Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Competența Guvernului de a stabili cantitatea substanţelor narcotice şi psihotrope aflate în trafic ilicit – constituțională (Sesizarea nr. 30a/2015)
13.10
2015

Competența Guvernului de a stabili cantitatea substanţelor narcotice şi psihotrope aflate în trafic ilicit – constituțională (Sesizarea nr. 30a/2015)

1791 Accesări    

La 13 octombrie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat Hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 iulie 2015 de către Elena Bodnarenco, deputat în Parlament.

Sustragerea, însuşirea, extorcarea substanţelor narcotice, psihotrope constituie acţiuni ilegale și sunt pasibile de răspundere penală sau contravențională. Potrivit art. 1341 alin. (4) din Codul Penal: „Listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern”.

În vederea executării normei penale menționate mai sus, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

Autorul sesizării consideră că, în baza normei penale menționate mai sus, Guvernul a avut temei legal pentru a aproba doar lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, nu însă și cantitatea acestora.

Astfel, autorul sesizării consideră că, prin aprobarea cantităţii acestor substanțe, Guvernul şi-a arogat atribuţiile puterii legislative, fiind încălcate în esență articolele 72 alin.(3) lit. n) şi 102 alin.(2) din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANŢÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, potrivit articolului 72 din Constituție, incriminarea infracțiunilor și reglementarea pedepselor și regimul executării acestora ține de competența Parlamentului. De asemenea, articolul 102 alin. (2) din Constituție abilitează Guvernul cu competența de a adopta hotărâri în vederea executării legilor.

Curtea a menționat că principiul legalității normei penale pune în sarcina legiuitorului două obligaţii: 1) să prevadă într-un text de lege faptele considerate infracţiuni şi sancţiunile aferente; 2) să redacteze textul legii cu claritate.

Curtea a reținut că legea penală incriminează circulația ilegală a substanţelor narcotice și psihotrope. În același timp, Parlamentul a stabilit că „Listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern”.

 

Curtea a constatat că prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 a fost aprobată atât lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, cât și cantitatea acestora.

Potrivit legii, cantitatea substanțelor narcotice și psihotrope constituie un criteriu în distingerea circulației legale de cea ilegală și contribuie la calificarea infracțiunilor.

Curtea a reținut că prin conținutul sintagmei „listele substanţelor”, cuprinsă la articolul 1341 din Codul penal, urmează a se înțelege competența Guvernului de a reglementa atât categoriile substanțelor narcotice și psihotrope, cât și cantitățile acestora. Aprobarea doar a listei acestor substanțe, fără o reglementare cantitativă, ar lipsi de substanță întreaga hotărâre a Guvernului, care ar fi, astfel, inaplicabilă.

De asemenea, Curtea a menționat că, având în vedere faptul că domeniul supus examinării se află în permanentă evoluție și vizează nu doar dreptul penal, dar și cel al ocrotirii sănătății publice, legislativul poate delega Executivului competența de a reglementa, prin acte subordonate legii, lista substanţelor narcotice, psihotrope și cantitatea acestora. Ţinând cont de faptul că procesul legislativ implică mai multe etape de durată, rațiunea stabilirii competenței Guvernului rezultă din necesitatea de a reglementa prompt cadrul normativ în acest domeniu în cazul apariției de noi substanțe cu efecte similare.

Pentru motivele menţionate, Curtea a reținut că hotărârea contestată nu încalcă articolele 72 alin.(3) lit. n) şi 102 alin.(2) din Constituţie.

Totodată, Curtea a constatat că prin Codul penal se pedepsește și circulația ilegală a „analogului” care, conform componenţei sale şi efectului pe care îl produce, se asimilează cu substanţa narcotică sau psihotropă. Curtea a observat că actele internaționale și cadrul legal național nu reglementează nici lista, nici cantităţile „analogului”. Astfel, Curtea a constatat o lipsă de previzibilitate în privinţa substanțelor care pot fi recunoscute drept „analog”. Această omisiune va fi comunicată Parlamentului printr-o Adresă, în vederea înlăturării.

 

 Hotărârea Curţii

 Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a respins sesizarea doamnei Elena Bodnarenco, deputat în Parlament;

- a recunoscut constituțională Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7682546  //   Vizitatori ieri: 3740  //   azi: 1685  //   Online: 96
Acces rapid