Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Comunicat de presă
17.11
2016

Comunicat de presă

13629 Accesări    

Pe parcursul ultimelor zile am primit zeci de mesaje pe diverse căi electronice de comunicare privată, precum şi publice, prin care mi se cere mie personal să anulez rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

Țin să menționez că, deşi sunt semnate de persoane necunoscute diferite, conținutul acestor mesaje este absolut identic, toate făcând un recurs inadmisibil la chestiuni de familie, cu un caracter absolut privat. Cu regret, unele dintre aceste mesaje au fost preluate şi de către anumite portaluri de știri. Acest fapt mă conduce la concluzia unei acțiuni orchestrate, fapt despre care am informat plenul Curții Constituţionale. 

În legătură cu situaţia dată, consider necesar să fac următoarele precizări:

1. Subsemnatul, Alexandru Tănase, sunt unul din cei 6 judecători ai Curţii Constituționale. Toate deciziile CCM sunt adoptate de către plenul CCM, şi nu de către Alexandru Tănase. Vreau să atrag atenția asupra faptului că în componenţa CCM sunt doctori în drept, profesori universitari, judecători internaționali, cu o înaltă ținută morală şi calificare profesională. Ultimul judecător numit de Guvern a fost selectat cu participarea societăţii civile din Republica Moldova. Prin urmare, consider absolut nepotrivite mesajele personale adresate pe căi private sau publice cu solicitări ce ţin de competenţa exclusivă a plenului Curții Constituționale.

2. Din prevederile legale în vigoare, rezultă explicit că toate contestaţiile privind încălcările electorale urmează a fi soluţionate exclusiv de către instanţele de judecată, acestea nefiind de competenţa Curţii Constituţionale. La data de 14 noiembrie 2016, Curtea a emis un comunicat de presa în acest sens (http://constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=904&t=/Media/Noutati/Comunicat-de-presa#sthash.tW99VyTf.dpuf). 

3. Curtea Constituțională nu deține instrumentarul legal necesar pentru administrarea probelor, pentru audierea martorilor etc. Aceste posibilităţi legale există doar în instanțele de drept comun. În conformitate cu articolul 4 alin. (3) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale, Curtea Constituţională examinează în exclusivitate chestiuni de drept, nu circumstanţe de fapt.

4. Potrivit art. 135 lit. e) din Constituție, Curtea Constituțională  confirmă rezultatele alegerii Preşedintelui Republicii Moldova. Confirmarea rezultatelor alegerilor are loc doar după epuizarea tuturor litigiilor în instanţele de drept comun şi doar în limita încălcărilor constatate de către instanțele de drept comun. În baza acestor constatări, Curtea are competenţa de evaluare a faptului dacă acestea au influenţat substanţial rezultatul final al alegerilor. 

5.  Atrag atenția concurenților electorali referitor la necesitatea respectării prevederilor legale privind căile şi termenele de semnalare şi constatare a încălcărilor electorale, pentru a nu pune Curtea în imposibilitatea de a le lua în considerare la adoptarea soluţiei privind confirmarea/infirmarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

Alexandru Tănase

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7693742  //   Vizitatori ieri: 2902  //   azi: 2001  //   Online: 181
Acces rapid