Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Concurs public de elaborare a studiului privind consolidarea rolului Curții Constituționale
21.10
2013

Concurs public de elaborare a studiului privind consolidarea rolului Curții Constituționale

6211 Accesări    

 

 

Organizator:

Curtea Constituțională

Domeniu:

justiție constituțională

Candidați:

organizații necomerciale 

CC anunță lansarea concursului public de elaborarea studiului de cercetare privind consolidarea rolului CC. Studiul este parte a fazei preliminare de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justiției.

Detalii suplimentare:

 

A.    Compartimente ale studiului:

 1.      Analiza activității,  componenței şi criteriilor de selectare a judecătorilor CC;

2.      Analiza procedurii de examinare a sesizărilor înaintate CC; 

3.      Analiza spectrului de subiecţi cu drept de sesizare a CC. 

 

B.     Studiul urmează să cuprindă:

1.      Analiza legislației naționale relevante:

a.      Deficiențe;

b.      Lacune;

4.      Analiza comparativă a activității altor CC și identificarea celor mai bune practici;

5.      Propuneri aferente îmbunătățirii cadrului legislativ.

 

C.    Criteriile de selectare a candidaților:

1.      Să dețină statutul de organizație necomercială;

2.      Să dețină experiență demonstrată în elaborarea studiilor calitative de cercetare în domeniul justiției din țară (opțional și suplimentar și în afara țării);

3.      Reputație și integritate personală a experților și a instituției.

 

 

D. Cerințe față de experții ONG-lor:

1. Studii superioare în domeniul dreptului. Studiile de masterat (complete sau incomplete) vor constitui un avantaj;

2. Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniu, dobândite din experienţa minimă de activitate de 3 ani;

3. Experienţă şi abilităţi de cercetare și documentare (vor fi prezentate lucrări sau articole publicate, precum și dovada altei experiențe relevante);

4. Experiență de utilizare a computer-ului.

 

E. Experții selectaţi trebuie să demonstreze:

 

1. Abilităţi avansate de comunicare, negociere şi organizare;

2.      Abilităţi analitice avansate;

3.      Capacitate de a lucra în echipă;

4.      Capacitate de scriere coerentă și structurată;

5.      Creativitate şi motivaţie pentru scrierea studiului într-o manieră coerentă şi accesibilă.

 

 

F. Raportare şi remunerare

 

Activitatea experţilor va fi monitorizată şi coordonată de către Curtea Constituțională.

ONG-ul selectat va prezenta la sfîrşitul termenului de executare documentele elaborate. Remunerarea se va efectua în baza complexității studiului elaborat, pornind de la plafonul de remunerare negociat la încheierea contractului.  

 

G. Evaluarea performanţelor

 

Performanţele experţilor vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

1. Calitatea activităţilor întreprinse;

2. Coerenţa analizelor şi soluţiilor propuse;

3. Complexitatea documentelor produse;

4. Respectarea termenelor limită;

5. Volumul informaţiei analizate/prelucrate;

5.  Dedicația și abilitățile demonstrate.

 

 

H. Dosarul candidatului:

 

1. CV-ul instituției și a experților vizați la elaborarea studiului, precum și documente relevante de atestare a experienței relevante;

2.  Textul motivant de participare la concurs (1200 caractere maxim);

3.  Anexa conceptului detaliat și piste de lansare/viziune generală asupra studiului;

4.  Limba de stat urmează a fi folosită în întreg dosarul depus.

 

 

 

 

I. Data limită

1. depunerea dosarului: 28 octombrie 2013, ora 1000 (GMT +3); la adresa electronică secretariat@constcourt.md sau prin remiterea poștală către CC. Adresa: str. Lăpușneanu 28, Chișinău, Moldova.  Va fi luată în considerare ca și dată limită ștampila poștală aplicată pe plic.

  2. prezentarea studiului elaborat: 10 decembrie  2013.


 

NOTA BENE: 

 

Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 şi  Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 cuprind mai multe obiective care se referă la „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale”. 

 

EXTRAS din Strategia de reformare a sectorului justiției (2011-2016) 

 

6.1. Consolidarea rolului Curţii Constituţionale

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sînt consacrate prin Constituţia Republicii Moldova. Statul este obligat nu doar să respecte aceste drepturi şi libertăţi, dar şi să creeze un mecanism funcţional şi eficient pentru protecţia lor faţă de orice încălcări sau ingerinţe, inclusiv în cazul în care acestea ar emana din partea statului. Eficienţa funcţionării Curţii Constituţionale depinde nu doar de atribuţiile conferite prin Constituţie, dar şi de procesul numirii judecătorilor, structura organizaţională, procedura de examinare a sesizărilor şi de adoptare a deciziilor, cercul subiecţilor cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale, resursele analitice, asigurarea materială şi financiară a Curţii.

 

Raportul de evaluare a punctat un şir de probleme de bază legate de eficienţa funcţionării Curţii Constituţionale, şi anume:conform prevederilor legale, numai 11 subiecţi dispun de dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, iar sarcina acestei instituţii este doar să se pronunţe asupra constituţionalităţii legislaţiei; cetăţeanul nu are locusstandi pentru a sesiza Curtea Constituţională, prin urmare, această instituţie nu participă la administrarea justiţiei; Curtea Constituţională este compusă din 6 judecători, iar pentru declararea unei legi drept neconstituţională este necesară o majoritate de 4 voturi contra 2; relevanţa Curţii Constituţionale se diminuează, ţinînd cont de numărul redus de cauze examinate de către această instanţă. Intervenţiile specifice stabilite pentru consolidarea rolului Curţii Constituţionale vizează revizuirea componenţei Curţii Constituţionale, a criteriilor şi procedurii de selectare a judecătorilor; optimizarea numărului de judecători şi a duratei mandatului acestora în scopul asigurării independenţei şi a competenţei înalte a judecătorilor; lărgirea cercului de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale, astfel încît să fie asigurată posibilitatea de a solicita verificarea constituţionalităţii actelor normative de către persoane ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate, de asemenea optimizarea structurii organizaţionale interne şi consolidarea resurselor umane care să asigure o calitate înaltă a verificării actelor legislative.


Rezultate scontate: 

– rolul Curţii Constituţionale consolidat; 

– cercul subiecţilor cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale lărgit: 

– capacităţile personalului Curţii Constituţionale sporite.

 Textul integral al Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016poate fi accesat aici.

 


 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7688280  //   Vizitatori ieri: 3785  //   azi: 3330  //   Online: 93
Acces rapid