Categorii Categorii
Prima   |  Informaţii utile   |  Achiziții publice

Achiziții publice

Planul de achiziții pentru anul 2024 - modificat

Planul de achiziții pentru anul 2024

Raport monitorizare contracte- Semestrul II-2023

Planul de achiziții pentru anul 2023 - actualizat

Planul de achiziții pentru anul 2023 - actualizat

Planul de achiziții pentru anul 2023 - actualizat

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice Simestrul I- (01.01.2023 - 30.06.2023)

Planul de achiziții pentru anul 2023 - actualizat

Raport anual privind monitorizarea contractelor de achiziții publice (01.01.2022-31.12.2022). 

Planul de achiziții publice pentru anul 2023. 

Planul de achiziții pentru anul 2022 - actualizat

Planul de achiziții pentru anul 2022- actualizat

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice - Semestru I

Planul de achiziții pentru anul 2022 - (actualizat)

Plan de achiziții a Curții Constituționale pentru anul 2022

Monitorizarea contractelor anual 2021.

Monitorizare contracte  semestrul I 2021.

Raport privind monitorizarea contractelor trimestrul I 2021.

Plan de achiziții a Curții Constituționale pentru anul 2021 (modificat)

Plan de achiziții a Curții Constituționale pentru anul 2021

Monitorizarea contractelor anual 2020.

Plan de achiziții a Curții Constituționale pentru anul 2020 (modificat).

Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru  tremestru III anul  2020

Monitorizare contracte  semestrul I 2020.

Raport privind monitorizarea contractelor trimestrul I 2020.

Planul de achiziţii pe anul 2020 a Curţii Constituţionale a R.M.

Monitorizarea contractelor anual 2019.

Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru  tremestru III anul  2019

Documente pentru realizarea achiziţiei "Lucrări de reparaţie a acoperișului (învelitoare moale) la clădirea Curții Constituționale a Reoublicii Moldova” COP.

Plan de achiziții a Curții Constituționale pentru anul 2019 (modificat).

Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru trimestrul II anul 2019.

Raport privind monitorizarea contractelor trimestrul I 2019.

Planul de achiziţii pe anul 2019 a Curţii Constituţionale a R.M.

Monitorizarea contractelor anual 2018.

Documente pentru realizarea achiziţiei la  servicii de traducere. FDA servicii de traducere.

Documente pentru realizarea achiziţiei la tehnica de calcul COP (repetat). FDA tehnică de calcul.

Documente pentru realizarea achiziţiei "Lucrări de reparaţie capitală a pereţilor interiori la clădirea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova" COP. FDA reparație perețiDeviz caiet de sarcini.

Planul de achiziții pentru anul 2018 a Curții Constituționale a RM (Modificat)

Documente pentru realizarea achiziţiei "Lucrări de reparaţie capitală a faţadei clădirii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova" COP. Invitatie COP reparatie capitala fasadă. FDA reparatie capitala fasadăDeviz caiet de sarcini.

Documente pentru realizarea achiziţiei la tehnica de calcul COP. Invitație concurs tehnică de calculFDA concurs tehnică de calcul.

Monitorizare contracte tremestrul III 2018.

Anunţ de modificare a termenului de depunere şi deschidere a ofertelor. Licitaţia publică nr. 18/03596 pentru achiziţionarea tehnicii de calcul va avea loc pe data de 04.09.2018 ora 10.00. Invitație tehnică de calcul dată modificată. FDA tehnică de calcul dată modificată.

Documente pentru realizarea licitaţiei repetate la achiziţia tehnicii de calcul. Invitație tehnica de calcul. IPO tehnica de calcul. FDA tehnica de calcul

Documente pentru realizarea achiziţiei publice la produse petroliere. Invitatie prodese petroliere. FDA produse petrolire.

Documente pentru realizarea licitaţiei publice la achiziţionare tehnicii de calcul. Invitație tehnica de calculIPO tehnica de calculFDA tehnica de calcul

Monitorizare contracte  semestrul I 2018.

Monitorizare contracte tremestrul I 2018.

Documente pentru realizarea licitaţiei publice  de bunuri "Automobil". Documentul IPO Automobil, FDA,  Invitatie.

Documente pentru realizarea licitaţiei publice  de bunuri "Automobil". Documentul IPO AutomobilFDA,  Invitatie.

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de pază pentru anul 2018, procedură repetată. Invitatie servicii paza, FDA servicii paza

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2018. Invitatie COP produse petroliereFDA produse petroliere.

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de pază pentru anul 2018. Invitatie servicii pazaFDA servicii paza.

Planul de achiziții pentru anul 2018 a Curții Constituționale a RM.

Monitorizare contracte anual 2017.

Documente pentru realizarea achiziţiei a serviciilor de transport aerian pentru sezonul de toamnă anul 2017.Invitatie servicii transport avia, FDA servicii transport avia.

Monitorizare contracte semestru 1 2017.

Documente pentru realizarea achiziţiei a serviciilor de transport aerian pentru sezonul de vară: Invitaţie la concurs, Fişa de date a achiziţiei (FDA).

Documente pentru realizarea achiziţiei a Sistemului de transmisie video a şedinţelor pe web site a Curţii Constituţionale a RM: FDA Sistem transmisie videoAnunt de participare Sistem trans video.

Documente pentru realizarea achiziţiei la serviciile de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel Conferinţă internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări”, care va avea loc la Chişinău în zilele de 2 şi 3 martie 2017: invitatie servicii reuniuni si conferinteFDA servicii de reuniuni si conferintedocumentatia standard IPO.

Documente pentru realizarea achiziţiei la serviciile de divertisment şi deservire a delegaţiilor la Conferinţă internaţională cu genericul “Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” din data de 2-3 mertie 2017: Anunt de participare servicii divertismentFDA servicii divertisment.

Documente pentru realizarea achiziţiei de automobil: Invitaţie pentru participare , FDA achiziţie automobil.

Documente pentru realizarea achiziţiilor la servicii de pază pentru anul 2017:Invitație servicii pazăFDAservicii pază.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2017: Invitaţie produse petroliere  FDA produse  petroliere.

Planul de achiziţii pe anul 2017 a Curţii Constituţionale a R.M.

Documente pentru realializarea achiziţiilor de divertisment şi deservire a delegaţiilor la Congresul Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone (ACCPUF): Invitaţie la concurs divertisment şi deservirea delegaţiilor, FDA divertisment şi deservirea delegaţiilor.

Curtea  Constituţională  a Republicii Moldova anulează procedura de achiziţie prin metoda cererii ofertei de preţ pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian din data de 07.09.2016 ora 14.00.

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor de transport aerian pentru sezonul de toamnă. Anunț de participare, invitație la concurs.

Informaţie privind desfăşurarea procedurii de achiziţiei a lucrărilor "Reconstrucţia intrării principale (pantă de acces pentru invalizi) în sediu Curţii Constituţionale a RM: Invitație lucrări intrare principală, FDA lucrări intrare principală, deviz intrare principală.

Documente pentru realizarea achiziţiei "Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Primul Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice" 30 iunie 2016:  InvitaţieFDA.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere, concurs repetat: Invitaţie produse petroliere repetat, FDA produse petroliere repetat.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere:Invitaţie produse petroliere repetat,FDA produse petroliere repetat.

Documente pentru realizarea achiziţiei de servicii pază pentru anul 2016: Invitație la concurs, FDA.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere pentru anul 2016: Invitaţie la concurs, FDA.

Planul de achiziţii pe anul 2016 a Curţii Constituţionale a R.M.

Documente pentru efectuarea achiziţiei de mobilier: Invitaţie la concurs, FDA, Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4.

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice de mobilier: Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 perete de sticlă Anexa nr. 6 mărimi perete de sticlă Anexa nr. 7 desen de mese Anexa nr. 8  schiţă sala de şedinţe Anexa nr. 9 Garderobă cu 2 usi Anexa nr. 10 dulap jos cu 2 uşi Anexa nr. 11 etajere cu casetiere Anexa nr. 16 bloc telecomunicaţii şi prize Anexa nr. 17 fotolii biblioteca  Invitaţie FDA IPO.

Documente pentru realizarea achiziţiei serviciilor tipografice. Invitaţie  FDA servicii tipografice.

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la produse petroliere Invitaţie produse petroliere  FDA produse  petroliere.

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Conferinţa internaţională aniversară Curtea Constituţională a Republicii Moldova - 20 ani" Tender Title Page  Invitaţie  FDA servicii reuniuni repetat  Documentul IPO.

Documente pentru realizarea achiziţiei repetate la servicii de transport aerian Invitaţie servicii transport aerian  FDA servicii transport aerian.

Documente pentru realizarea achiziţiei servicii de transport aerian Tender Title Page  Invitaţie  FDA.

Documente pentru realizarea achiziţiei de produse petroliere. Invitaţie FDA.

Documente pentru realizarea achiziţiei "Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Conferinţa internaţională aniversară Curtea Constituţională a Republicii Moldova - 20 ani" 24-25 septembrie 2015 Model contract Invitaţie FDA Documentul IPO.

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice la lucrările de implementare a măsurilor de conservare a energiei la clădirea Curţii Constituţionale a RM din str. A. Lăpuşneanu 28 mun. Chişinău (schimbarea tîmplăriei, termoizolarea şi reparaţia acoperişului). Invitatie.

Documente pentru realizarea achiziţiilor publice pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian. Invitaţie.

Cererea ofertelor de preţuri nr. 15/00039 din 26.01.2015 pentru achiziţionarea serviciilor de pază. FDA. TenderTitle.

Planul de achiziţii pe anul 2015 a Curţii Constituţionale a R.M.

Licitaţia publică nr. 14/02584 din 15.12.2014 ora 10.00 pentru achiziţionarea mobilierului. FDA. Schiţe.

Licitaţia publică nr. 14/01404 din 21.07.2014 pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri (pentru sezonul de toamnă). Ataşat: Documente pentru licitaţie servicii de transport aerian şi pagina de titlu a documentelor pentru licitaţie. Scrisoare de modificare a documentelor de licitaţie nr. 14/01404 din 21.07.2014.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bustului turnat din bronz "Constantin Stere" prin metoda cererii ofertelor de preţuri.

Documente pentru licitaţia publică la achiziţionarea serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel (document de licitaţie, anunţ).

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri.

Licitaţia publică nr.242/14 din 21.02.2014 ora 10.00 pentru achiziţia lucrărilor de "Reconstruţia imobilului bloc "B" cu extindere în dimensiuni şi edificarea a două nivele suplimentare (Achitarea taxei pentru documentele de licitaţie se efectuează la casieria Curţii Constituţionale).

Licitaţia publică nr.132/14 din 07.02.2014 ora 10.00 pentru achiziţia lucrărilor de "Reconstruţia imobilului bloc "B" cu extindere în dimensiuni şi edificarea a două nivele suplimentare (Achitarea taxei pentru documentele de licitaţie se efectuează la casieria Curţii Constituţionale).

Planul de achiziţii pe anul 2014 a Curţii Constituţionale a R.M.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de pază prin metoda cererii ofertelor de preţuri (15.01.2014 ora 10.00).

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preţ (Lucrărilor de demolare a imobilului existent bloc “B” a Curţii Constituţionale.).

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preţ (reparaţie capitală cu replanificarea încăperilor blocul "A").

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de preturi (servicii de transport aerian).

Planul de achiziții pe anul 2013 a Curții Constituționale a RM.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea draperiilor în complect cu cornișe prin metoda ofertelor de preţuri.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea lucrărilor de electromontaj la blocul ”A” prin metoda ofertelor de preţuri.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea aparatelor de aer condiționat și instalarea acestora prin metoda ofertelor de preţuri.

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid