Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | CCM menţine obligaţia proprietarului vehiculului de a comunica identitatea persoanei aflate la volan
18.11
2014

CCM menţine obligaţia proprietarului vehiculului de a comunica identitatea persoanei aflate la volan

5724 Accesări    

(Sesizarea nr. 53a/2014)

La 18 noiembrie 2014, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii articolului 234 din Codul contravenţional al Republicii Moldova (Sesizarea nr. 53a/2014).

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 3 octombrie 2014 de dl Simion Furdui, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru controlul constituţionalităţii articolului 234 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova.

 

Prevederea contestată prevede obligaţia proprietarului sau a mandatarului vehiculului de a comunica identitatea persoanei căreia i-a încredințat conducerea vehiculului. Necomunicarea acestei informații este susceptibilă de sancţionare contravenţională.

 

Autorul sesizării consideră că sancționarea contravențională a proprietarului vehiculului pentru necomunicarea informației încalcă dreptul persoanei de a nu mărturisi împotriva sa sau a rudelor apropiate (dreptul la tăcere) și principiul prezumției nevinovăției.

 

Astfel, autorul sesizării a pretins că prevederile contestate sunt contrare articolului  21 și 26 alin. (1) din Constituție.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinînd materialele dosarului Curtea a reținut că dreptul la tăcere constituie un element al dreptului la apărare ca parte a unui proces echitabil.

 

În același timp, în consonanţă cu jurisprudenţa pertinentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a reținut că dreptul la tăcere nu reprezintă un drept absolut.

 

Curtea a menționat că securitatea traficului rutier prezintă un interes public major, iar asigurarea securităţii este o obligaţie pozitivă a statului.

 

Astfel, Curtea a reținut că obligația de a oferi informații privind identitatea persoanei care a condus unitatea de transport pe drumurile publice este un element al procesului de asigurare a securității circulaţiei rutiere și, implicit, al protecției participanților la trafic.

 

Curtea a menţionat că, la reglementarea relaţiilor de proprietate asupra vehiculului şi a securităţii circulaţiei rutiere, legislatorul este în drept să instituie anumite obligaţii faţă de proprietar şi, respectiv, responsabilitatea care poate să survină în cazul nerespectării acestora.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins ca nefondată sesizarea dlui Simion Furdui, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și a recunoscut constituţional articolul 243 din Codul contravenţional.

 

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7697025  //   Vizitatori ieri: 2696  //   azi: 2371  //   Online: 143
Acces rapid