Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Suspendarea acţiunii Hotărârii Guvernului privind aprobarea rezultatelor concursului pentru concesionarea Aeroportului Chişinău
19.09
2013

Suspendarea acţiunii Hotărârii Guvernului privind aprobarea rezultatelor concursului pentru concesionarea Aeroportului Chişinău

53415 Accesări    

(Sesizarea nr. 39a/2013)

Având în vedere că, în desconsiderarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.11 din 10 septembrie 2013 de suspendare a acţiunii Hotărârii Guvernului nr.321 din 30 mai 2013 cu privire la  aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora, Guvernul a adoptat la 12 septembrie 2013 Hotărârea nr.715 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, la 19 septembrie 2013 Curtea Constituţională a dispus suspendarea acţiunii Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013, până la soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive.

De asemenea, Curtea a interzis efectuarea oricăror acţiuni pentru punerea în aplicare a celor două hotărâri de Guvern suspendate.

Decizia Curţii Constituţionale intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sesizarea nr. 39a/2013 cu privire la concesionarea activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău” urmează a fi examinată de plenul Curții la data de 8 octombrie 2013.


Textul integral al deciziei este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:

secretariat@constcourt.md – Secretar General

presa@constcourt.md – Serviciul de presă 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid