Categorii Categorii

Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene (CCCE)

Relaţii Externe
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia)
Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene (CCCE)
Asociaţia Curţilor Constituţionale Francofone (ACCPUF)
Asociaţia Internaţională de Drept Constituţional (IACL)
Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale (WCCJ)
Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ)
Rețeaua Curților Superioare din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (SCN)
SUPORT PENTRU CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene (Conference of the European Constitutional Courts - CECC) a fost creată în 1972,  ca o platformă europeană pentru asigurarea schimbului de experienţă în domeniul practicii şi jurisprudenţei constituţionale, atenţie deosebită acordându-se principiului independenţei activităţii jurisdicţionale. În anul 2000 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a devenit membru cu drepturi depline și participă activ la lucrările al acestei organizaţii profesionale.

Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene reuneşte astăzi 41 de curţi constituţionale  europene şi instituţii echivalente şi constituie o realizare a intenţiei preşedinţilor curţilor constituţionale europene şi a altor instituţii echivalente de control constituţional de a organiza în mod regulat, cu acordul unanim al judecătorilor, conferinţe specializate în vederea schimbului de experienţă, în context european comun, a schimbului de experienţă în domeniul practicii constituţionale şi a înfăptuirii justiţiei, precum şi a intenţiei de a menţine contacte permanente între instituţiile membre ale acestei organizaţii.

Președinția Conferinței, care se stabilește prin rotație pe o perioadă de trei ani, poate fi deținută doar de către un membru cu drepturi depline al organizației.

În perioada 2014-2017 președinția a fost deținută de Curtea Constituțională a Georgiei. În cadrul ultimei reuniuni a Conferinței din 28 Iunie - 1 Iulie 2017, prin votul membrilor s-a decis că cel de-al XIX-a Congres al CECC va fi găzduit de către Curtea Constituțională a Republicii Cehe (2017-2020), iar președinția Conferinței Curților Constituționale Europene pentru perioada 2020-2023, va fi deținută de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova, care va organiza cel de-al XX-lea Congres al CECC.

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid