Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind instituția procuraturii
19.04
2016

Curtea a avizat pozitiv modificările constituționale privind instituția procuraturii

41129 Accesări    

La 19 aprilie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare și completare a  Constituției Republicii Moldova (Sesizarea nr. 40c/2016).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 12 aprilie 2016, de către Guvern.

În esență, prin proiectul de lege se propune:

(1)  Numirea și demiterea Procurorului General din funcție de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor;

(2)  Stabilirea mandatului Procurorului General pe un termen de 7 ani, care nu poate fi reînnoit;

(3)  Reglementarea constituțională a componenței și competenței Consiliului Superior al Procurorilor.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curții

Examinând materialele cauzei, Curtea a reținut că iniţiativa de revizuire a Constituţiei, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul autorizat (articolul 141 alin.(1) lit. c) din Constituţie).

Curtea a reţinut rolul important al Procuraturii în sistemul autorităţilor statului şi în protecţia libertăţii persoanei, aceasta  având un rol-cheie în asigurarea funcţionării sistemului justiţiei penale în mod independent şi imparţial.

Curtea a subliniat că prevederile constituționale propuse privind numirea Procurorului General în funcție de către Președintele Republicii Moldova pentru un singur mandat de 7 ani au drept obiectiv asigurarea unei independențe depline a acestuia în exercitarea activității.

De asemenea, reglementarea constituțională a Consiliului Superior al Procurorilor va consolida rolul acestei instituții de autoadministrare a sistemului procuraturii.


Avizul Curţii

Din aceste motive, Curtea a constatat că iniţiativa de modificare și completare a Constituției nu încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie și poate fi prezentat Parlamentului pentru examinare.

În același timp, în temeiul articolului 143 alin. (1) din Constituție, proiectul de lege constituţională poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6955587  //   Vizitatori ieri: 2710  //   azi: 2518  //   Online: 54
Acces rapid