Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Instituirea limitei de vârstă pentru admiterea la studiile de masterat și doctorat – neconstituțională
19.09
2013

Instituirea limitei de vârstă pentru admiterea la studiile de masterat și doctorat – neconstituțională

149307 Accesări    

(Sesizarea nr. 25a/2013)

La 19 septembrie 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare la limita de vârstă pentru admiterea la studiile de masterat și doctorat (Sesizarea nr. 25a/2013).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea avocatului parlamentar dl Anatolie Munteanu, depusă la Curtea Constituţională la 6 iunie 2013, pentru controlul constituţionalităţii pct. 16 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi post-doctoratului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 şi a unor prevederi din pct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 962 din 5 august 2003 privind asigurarea funcţionarii Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Potrivit respectivelor prevederi, la învăţământul de zi cu finanţare de la buget limita de vârstă a candidaţilor este de 35 ani pentru studiile de doctorat în instituţiile cu activitate de doctorat și de 45 de ani pentru studiile de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Autorul sesizării a pretins, în special, că prevederile contestate sunt contrare articolelor 16 alin. (2), 35 alin. (7) și 54 din Constituție, precum și actelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Igor DOLEA,

Dl Aurel BĂIEȘU,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 35 alin (1) din Constituție, dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

Curtea a reținut că dreptul la învăţătură constituie unul dintre cele mai importante drepturi sociale ale omului. Acest drept creează premizele necesare pentru afirmarea plenară a personalităţii şi a demnităţii umane, precum şi pentru dezvoltarea întregii societăţi. De nivelul potenţialului intelectual al persoanei depinde nu numai promovarea persoanei pe scara socială şi statutul ei social, dar şi progresul societăţii în ansamblu, evoluţia vieţii economice, sociale şi culturale.

Totodată, Curtea a menționat că reieșind din prevederile constituționale, dreptul de acces la instituţiile de învăţământ, trebuie să ofere şanse egale oricărei persoane de a accede la diverse tipuri sau grade de învăţământ pe bază de merit.

Reprezentantul Guvernului a susținut sesizarea și a recunoscut că instituirea limitei de vârstă pentru a accede atât la studii de doctorat în instituţiile cu activitate de doctorat, cât şi la studii de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova restricționează respectivul drept constituțional.

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate, Curtea Constituţională a admis sesizarea avocatului parlamentar Anatolie Munteanu și a declarat neconstituțional pct. 16 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 și sintagma „în vârstă, de regulă, de până la 45 ani,” din pct. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 962 din 5 august 2003 privind asigurarea funcţionării Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:

secretariat@constcourt.md – Secretar General

presa@constcourt.md – Serviciul de presă 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid