Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Perspective bune de colaborare
22.09
2010

Perspective bune de colaborare

14157 Accesări    

PERSPECTIVE BUNE DE COLABORARE

La 22 septembrie 2010, preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, a avut o întrevedere cu Christian Hegemer, directorul Institutului pentru Cooperare Internaţională al Fundaţiei germane „Hanns Seidel” cu sediul la München, însoţit de colegii săi Klaus Sollfrank, şeful Reprezentanţei fundaţiei în România, Serghei Zadornîi, şeful Reprezentanţei fundaţiei în Ucraina, şi Violeta Avram, asistent de proiect în Republica Moldova.
Fiind asociată actualului partid de guvernămînt „Uniunea Creştin-Socială”, fundaţia politică „Hanns Seidel” pe plan internaţional promovează dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale, militînd pentru construcţia unor structuri democratice şi apărarea valorilor statului de drept şi societăţii civile. Ea are reprezentanţe în peste 30 de state, prin intermediul birourilor sale susţinînd seminare de instruire privind educaţia social-politică, formarea instituţională, trainingul managerial.
O verigă importantă în promovarea colaborării internaţionale este Institutul condus de dl Christian Hegemer, dumnealui urmînd să reprezinte Fundaţia „Hanns Seidel” în Moldova, al cărei Birou permanent se va deschide în curînd la Chişinău. Pornind de la aspiraţiile europene ale ţării noastre, Fundaţia de la München, dar mai ales Institutul pentru Cooperare Internaţională al acesteia, îşi  va orienta activitatea de viitor spre consolidarea statului de drept, a instituţiilor de stat şi civice în contextul extinderii şi unificării europene.
În Republica Moldova, Fundaţia „Hanns Seidel” şi-a început activitatea în anul 2003, ca peste un an să semneze un acord de colaborare cu Academia de Poliţie a Ministerului Afacerilor Interne, organizînd ulterior diverse seminare, conferinţe, schimb de experienţă în diverse sfere. În prezent se conturează reale activităţi de parteneriat cu Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale şi Fundaţia „IDIS Viitorul”.
Întrucît Fundaţia germană are intenţii de colaborare şi cu Curtea Constituţională a Republicii Moldova, dl Christian Hegemer a solicitat propuneri concrete din partea preşedintelui acesteia. Pentru început, oaspetele german şi-a înscris în agenda viitoarelor acţiuni în comun editarea unei culegeri de comentarii la articolele Constituţiei Republicii Moldova, elaborarea unui nou Cod al jurisdicţiei constituţionale, organizarea de seminare tematice pentru reprezentanţii mass-media care oglindesc activitatea Curţii Constituţionale.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid