Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Comunicat de presă
04.12
2012

Comunicat de presă

11446 Accesări    

 

 

Comunicat de Presă

                                                         

 Emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale

 


 

 

Recunoaşterea constituţionalităţii nulităţii iniţiativelor legislative neexaminate în decursul unei legislaturi

(Sesizarea nr. 18a/2012) 

 

La 4 decembrie 2012 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind examinarea constituţionalităţii unor prevederi referitoare la exercitarea dreptului la inițiativă legislativă (Sesizarea nr. 18a/2012). Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 9 iulie 2012 de deputaţii în Parlament, dnii Serghei Sîrbu şi Artur Reşetnicov, pentru controlul constituţionalităţii articolelor I şi II din Legea nr. 115 din 18 mai 2012 pentru completarea articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, ce prevăd nulitatea iniţiativelor legislative care, după înregistrare în Parlament, nu au fost examinate şi adoptate în decursul legislaturii în care au fost înregistrate.

 

Autorii sesizării au pretins, în special, că normele contestate aduc atingere statutului deputatului în Parlament, fiind limitat dreptul la iniţiativă legislativă, afectată integritatea mandatului de deputat şi independenţa deputatului în calitatea sa de reprezentant al poporului, precum şi contravin principiului neretroactivităţii legii, contrar normelor cuprinse în articolele 1 alin. (3), 2, 22, 54 alin. (1), (2) şi (3), 60 alin. (1), 63 alin. (4), 68 alin. (1), 73 şi 76 din Constituţie.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Petru RAILEAN, judecător-raportor,

Dl Dumitru PULBERE,

Dl Victor PUŞCAŞ,

Dna Elena SAFALERU,

Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că normele articolelor 64, 66 şi 72 alin. (3) lit.c) din Legea Supremă autorizează Parlamentul să reglementeze organizarea şi funcţionarea sa, inclusiv să determine etapele tehnice ale procesului de legiferare, în limita permisă de normele constituţionale şi în corespundere cu acestea

 

Curtea a reţinut că, potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, procedura legislativă este complexă şi cuprinde atât avizarea proiectului de act legislativ de către comisiile permanente, Direcţia juridică a Secretariatului Parlamentului şi, după caz, Guvernul şi instituţiile interesate, cât şi etapa examinării acestuia în şedinţa plenară a Parlamentului.  

 

Având în vedere prerogativa Parlamentului de a fi unica autoritate legislativă, examinarea unui proiect de lege semnifică dezbaterea acestuia în cadrul şedinţelor în plen, în cursul căreia deputaţii au posibilitatea de a se exprima asupra concepţiei proiectului respectiv. 

 

Pentru aceste considerente şi ţinând cont de etapele procedurii legislative, Curtea a statuat că prevederea art. 47 alin. (12) din Regulamentul Parlamentului, prin care se declară nule proiectele de acte legislative care nu au fost examinate în decursul unei legislaturi este conformă prevederilor Constituţiei.

 

În acest sens, Curtea a acceptat argumentul autorităţilor că stabilirea unui termen de valabilitate a iniţiativelor legislative este orientat să degreveze procesul legislativ de proiectele neexaminate timp îndelungat, multe din ele pierzându-şi actualitatea. 

    

Curtea a reţinut că prevederile constituţionale nu interzic instituirea unor termene de examinare a proiectelor de acte legislative. Mai mult, chiar şi în cazul iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, art. 143 alin. (2) din Legea Fundamentală statuează că: „Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă”. Astfel, Curtea a reţinut că a fortiori se justifică posibilitatea instituirii de către Forul Legislativ a nulităţii proiectelor de legi organice sau ordinare şi a proiectelor de hotărâri neexaminate pe parcursul unei legislaturi.

 

Pe de altă parte, Curtea a reţinut că, potrivit articolului 63 alin. (4) din Constituţie: „Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent îşi continuă procedura în noul Parlament”.

 

Curtea a statuat că această normă constituţională expres obligă noul corp legislativ să examineze proiectele care nu au parcurs până la capăt etapele procedurii legislative parlamentare, dar care au fost înscrise în ordinea de zi.

 

În acest context, Curtea a operat o distincţie între proiectele înregistrate în Parlament şi cele care au parcurs etapele procedurii legislative până la înscrierea pe ordinea de zi a Parlamentului.

 

Curtea a reţinut că prevederea constituţională cuprinsă la art. 63 alin. (4) vizează situaţia în care proiectele actelor legislative incluse pe ordinea de zi a plenului Parlamentului au fost aprobate în prima şi, după caz a doua lectură, dar nu au fost adoptate în lectură finală. Acesta este cazul legilor constituţionale şi al celor organice, pentru adoptarea cărora legea prevede două, după caz, şi trei lecturi.

 

Astfel, în măsura în care Parlamentul anterior a parcurs toate fazele necesare de examinare prealabilă pentru ca un proiect de lege sau o propunere legislativă să fie înscrisă pe ordinea de zi, acestea au fost înscrise în ordinea de zi, dar pentru varii motive nu au fost examinate în şedinţa plenară a Parlamentului, această obligaţie revine noului Parlament.

 

În acest context, Curtea a reţinut că nulitatea proiectelor ce nu au fost adoptate, care cuprinde şi proiectele înscrise în ordine de zi, aprobate în prima lectură sau, după caz, în lectura a doua, dar care nu au fost adoptate în lectură finală, excedează prevederea art. 63 alin. (4) din Constituţie. Or, pentru aceste cazuri, legiuitorul constituant a stabilit expres că aceste proiecte îşi continuă procedura legislativă.

 

În lumina celor expuse, Curtea a reţinut că norma contestată urmează a fi aplicată doar în privinţa proiectelor de legi care nu au fost examinate, nefiind incluse în ordinea de zi a plenului Parlamentului.

 

De asemenea, Curtea a observat că, deşi formal se referă la exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă, esenţa sesizării Serghei Sîrbu şi Artur Reşetnicov constă în posibilităţile, create prin modificările operate în Regulamentul Parlamentului, de obstrucţionare a iniţiativelor legislative ale opoziţiei parlamentare.

 

În acest context, Curtea a reiterat rolul opoziţiei pentru funcţionarea democraţiei. În acest sens, Curtea a subliniat necesitatea instituirii de către Parlament a unor mecanisme ce ar asigura examinarea proiectelor legislative prezentate de opoziţia parlamentară, precum organizarea unor şedinţe speciale ale plenului Parlamentului dedicate expres discutării acestora, similar practicilor altor state în domeniu, motiv pentru care a decis să prezinte Parlamentului o adresă în acest sens.

   

În egală măsură, pentru aceleaşi considerente, Curtea a reţinut că norma cuprinsă la Art. II din Legea nr.115 din 18 mai 2012, care dispune că nulitatea se aplică tuturor proiectelor de acte legislative înregistrate în Parlament, contravine art. 63 alin. (4) din Constituţie, deoarece cuprinde şi proiectele incluse în ordinea de zi a Parlamentului.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a recunoscut constituţional articolul 47 alin. (12) din Regulamentul Parlamentului, cu excepţia sintagmei „şi adoptat”, care a fost declarată neconstituţională. De asemenea, Curtea a declarat neconstituţională prevederea Art.II al Legii nr.115 din 18 mai 2012 pentru completarea articolului 47 din Regulamentul Parlamentului. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 


  

 

 Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:
curtea@constcourt.md – Secretar General
presa@constcourt.md – Serviciul de presă

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid