Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Misiune de observare a alegerilor la Curtea Constituţională
11.11
2010

Misiune de observare a alegerilor la Curtea Constituţională

14360 Accesări    

MISIUNE DE OBSERVARE A ALEGERILOR LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

La 11 noiembrie a.c., Curtea Constituţională a fost vizitată de şeful Misiunii OSCE/BIDDO pentru observarea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova din 28 noiembrie 2010, Peter Eicher, însoţit de expertul în probleme juridice al Misiunii, Donald Bisson. Aria problemelor abordate la întîlnirea cu judecătoarea Valeria Şterbeţ a vizat rolul Curţii Constituţionale în procesul electoral şi postelectoral, stabilirea mecanismului de informare a Misiunii asupra cauzelor cu tentă electorală examinate de Curte.
Pînă în prezent, Curtea Constituţională a emis o singură Hotărîre legată de ultimele modificări ale Codului electoral, recunoscînd constituţionale prevederile contestate din articolul 13 al acestuia. Totodată, zilele acestea Curtea expediază Parlamentului o Adresă în care atenţionează asupra imperfecţiunii legislaţiei ce ţine de asigurarea continuităţii activităţii Guvernului şi asupra contradicţiilor depistate între unele norme legislative privind activitatea demnitarilor publici cu prevederi ale Codului electoral. Încă trei sesizări cu tangenţe electorale sînt la etapa examinării prealabile pentru a se decide accesibilitatea lor în conformitate cu Codul jurisdicţiei constituţionale. Acestea fiind informaţiile de ultimă oră puse la dispoziţia experţilor OSCE; dna Valeria Şterbeţ a ţinut să precizeze că, în situaţia crizei ce a provocat alegerile parlamentare anticipate, deciziile ce urmează a fi pronunţate pînă la scrutin de către autoritatea naţională a jurisdicţiei constituţionale pe care o reprezintă, vor fi de natură să nu perecliteze desfăşurarea acestuia.
Întrucît Misiunea OSCE/BIDDO are şi sarcina de a prezenta recomandări pentru îmbunătăţirea întregului sistem electoral, reprezentanţii acesteia s-au interesat şi de rolul Curţii Constituţionale la etapa validării alegerilor, de existenţa problemelor legislative legate de procesul dat.  Doamna judecătoare Valeria Şterbeţ a evidenţiat, la acest capitol, lipsa unei proceduri clare de constatare a legalităţii alegerilor în Codul jurisdicţiei constituţionale. Este insuficient şi termenul de zece zile prevăzut pentru validarea alegerilor, deoarece nu permite examinarea calitativă a contestărilor ce ţin de rezultatele numărării voturilor, totalizarea alegerilor şi distribuirea mandatelor. În această situaţie, un suport important pentru juraţii Curţii constituie rapoartele de monitorizare a alegerilor, deseori stabilindu-se mai mult în baza lor dacă încălcările semnalate şi confirmate sînt de natură să influenţeze rezultatele generale ale votării. Practica de pînă acum demonstrează că perfecţionarea legislaţiei ce ţine de procesul electoral este necesară la toate etapele – de la întocmirea listelor alegătorilor pînă la constatarea legalităţii alegerilor şi a distribuirii mandatelor de deputat.
În încheierea întrevederii, atît oaspeţii, cît şi gazdele au apreciat înalt colaborarea fructuoasă dintre Curtea Constituţională şi misiunile de observare a alegerilor delegate pînă acum de OSCE în ţara noastră, exprimîndu-şi speranţa că ea va contribui şi pe viitor la perfecţionarea continuă a procesului electoral.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid