Categorii Categorii

Constituția României din 1923

 

Constituţiunea din 1923

 

TITLUL III 
DESPRE PUTERILE STATULUI

 

CAPITOLUL IV 
Despre puterea judecătorească

 

Art. 102. 
Pentru întregul Stat român este o singură Curte de Casaţie si justiţie

 

Art. 103. 

 

Numai Curtea de casaţie în secţiuni-unite are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor si a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constituţiunii. Judecata asupra inconstituţionalităţii legilor se mărgineşte numai la cazul judecat.

 

Curtea de casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra conflictelor de atribuţiuni. Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional.

 

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid