Categorii Categorii

INFORMAȚII GENERALE

În luna februarie 2016, un consorțiu condus de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) în cooperare cu Curtea Constituțională a Republicii Lituania și Facultatea de Drept German de la Universitatea din Varșovia în calitate de membri, a început punerea în aplicare a proiectului finanțat de UE "Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova" (EuropeAid 136903/DH/SER/MD). Obiectivul general al proiectului, care se desfășoară în cadrul prevederilor "Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ)", este de a accelera reforma durabilă a sectorului justiției în Moldova de a asigura buna funcționare a statului de drept prin consolidarea Curții Constituţionale.

Scopul proiectului constă în:

  • Consolidarea Curții Constituționale așa cum este prevăzută în Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
  • Îmbunătățirea procedurilor și a organizării interne a Curții Constituționale;
  • Consolidarea capacităților personalului Curții Constituționale în acordarea de sprijin pentru judecători;
  • Creșterea gradului de conștientizare a judecătorilor Curții Constituționale cu privire la diferite metode de interpretare a jurisprudenței CEDO și a instituțiilor de control constituțional din statele membre ale UE, a Comisiei de la Veneția, a Consiliului Europei, OSCE și ale altor organizații internaționale;
  • Creșterea gradului de conștientizare al publicului larg și al grupurilor - țintă vis-a-vis de mandatul și activitatea Curții Constituționale.

 

Proiectul se desfășoară în trei componente relevante:

1. Sprijinul instituțional și consolidarea capacităților;

2. Asistența și contribuția juridică și

3. Comunicarea, sensibilizarea și interacțiunea cu societatea civilă.

Perioada de implementare a proiectului va dura pînă în octombrie 2017.

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634713  //   Vizitatori ieri: 3266  //   azi: 72  //   Online: 72
Acces rapid