Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Admisibilitatea sesizărilor examinată de CC
19.12
2016

Admisibilitatea sesizărilor examinată de CC

4170 Accesări    

La 19 decembrie 2016, Curtea Constituțională a examinat admisibilitatea sesizărilor aflate pe rol, și a decis după cum urmează:

I. Au fost declarate admisibile:

1.Sesizarea  nr.140a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul educaţiei şi Hotărârii Guvernului nr. 390 din 16.06.2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016, în parte ce ţine de anexele 3 şi 4.

2.Sesizarea nr.145g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 362/1 din Codul penal (organizarea migrației ilegale).

3.Sesizarea nr.149g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor sintagme din art. 431 alin. (1) pct.11 şi art. 424 alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 362/1 din Codul Penal.

4.Sesizarea nr.150g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art.33 alin. (1)  din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.

II. Au fost respinse ca inadmisibile:

1.Sesizarea nr.141g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „daune în proporții considerabile intereselor publice" din art.328 al Codului penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu). 

2.Sesizarea nr.143g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a  art. 176 din Codul fiscal (restituirea sumelor plătite în plus).

3.Sesizarea nr.146a/2016 privind controlul constituţionalităţii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2485-VII din 8 decembrie 2016 „Privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcţia de Procuror General".

4.Sesizarea nr.148g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 444 din Codul de procedură civilă şi interpretarea articolelor 20, 53 alin. (1), 54, 117 şi 120 din Constituţie (procedura scrisă la examinarea recursului).

5.Sesizarea nr.151a/2016 privind controlul constituționalității Titlului VI1 din Codul Fiscal și sintagmei „care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016" din Art. XXXI alin. (1) al legii nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

6.Sesizarea nr.152a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind declararea vacanței unui mandat de deputat.

7.Sesizarea nr.153g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a art. 78 alin. (2) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor  autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art. 2 alin. (2) (3) şi (5), art. 7 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti art. 13 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, art. 53 alin. (1) și (5) și art. 73 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7693737  //   Vizitatori ieri: 2902  //   azi: 1996  //   Online: 176
Acces rapid