Categorii Categorii

NICOLAE ROȘCA

 

Președinte al Curții Constituționale

Născut la 10 august 1962, a absolvit Facultatea de Drept a Universității București, România (1992); doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova (2006).

Șef catedră / șef Departament Drept Privat la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2010-2019); lector, lector superior, conferențiar universitar  la Facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova (1992-2019); avocat, membru al Uniunii avocaților din Republica Moldova (1993-2019); membru al Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanţelor (2014-2016); Președinte al Colegiului disciplinar al judecătorilor (2010-2014); membru al consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiție (2007-2012); membru al Comisiei de licențiere a avocaților (2005-2006).  Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului civil, a Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile, Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată, Legii apelor.

Autor și coautor a peste 75 de publicații didactice și științifice, inclusiv: „Dreptul afacerilor”; „Constituirea societăților comerciale în Republica Moldova”; „Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova”; „Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică”; „Drept civil. Drepturi reale principale”; „Comentariu la Codul civil”; „Comentariu la Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată”.

Numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 404 din 15 august 2019. Președinte al Curții din data de 25 aprilie 2023. (HCC nr. AG-1)

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid