Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat (Sesizarea nr. 154e/2016)
20.12
2016

Validarea unor mandate de deputat (Sesizarea nr. 154e/2016)

5395 Accesări    

La 20 decembrie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 154e/2016).  

 

Circumstanţele cauzei

La 15 decembrie 2016, prin Hotărârile nr. 272 şi nr. 273, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat: un mandat de deputat pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului în Parlament Igor Dodon, și un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a încetării de drept a calității de deputat în Parlament a domnului Vladimir Filat.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 625 din 19 decembrie 2016, a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dna Irina Mizdrenco, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și pe dl Simion Grișciuc, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

Totodată, la 19 decembrie 2016, de către un grup de deputați în Parlament, în adresa Curții Constituționale a fost depusă Sesizarea nr. 152a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 273. din 15 decembrie 2016 prin care s-a constatat încetarea de drept a calității de deputat a domnului Vladimir Filat. Prin decizia Curții Constituționale din 19 decembrie 2016, respectiva sesizare a fost declarată inadmisibilă.

La şedinţa publică a Curţii a participat Secretarul Comisiei Electorale Centrale - dl Veaceslav Agrigoroaie și reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova- dl Vasile Bolea. Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu a delegat nici un reprezentant.

Candidații supleanți nu au fost prezenți la ședința Curții.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Victor POPA, preşedintele ședinței, 

Dl Igor DOLEA,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dna Irina Mizdrenco se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, iar dl Simion Grișciuc - pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

De asemenea, la validarea mandatului de deputat în Parlament s-a ținut cont de declarația candidatei supleante pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dna Loretta Handrabura, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

Curtea a constatat că candidaţii supleanţi dna Irina Mizdrenco și dl Simion Grișciuc au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională i-a declarat aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dna Irina Mizdrenco și dl Simion Grișciuc.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7693746  //   Vizitatori ieri: 2902  //   azi: 2005  //   Online: 185
Acces rapid