Categorii Categorii

Constituția României din 1938

 

Constituţiunea din 1938

 

TITLUL III 
Despre puterile Statului

 

Capitolul 5
Despre Puterea Judecătorească

 

 

Art. 74. 

 

Pentru întreg Statul Român există o singură Curte de Casație și Justiție.

 

Art. 75.

 

Numai Curtea de Casaţie şi Justiţie în secţiuni unite are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea care sunt potrivnice Constituţiei. Judecata inconstituţionalităţii legilor se mărgineşte numai la cazul judecat.

 

Curtea de Casaţie şi Justiţie se va rosti asupra conflictelor de atribuţiuni. Dreptul de recurs este de ordin constituțional.

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid