Categories Categories

Mihai POALELUNGI

  print

Education:

2015 – Habilitated Doctor of Law, Free International University of Moldova, Chișinău, Moldova (Title of the thesis: The positive and negative obligations of the state in light of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms);

2006 – PhD in Law, Law Faculty, State University, Chișinău, Moldova (Title of the thesis: The legal conduct and justice);

1983-1988 – BA in Law, Law Faculty, State University, Chișinău, Moldova;

2003 – Studies in refugees’ rights, Academy of European Law, Trier, Germany;

2000 – Trainee at the European Court of Human Rights, Strasbourg, France;

2000 – Human rights studies, National School for the Judiciary, Paris, France;

1995 – Human rights studies, National School for the Judiciary, Paris, France.

 
Judicial activity:

2012-2018 – Judge and President of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova;

1 May 2008 - 1 May 2012 – Judge of the European Court of Human Rights, Strasbourg, France;

2004 - present – Arbitrator of the Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE, representative of the Republic of Moldova;

2003-2008 – Judge, and starting with 2005 – Vice-President of the Supreme Court of the Republic of Moldova, Chair of the Civil and administrative panel;

1996-2003 – Judge and Vice-President of the Court of Appeal of the Republic of Moldova;

1995-1996 – Judge and President of the Court of Law of Central District, Chișinău;

1989-1995 – Judge and Vice-President of the Court of Law of Buiucani, Chișinău;

1988-1989 – Trainee judge at the Court of Law of Rîșcani, Chișinău. 


Non-judicial activity:

2017 - present – Associate professor, Free International University of Moldova, The European protection of human rights;

2014-present – Lecturer at the Law Faculty of the State University of Moldova, Human Rights;

2012 - present – Trainer at the National Institute of Justice, European human rights law;

2015 – Associate professor, University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”, Moldova;

1989-2008 – Lecturer at the Law Faculty of the State University of Moldova, practical courses in civil law;

1998-2002 – Lecturer of civil law and human rights, Training Centre, Ministry of Justice;

1998-2002 – Lecturer of civil law and human rights, Law Centre of Attorneys;

1998-2005 – Member and President of the College of Qualifications and Selection of the Judges under the Superior Council of Magistracy;

2005-2008, 2012-2018 – Member of the Superior Council of Magistracy;

2000-2008 – Member of the Consultative Council of European Judges of the Council of Europe;

2002-2008 – Vice-President and President of the Association of Judges of the Republic of Moldova;

1998-2002 – Expert, United Nations Development Program (UNDP);

2001-2003 – Member of the jury, ”Soros-Moldova” Foundation, Department of Public Administration and Law.


Practical and scientific publications:

Culegeri de practică judiciară (1999-2002) a Colegiului civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova, co-author, Cartier, Chişinău; 

Modele de acte judecătoreşti (procedura civilă), author, Cartier, Chişinău, 2002;

Modele de acte judecătoreşti (civil procedure, second edition, annotated with ECtHR case-law), author, Cartdidact, Chişinău, 2005;

Pregătirea pricinilor civile pentru dezbaterile judiciare, editor, co-author, Cartier, Chişinău, 2006;

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, editor, co-author, Cartier, Chişinău, 2006;

Conduita legală şi justiţia, author, Cartdidact, Chişinău, 2007;

Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, acte ce vizează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi Justiţia, editor, co-author, Cartier, Chişinău, 2005-2006;

Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, editor, co-author, Cartier, Chişinău, 2007;

Ghidul cetăţeanului (civil procedure), editor, co-author, Cartier, Chişinău, 2008;

Manualul judecătorului pentru cauze civile, 2nd edition, editor, co-author, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, 2012 year, editor, co-author, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Manualul judecătorului pentru cauze penale, editor, co-author, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Modele de acte judecătoreşti, civil procedure, 3rd edition, editor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Modele de acte procedurale în procesul penal, editor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi jurisdicţie (monography), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;

Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monography), Chişinău: Tipografia Centrală, 2015; 

Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: positive obligations and jurisdiction (monography), Iaşi, Romania: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Positive and negative obligations of the state under the European Convention on Human Rights (monography), Iaşi, Romania: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Istoria Justiţiei, editor, co-author, Iaşi, Romania, Tipografia Vasiliana 98, 2016;

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, editor, co-author, Tipografia Lexon-Prim, Chişinău, 2016;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, editor, co-author, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, editor, co-author, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Excepţia Namibia şi obligaţia pozitivă a Republicii Moldova de recunoaştere a anumitor hotărâri judecătoreşti pronunţate de către instanţele regimului nerecunoscut din Transnistria, Studii şi cercetări juridice, no. 2, 2018, Publishing House of the Romanian Academy;

Cazul Litschauer şi procedeul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, în Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate: între tradiţie şi modernitate, Hamangiu, Bucureşti, 2018.  


Languages:

Romanian – mother tongue;

Russian – fluent;

French – fluent;

English – good.

 

 

 
 
Info about Notification.:
+373 22 25-37-20
Press relations.:
+373 69349444
Quick access