Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Secretar General

Secretarul General

 

SECRETARUL GENERAL

Secretarul general este şeful Secretariatului Curţii şi este responsabil de:

  • elaborarea şi propunerea căilor de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate a Curţii Constituţionale;
  • coordonarea activităţii subdiviziunilor Curţii în vederea realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate, monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor precum şi raportarea privind implementarea acestora;
  • îndeplinirea în condiţiile legii, a hotărârilor şi deciziilor Plenului Curţii Constituţionale, ordinelor şi dispoziţiilor preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi revin; prezintarea şi asigurarea fundamentării actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii Constituţionale sau a preşedintelui acesteia;
  • asigurarea elaborării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, supunerea spre aprobare Plenului şi înaintarea în adresa Parlamentului, sub semnătura preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii;
  • analiza actelor care fundamentează emiterea ordinelor preşedintelui;
  • examinarea cererilor, scrisorilor şi petiţiilor cetăţenilor, potrivit rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale.


DATE DE CONTACT:

 Secretar General e-mail:  secretariat@constcourt.md

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7288483  //   Vizitatori ieri: 2058  //   azi: 167  //   Online: 19
Acces rapid