Categorii Categorii

Desemnarea judecătorului constituţional de către Parlament

Potrivit art.20 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii Constituţionale sesizează autoritatea competentă în termen de cel mult 3 zile de la data declarării vacanţei funcţiei, solicitând numirea unui nou judecător. Autoritatea competentă, în acest caz Parlamentul, numeşte judecătorul  în termen de 15 zile de la data sesizării depuse de către Preşedintele Curţii Constituţionale, adoptând o hotărâre în acest sens. Demararea procedurii de numire în funcţie fiind realizată de Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi.

Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi din cadrul Parlamentului pregăteşte şi prezintă un Raport privind numirea în funcţie de judecător constituţional în şedinţa de Plen al Parlamentului, iar acesta adoptă Hotărârea de numire în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

Procedura în cauză este reglementată de art. 92 al Legii nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului care prevede:

„(1) Hotărârile cu privire la alegere, numire sau propunerile pentru numirea în funcţie a persoanelor oficiale de stat care, potrivit Constituţiei şi altor legi, se fac de către Parlament, se adoptă în condiţiile art.74 alin.(2) din Constituţie. În acelaşi mod se adoptă şi hotărârile Parlamentului cu privire la destituirea (revocarea) persoanelor oficiale vizate, cu excepţiile stabilite de legislaţie.

(2) Chestiunea cu privire la alegere, numire sau propunerile pentru numirea în funcţie a persoanelor oficiale de stat se supun dezbaterii Parlamentului după prezentarea raportului Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi.

(3) În procesul întocmirii raportului comisia va examina candidaturile pentru alegere, numire sau propunerile pentru numirea în funcţie a persoanelor oficiale de stat, având dreptul de a chema spre audiere persoanele în cauză. „

 

 

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7571360  //   Vizitatori ieri: 3950  //   azi: 1214  //   Online: 102
Acces rapid