Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Preşedintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată propunerea prim-ministrului de remaniere guvernamentală (Sesizarea nr. 5b/2017)
24.01
2017

Preşedintele Republicii Moldova poate refuza o singură dată propunerea prim-ministrului de remaniere guvernamentală (Sesizarea nr. 5b/2017)

5537 Accesări    

Curtea Constituţională a adoptat astăzi, 24 ianuarie, Hotărârea privind interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (4) şi (6) din Constituţie, în urma sesizării depuse de către un grup de deputați din Partidul Liberal. [Sesizarea nr. 5b/2017].

La examinarea materialelor dosarului, Curtea a relevat că sesizarea vizează, în esenţă, procedura remanierii guvernamentale şi partajarea competenţelor între Preşedintele Republicii Moldova şi Prim-ministru în cadrul acesteia.

Curtea a menţionat că prevederea de la articolul 98 alin.(6) din Constituţie urmează a fi interpretată prin aplicarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, consacrat în articolul 6 din Legea fundamentală. Pe baza acestui principiu, pentru evitarea blocajelor instituţionale şi pentru buna lor funcţionare, autorităţile publice au obligaţia constituţională să colaboreze.

Curtea a reţinut că, în cadrul regimului parlamentar al Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova are un volum de competenţe expres stabilite de Constituţie. Deoarece Preşedintele nu poartă nici o responsabilitate politică pentru activitatea Guvernului, rolul acestuia în configurarea componenței Guvernului este unul limitat.

Curtea a reamintit că, în jurisprudența sa anterioară, a statuat deja că, după acordarea votului de încredere Guvernului de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova nu este în drept să nu numească Guvernul. Neexercitarea atribuţiilor constituţionale de către Preşedintele ţării ar conduce în acest caz la încălcarea principiului separaţiei şi colaborării puterilor în stat, stipulat de articolul 6 din Constituţie (HCC nr. 15/1999).

Din aceleaşi considerente, CCM a menționat că Președintele Republicii Moldova poate să refuze propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane într-o funcţie vacantă de ministru şi să-i ceară să facă o altă propunere, fără a constitui, însă, o sursă de blocaj instituţional sau a anula competențele Prim-ministrului în cadrul procedurii de codecizie la remanierea guvernamentală.

În acest context, respingerea candidaturii pentru funcția vacantă de ministru propusă de Premier poate avea loc o singură dată și trebuie să fie întemeiată pe respectarea cerinţelor legale pentru exercitarea funcţiei de membru al Guvernului.

În caz de neacceptare a candidaturii de către Președinte, Prim-ministrul are dreptul să propună pentru funcţia de ministru o altă persoană sau să reitereze aceeași candidatură, pe care Preşedintele este obligat să o numească.

Referitor la termenul în care urmează să fie numit Guvernul sau un ministru, precum şi refuzul de a numi ministrul în cazul remanierii guvernamentale, acesta trebuie să fie cât mai restrâns și să nu depășească 14 zile, similar termenului pentru promulgarea legii.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova și Guvernului. Doar Administraţia Prezidenţială a prezentat opinia.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte și domnii Aurel BĂIEŞU, Igor DOLEA, Tudor PANȚÎRU, Victor POPA, Veaceslav ZAPOROJAN, judecători.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid