Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale unele prevederi cu referinţă la activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
25.11
2010

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale unele prevederi cu referinţă la activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

2197 Accesări    

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ  A  DECLARAT  NECONSTITUŢIONALE UNELE  PREVEDERI   CU REFERINŢĂ LA ACTIVITATEA  CENTRULUI  PENTRU COMBATEREA  CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI

În şedinţa sa din 25 noiembrie  2010, Curtea Constituţională, examinînd  sesizarea deputatului în Parlament Valentin Chepteni, a declarat neconstituţionale următoarele prevederi legale:
1) literele h) şi n)  din alineatul (1) al articolului 7  („Atribuţiile Centului”) din Legea cu privire la Centrul pentru  Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cu următorul conţinut:
„h) să suspende operaţiunile persoanelor juridice, precum şi ale persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, pe conturi în bănci şi în alte instituţii financiare şi să sechestreze mijloacele băneşti, bunurile materiale, datoriile debitoare şi alte active ale acestor persoane în cazul depistării unor fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget sau să sisteze executarea operaţiunilor financiare limitate sau suspecte;
n) să sechestreze şi/ori să ridice de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, bunurile materiale, inclusiv mijloacele de transport, în cazul:
- lipsei, la momentul transportării, păstrării ori comercializării, a documentelor ce confirmă provenienţa lor legală;
- păstrării de bunuri neînregistrate în documentele contabile sau păstrării lor în locuri nedeclarate autorităţii fiscale”.
2) alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 („Raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa  prezentei legi”) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu următorul conţinut:
„(1) Entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind tranzacţia suspectă sînt reflectate într-un formular special, care se remite Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în cel mult 24 de ore.
(2) Tranzacţiile realizate sau în proces de realizare printr-o operaţiune cu o valoare ce depăşeşte 500 de mii de lei, precum şi cele realizate prin mai multe operaţiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea menţionată, sînt reflectate în formularul special, care se remite Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune”.
Pe marginea hotărîrii adoptate doi judecători ai Curţii Constituţionale au expus opinii separate.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid