Categorii Categorii

Biblioteca

Direcţia juridică - Grefa
Secția expertiză juridică
Secţia cercetare şi analiză
Secţia editorială
Serviciul registratură grefă şi arhivă
Biblioteca

 

O biblioteca nu este un lux, ci una din necesităţile vieţii"

Henry Ward Beecher (1813-1887)

 

Biblioteca Curţii are circa 3600 titluri de carte cu caracter juridic, majoritatea constituind baza legală, cu modificările operate de-a lungul timpului.

 

Biblioteca include publicaţii referitoare la diverse domenii ale dreptului intern şi internaţional, cum ar fi: materiale în dreptul constituţional, dreptul constituţional comparat şi alte ramuri ale dreptului naţional, publicaţii referitoare la reglementările internaţionale, precum şi teoria generală a statului şi dreptului, istoria statului şi dreptului. Toate aceste surse sunt divizate în următoarele categorii:

  • cărţi, reviste şi ediţii special,
  • acte emise de Parlament, Guvern şi alte organe ale puterii de stat, publicate în Monitorul Oficial,
  • actele emise de Curtea Constituţională.

 

În calitate de obiectiv major se pune accentul pe acumularea şi sistematizarea publicaţiilor din Republica Moldova în diverse domenii, precum şi a publicaţiilor din străinătate. Materialele achiziţionate sunt predominant în limbile: română, rusă. Biblioteca dispune de cărţi în limbile engleză, franceză şi germană, iar în ianuarie 2012 Curtea a primit în dar 128 de volume în limba germană, cuprinzând toate hotărârile Curţii Constituţionale Federale din Germania.

 

Scopul bibliotecii este de a facilita accesul la publicaţiile în domeniul dreptului constituţional, precum şi în celelalte domenii ale dreptului naţional şi internaţional, privind teoria şi filozofia dreptului, care ar permite soluţionarea problemelor de drept prin efectuarea de studii prin metoda comparativă, de analize şi sinteze.

 

Biblioteca este pusă la dispoziţia judecătorilor şi colaboratorilor Curţii Constituţionale, însă este permis şi accesul reprezentanţilor altor autorităţi publice, cu acordul Secretarului General. Biblioteca nu împrumută cărţi persoanelor particulare, dar practică împrumutul dintre biblioteci. S-a stabilit o colaborare strânsă cu Biblioteca Naţională „V. Alexandri", Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Publica de Drept.

 

Colecţiile de carte rară şi cele donate nu pot fi împrumutate, însă este permisă fotocopierea.

 

 

Nu poţi deschide o carte fără ca să înveţi ceva..."

Confucius

 

 

 

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7473651  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 34  //   Online: 34
Acces rapid