Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv modificarea Constituţiei privind competenţa şi structura Curţii Constituţionale (Sesizarea nr. 142c/2016)
06.12
2016

Curtea a avizat pozitiv modificarea Constituţiei privind competenţa şi structura Curţii Constituţionale (Sesizarea nr. 142c/2016)

5192 Accesări    

La 6 decembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (sesizarea nr. 142c/2016). 

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea Guvernului, depusă la Curtea Constituţională la 28 noiembrie 2016, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea Constituţiei cu prevederi referitoare la atribuţiile şi structura Curţii Constituţionale.

 

În esenţă, prin proiectul de lege se propune:

- Cu referire la atribuțiile Curții Constituționale:

 (1) Dreptul instanțelor judecătorești de toate nivelele de a sesiza Curtea Constituțională pentru soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate.

- Cu referire la structura Curții Constituționale:

(1) Numărul judecătorilor constituționali urmează a fi mărit de la 6 la 7.

(2) Cel de-al șaptelea judecător urmează a fi numit de Președintele Republicii Moldova.

- Cu referire la durata mandatului judecătorilor constituţionali:

 (1) Numirea judecătorilor Curţii Constituţionale pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi reînnoit.

 (2) Mandatul judecătorilor Curții Constituționale (numiți pentru un mandat de 6 ani) aflați în exercițiul funcției la data intrării în vigoare a legii se prelungește cu 3 ani.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curții

Examinând proiectul de lege constituţională, Curtea a reținut că iniţiativa de revizuire a Constituţiei, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul autorizat  potrivit articolului 141 alin.(1) lit. c) din Constituţie.

Curtea a constatat că proiectul vizează operarea modificărilor constituționale privind: (1) atribuțiile Curții Constituționale, în partea soluționării excepțiilor de neconstituționalitate; și (2) structura Curții Constituționale și durata mandatului judecătorilor constituționali.

Curtea a menţionat că instituirea prin proiectul de lege a dreptului instanțelor judecătorești de toate nivelele de a sesiza Curtea Constituțională pentru soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate, adițional Curții Supreme de Justiție, se fundamentează pe Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, în care s-a statuat  că prevederile lit. g) de la alin. (1) al art. 135 din Constituție nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului altor instanțe judecătoreşti de drept comun de a sesiza instanța de jurisdicție constituțională. 

Cu referire la propunerea de majorare a numărului de judecătorilor, Curtea a menționat că potrivit bunelor practici, numărul judecătorilor constituționali urmează a fi unul impar în vederea excluderii blocajelor în procesul decizional și anume în vederea evitării situației parității votului.

De asemenea, în partea ce ţine de stabilirea duratei mandatului pe o perioadă de 9 ani, fără posibilitatea de a fi reînnoit, Curtea a reținut că această modificare constituțională are drept obiectiv garantarea independenței judecătorului constituțional în exercitarea mandatului. Astfel, în jurisprudența sa Curtea a menționat că judecătorii trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită pentru a soluţiona cauzele imparţial, potrivit convingerilor lor şi propriului mod de interpretare a faptelor şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Curtea a menționat că proiectul de lege respectă limitele impuse de articolul 142 alin. (2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea a subliniat că modificările propuse au drept obiectiv consolidarea activității Curții Constituționale, în calitate de unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova.

 

 Avizul Curţii

Din aceste motive, Curtea a constatat că iniţiativa de modificare a Constituției nu încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie și poate fi prezentată Parlamentului pentru examinare.

În același timp, proiectul de lege constituţională poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

 

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7708196  //   Vizitatori ieri: 4179  //   azi: 158  //   Online: 16
Acces rapid