Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Efectele demisiei Prim-ministrului (Sesizarea nr. 26b/2015)
17.06
2015

Efectele demisiei Prim-ministrului (Sesizarea nr. 26b/2015)

10742 Accesări    

La 17 iunie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 101 alineatele (2) și (3) din Constituție (Sesizarea nr. 26b/2015).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională, la 16 iunie 2015, de către Președintele Republicii Moldova dl Nicolae Timofti.

Potrivit articolului 101 alin.(2) din Constituție, în cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile sau în cazul decesului acestuia, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor încetează dacă Prim-ministrul îşi reia activitatea în Guvern.

Alineatul (3) din articolul 101 stabilește că în cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern.

Autorul sesizării a solicitat interpretarea articolului 101 alineatele (2) și (3) din Constituție sub următoarele aspecte:

a) În cazul demisiei Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern, în conformitatea cu art. 101 alin. (3) din Constituţie, care este momentul intrării în vigoare a actului demisiei şi care este forma actului demisiei ținând cont de prevederile art. 6 din Legea cu privire la Guvern, conform cărora cererea de demisie a Prim-ministrului şi a întregii componenţe a Guvernului se prezintă Parlamentului? Cererea de demisie a Prim-ministrului înseamnă automat şi demisia Guvernului în lipsa unei hotărâri de Guvern în acest sens?

b)  Care este termenul în care Parlamentul urmează să se pronunţe asupra cererii de demisie a Prim-ministrului şi a întregii componenţe a Guvernului, ținând cont de principiul asigurării continuităţii exercitării puterii executive?

c) În cazul aprobării demisiei Prim-ministrului şi a Guvernului, Preşedintele Republicii Moldova are obligaţia constituţională de a numi un Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern, în condiţiile art. 101 alin. (2) din Constituţie?

d) Care sunt situaţiile care s-ar încadra în noţiunea de imposibilitate definitivă a exercitării de către Prim-ministru, cu excepţia decesului şi a incompatibilităţii funcţionale, a atribuţiilor sale?

e) În cazul demisiei Prim-ministrului în condiţiile art. 101 alin. (3) din Constituţie, care este termenul formării noului Guvern?

 

Autorul sesizării a solicitat Curții examinarea în regim de urgență.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 

Hotărârea Curţii 

Având în vedere actele și lucrările dosarului, Curtea Constituţională a hotărât:

1. În sensul articolului 101 alin. (3) din Constituţie:

a) Demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare în momentul comunicării acesteia:

- în cazul cererii scrise adresate Parlamentului – în momentul depunerii;

- în cazul anunţului public – în momentul emiterii.

b) Demisia Prim-ministrului antrenează de drept demisia Guvernului, fără îndeplinirea nici unei alte condiţii de formă sau procedură.

c) Parlamentul ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern. Decizia Parlamentului, prin care se ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern, nu influenţează actul demisiei, procesul de formare a noului Guvern, precum şi termenele constituţionale inerente acestui proces.

2. În sensul articolului 101 alin. (2) din Constituţie:

a) Preşedintele are obligaţia constituţională de a numi un Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern în cazul imposibilităţii definitive a exercitării funcţiei de către Prim-ministrul demisionar.

b) Imposibilitatea definitivă a exercitării funcţiei de Prim-ministru semnifică situaţia generată de orice circumstanţă care împiedică continuarea exercitării funcţiei, alta decât decesul, inclusiv refuzul expres al Prim-ministrului demisionar de a continua exercitarea funcţiei până la formarea noului Guvern.

3. În sensul articolului 85 din Constituţie, termenul-limită de formare a Guvernului este de trei luni, inclusiv în cazul demisiei Prim-ministrului în condiţiile articolului 101 alin. (3) din Constituţie, şi începe să curgă din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 1 din prezentul dispozitiv.

4. În sensul articolelor 101 alin. (3) şi 103 alin. (2) din Constituţie, din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 1 din prezentul dispozitiv, Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634555  //   Vizitatori ieri: 3761  //   azi: 3186  //   Online: 11
Acces rapid