Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Numirea dnei Ecaterina Burlacu în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului – neconstituţională
16.07
2015

Numirea dnei Ecaterina Burlacu în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului – neconstituţională

7092 Accesări    

La 16 iulie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (Sesizarea nr. 31a/2015)

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 iulie 2015 de către domnul Anatol Șalaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.

Prin Hotărârea contestată, doamna Ecaterina Burlacu a fost numită în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, pentru un mandat de 7 ani.

Autorul sesizării a susținut că, potrivit prevederilor legale, una din condițiile de eligibilitate a Avocatului poporului pentru drepturile copilului este „activitatea notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului”, condiție care nu a fost respectată la numirea noului Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. Astfel, în viziunea autorului sesizării, prin numirea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului fără întrunirea tuturor condițiilor de eligibilitate, Parlamentul nu a respectat principiul legalității inerent unui stat de drept, fapt contrar articolului 1 alin. (3) din Constituție.

În interesul înfăptuirii justiţiei constituţionale, Curtea a invitat în calitate de intervenienți în procedurile în fața Curții în prezenta cauză organizaţii neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului, în general, și a drepturilor copilului, în particular. Acestea au fost invitate să prezinte observaţii scrise şi să ia parte la audieri.

Astfel, Curtea a solicitat opiniile Amicus Curiae ale asociațiilor obștești “Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF), „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM), „Promo-LEX”, „Juriștii pentru Drepturile Omului” (JDO),AVE Copii”, „Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului” (CREDO),  „Centrul de Investigații Jurnalistice” (CIJ), Consiliului Național al ONG-urilor din Republica Moldova.

„Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF), „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM), „Promo-Lex” și „Juriștii pentru Drepturile Omului” au dat curs solicitării Curții Constituționale, prezentând opinii scrise și participând în calitate de intervenienți în cadrul ședinței publice a Curții.


Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a menționat că la baza statului de drept, consacrat de articolul 1 alin. (3) din Constituţie stă principiul legalităţii.

Curtea a menționat că „domnia legii” (preeminența dreptului), caracteristică esențială a statului de drept, impune obligația respectării legii cu precădere de către cel care a edictat-o.

Astfel, ținând cont de principiul constituţional al legalităţii într-un stat de drept, Parlamentul are obligaţia constituţională să respecte legile adoptate.

Articolul 6 din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 prevede condiţiile de eligibilitate pentru funcția de Avocat al Poporului și Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, inter alia enumerându-se și „activitatea notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului”.

Curtea a reținut că notorietatea în domeniul apărării și promovării drepturilor omului este o însușire a persoanei care dorește să ocupe funcția de Avocat al Poporului. Această însușire presupune ca persoana să fie cunoscută de un număr mare de persoane ca activând în domeniul drepturilor omului, prin apărarea și promovarea lor.

Necesitatea notorietății este determinată de faptul că instituţia Avocatului Poporului, şi implicit a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, este garantul dezvoltării democratice, constituind una din autoritățile mediatoare între societate şi stat, în vederea asigurării dialogului şi a respectării valorilor universale privind drepturile şi libertăţile omului.

Curtea a reținut că profesionalismul și notorietatea constituie două elemente-cheie care fac ascultată această persoană de celelalte autorități și instituții ale statului.

În contextul speței examinate, Curtea a menționat că notorietatea poate fi dovedită prin: pledoarii publice la nivel național și internațional, în numele copiilor; comunicarea cu copiii/adolescenții/părinții; monitorizarea aplicării cadrului legal și normativ național și internațional în domeniul drepturilor copilului; experiența în prestarea de servicii sau apărarea și garantarea drepturilor copiilor și existența unei experiențe vaste în domeniul incluziunii copiilor cu diverse vulnerabilități sociale ș.a.

Din analiza circumstanţelor particulare ale cauzei, Curtea nu a putut constata îndeplinirea condiției activității notorii în domeniul apărării și promovării drepturilor omului, în general, și a drepturilor copilului, în particular.

Fără a nega calificările profesionale ale dnei Ecaterina Burlacu, Curtea a reţinut că experienţa din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, chiar dacă una de durată (10 ani), nu poate compensa neîndeplinirea cerinţei activităţii notorii în domeniul promovării și apărării drepturilor omului.

Curtea a menționat că numirea în funcție de Avocat al Poporului a unei persoane care nu întrunește condițiile legale subminează principiile democrației și a statului de drept. Promovarea în această funcție importantă pentru asigurarea respectării drepturilor omului, a unei persoane care nu întrunește condițiile necesare de experiență și notorietate poate compromite principiul legalității, egalității, imparțialității, și democrației în baza cărora activează Avocatul Poporului. Cele menționate pot conduce la ineficienţa instituției Avocatului Poporului.

Această opinie a fost împărtășită și de către ONG-urile interveniente, în unanimitate.

În contextul celor menționate, Curtea a constatat că la numirea în funcție a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului Parlamentul nu a respectat prevederile legale referitoare la condițiile care urmează a fi întrunite de către candidat, acţionând contrar principiului statului de drept, consacrat de articolul 1 alin. (3) din Constituție.

Curtea a subliniat rolul major pe care îl are Avocatul Poporului pentru garantarea efectivă a drepturilor omului, dar și imperativul respectării condițiilor legale de către persoană chemată să ocupe această funcție importantă pentru protecția drepturilor și a libertăților fundamentale.

În concluzie, Curtea a îndemnat Parlamentul să acționeze în spiritul legalității și cu prudență în selectarea, evaluarea și numirea candidaților pentru funcția de Avocat al Poporului. Numirea unei persoane într-o funcție care presupune garantarea drepturilor și libertăților fundamentale și respectarea legilor nu poate fi viciată de chiar nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru aceasta.


Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis sesizarea domnului Anatol Șalaru, deputat în Parlament;

- a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7677817  //   Vizitatori ieri: 4888  //   azi: 886  //   Online: 58
Acces rapid