Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a lansat primul număr al publicaţiei periodice Buletinul Curţii Constituţionale
14.11
2016

Curtea Constituţională a lansat primul număr al publicaţiei periodice Buletinul Curţii Constituţionale

9072 Accesări    

 

 

 

 

 

 

 

Buletinul Curţii Constituţionale  a fost conceput ca un instrument de diseminare a jurisprudenţei instanței constituţionale naţionale, a celor de drept constituţional din alte state, dar și ca o sursă de informare in ceea ce privește jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a UE, a recomandărilor și standardelor elaborate de Comisia de la Veneţia sau de alte instanţe de drept internaţional, jurisprudenţa cărora reprezintă un răspuns edificator la provocările sociale.  Reflectarea acestora într-o publicaţie teoretico-practică va contribui la evidenţierea importanţei unor probleme controversate în doctrina şi jurisprudenţa de drept constituţional, identificând soluţii pentru rezolvarea acestora, dar şi pentru asigurarea unei juste interpretări şi aplicări de către destinatarii normelor de drept.

Miza majoră a Curţii Constituţionale, prin prezenta publicaţie, constă în potenţialitatea sa de a contribui la optimizarea studiului de drept constituţional atât sub aspect doctrinal cât şi sub aspect practic, elucidând exigenţa perfecţionării dreptului constituţional raportat la valorile societăţii în continuă dezvoltare. Scopul covârşitor al Buletinului îl constituie popularizarea jurisprudenţei constituţionale la nivel naţional şi internaţional, ca o reflecţie a raţiunii de a trăi într-o societate democratică, în care valorile constituţionale sunt statornice şi respectate.

Avem speranţa că, începând cu prima sa ediţie, Buletinul Curţii Constituţionale va constitui o publicaţie utilă atât pentru specialiştii în drept, cât şi pentru publicul larg, fiind o sursă necesară și comprehensivă de lectură.

Buletinul Curții Constituționale a Republicii Moldova este editat cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene „Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova.”

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid