constituţional şi prin corecta încadrare a diferitelor situaţii din viaţă în ipotezele ce le conţin.

 

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.