Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | COMUNICAT DE PRESĂ
15.12
2016

COMUNICAT DE PRESĂ

5261 Accesări    

Curtea Constituţională regretă limbajul agresiv şi acuzaţiile nefondate proliferate de ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu, la adresa Curţii, similare ca şi conţinut şi tonalitate cu limbajul oponenţilor acesteia în toiul campaniei electorale.

 

În legătură cu acestea, Curtea consideră necesar să facă următoarele precizări:

 

1) Stabilirea datei şedinţei publice de validare a scrutinului

CCM precizează că, la 24 noiembrie 2016, a dat curs solicitării ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu, şi a amânat şedinţa publică cu peste 20 de zile (foto 1; foto 2). În această perioadă de timp, ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu, nu a depus nici o contestație la Curtea Constituţională.

Aducem la cunoştinţa opiniei publice că litigiul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu, aflat pe rolul instanţelor de drept comun, s-a consumat la 30 noiembrie 2016, prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiție. Timp de 14 zile din data finalizării litigiului, ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu nu a depus nici o contestație la Curtea Constituţională. Prin urmare, Curtea nu era nici măcar obligată să o invite pe concurenta electorală la ședința Curţii, deoarece aceasta nu a înaintat nici un fel de pretenții la CCM privind rezultatul alegerilor.

Curtea informează opinia publică ca staff-ul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu a fost contactat de către CCM cu solicitarea de a confirma intenția, anunțată pe Facebook de către aceasta, de a contesta scrutinul la CCM. Abia în data de 12 decembrie, la ora 12.55, după stabilirea datei ședinței publice, Curtea a fost informată despre intenția dnei Sandu de a depune o contestație (foto 3).

Pe parcursul zilei de 12 decembrie 2016, staff-ul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu, a fost somat de CCM să depună contestația, măcar în format electronic, până la finele zilei, pentru a permite Curţii să prelucreze aceste date. Or, potrivit articolului 112 alin. (1) din Codul electoral, Curtea este obligată să emită hotărârea în aceeași zi.

Abia în dimineața zilei de 13 decembrie, ora 9.50 (cu 10 minute înainte de începerea şedinţei publice), la secretariatul CCM a fost depusă contestația ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu. Precizăm că, potrivit Codului jurisdicţiei constituționale, în ședința CCM nu pot fi formulate sesizări noi, ci doar completate cele existente.

Mai mult, CCM nu are certitudinea că această contestație a fost semnată personal de ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu, deoarece, potrivit declarațiilor de pe Facebook (ora 09.43), în acea zi dna Maia Sandu nu se afla în ţară, contestaţia având număr de înregistrare din 13 decembrie 2016.

Adițional, persoana care s-a prezentat a fi reprezentantul dnei Maia Sandu nu avea mandat legal de reprezentare, spre deosebire de restul participanților la proces. Potrivit prevederilor legale, o asemenea contestație, semnată în condiții neclare şi depusă tardiv, și un reprezentant fără împuternicire legală, nici nu puteau fi admiși în ședința publică a CCM. De altfel, în cazul în care reprezentanţii celuilalt concurent electoral sau Comisia Electorală Centrală ar fi ridicat obiecţia privind lipsa împuternicirilor de reprezentare, Curtea ar fi fost obligată să excludă reprezentantul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu din proces, iar contestaţia nu ar fi fost examinată în general.

Cu toate acestea, plenul CCM a decis că este în favoarea democrației ca problemele constatate în scrutinul prezidențial să fie dezbătute de Curtea Constituțională, în mod special în condițiile în care toate celelalte instituții implicate în proces s-au eschivat în mod evident de la soluționarea contestațiilor electorale. Acesta a fost argumentul pentru care, pentru prima dată în 21 de ani de activitate, Curtea a admis examinarea unei contestaţii depuse tardiv şi un reprezentant fără mandat legal din partea mandatarului.

 

2) În legătură cu competenţa examinării contestațiilor

Curtea foloseşte acest prilej pentru a o informa pe ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu, că domeniul de competenţă al Curţii Constituţionale este stabilit prin lege, şi nu prin jurisprudența Curții de Apel Chişinău sau a Curții Supreme de Justiție (fapt recunoscut şi de reprezentantul dnei Sandu în ședința publică a CCM).

Faptul că un judecător sau altul al instanţelor de drept comun, într-o manieră absurdă, a decis să aplice scrutinului prezidenţial regulile de la alegerile locale nu este un temei suficient pentru stabilirea competenţei autorităţii de jurisdicţie constituţională. Legea stabilește clar că CCM nu operează cu circumstanțe de fapt, ci numai cu circumstanțe de drept. Doar în instanţele de drept comun pot fi administrate şi dezbătute probe, audiaţi martori şi alte acţiuni inerente constatării unor fapte.

Cu acest prilej, o invităm pe ex-concurenta electorală, dna Maia Sandu, să consulte atent Codul jurisdicţiei constituţionale şi Codul de procedură civilă pentru a se convinge de veridicitatea celor afirmate mai sus. În acest sens, CCM a emis două comunicate de presă (Comunicat de presă din 17.11.2016Comunicat de presă din 14.11.2016) imediat după ziua alegerilor pentru clarificarea procedurilor de urmat în cazul soluționării litigiilor electorale. Menționăm că, în data de 14 noiembrie 2016, CCM a informat explicit despre acest subiect şi staff-ul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu. Prin urmare, atât dna Sandu, cât şi staff-ul care o asistă, au fost în deplină cunoştinţă de cauză referitor la procedurile de urmat.

Folosim acest prilej pentru a aduce la cunoștința ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu şi staff-ului său, că nici o curte constituţională din lume, la adoptarea deciziilor sale, nu operează cu supoziții, estimări, calcule probabilistice, ci cu constatări certe. Or, în speța dată Curtea a avut la dispoziţie doar trei cifre certe:

(1) diferența de 67.488 de voturi, valabil exprimate, dintre cei doi candidați;

(2) 4031 voturi neexprimate de cetățenii din afara țării;

(3) 16.728 de voturi exprimate de cetățenii cu domiciliul în stânga Nistrului. Precizăm, în acest context, că reprezentantul ex-concurentei electorale, dna Maia Sandu, fiind întrebat de Curte, a menționat expres în ședința publică a CCM, că nu solicită excluderea acestor voturi din numărul total de voturi valabil exprimate, fapt care a pus Curtea în imposibilitate de a exclude aceste voturi din numărul celor valabil exprimate.

Atragem atenţia opiniei publice că CCM este singura autoritate care a recunoscut existenţa acestor încălcări.

 

Curtea consideră necesar să facă următoarea precizare finală:

Curtea Constituţională şi-a modificat propria jurisprudenţă referitoare la confirmarea rezultatelor scrutinelor prezidenţiale (a se vedea hotărârile anterioare). Astfel, Curtea nu s-a limitat doar la constatarea rezultatului scrutinului, ci şi-a extins competenţa, pronunțându-se în premieră şi asupra deficienţelor sistemice majore, astfel încât acestea să fie eliminate pentru viitoarele scrutine. Raţiunea modificării jurisprudenţei constă în interesul protecţiei valorilor democratice, al căror element esenţial îl reprezintă alegerile. Or, în perspectiva alegerilor viitoare, Curtea a considerat obligarea autorităţilor să elimine aceste deficienţe, emiţând, în premieră, şase Adrese Parlamentului Republicii Moldova, care sunt obligatorii şi urmează a fi executate în termen de trei luni de zile.

Curtea îşi exprimă regretul şi profunda dezamăgire în legătură cu atacurile nefondate în adresa sa, considerând că este de obligaţia morală a concurentului electoral care a pierdut într-o competiţie să îşi asume matur rezultatul şi responsabilitatea pentru acest rezultat, în loc să caute pe seama cui să-şi plaseze eşecul.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7693863  //   Vizitatori ieri: 2902  //   azi: 2107  //   Online: 45
Acces rapid