Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat sesizarea privind controlul de constituționalitate al articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative
20.06
2024

Curtea a examinat sesizarea privind controlul de constituționalitate al articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative

924 Accesări    

 

Joi, 20 iunie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 14 privind controlul de constituționalitate al articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative. 

Circumstanțele cauzei 

La originea cauzei se află sesizarea privind controlul de constituționalitate al articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, depusă de un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

Autorii sesizării susțin că articolul II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative încalcă articolele 1 alin. (3), 2, 5, 6, 7, 8, 23, 54, 73, 74, 96 și 131 alin. (4) din Constituție. 

La etapa verificării admisibilității sesizării, Curtea a precizat că articolul II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative completează la pct. 1) cu alineatele (41) şi (42) articolul 13 din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Totodată, pct. 2) din articolul II din Lege amendează lista bunurilor nepasibile de privatizare din Anexa la Legea privind administrarea proprietății publice și adaugă o rubrică nouă, nr. 261, cu următorul cuprins: Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. 

Potrivit normelor de tehnică legislativă, dispozițiile de modificare și de completare a unui act legislativ se includ, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Așadar, în prezenta cauza, Curtea se va referi la prevederile legii de bază care au fost introduse prin legea modificatoare, i.e. la articolul 13 alineatele (41) şi (42) și la pct. 261 din Anexa la Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

Curtea a stabilit că argumentele autorilor sesizării fac incident articolul 74 alin. (1) din Constituție, care reglementează adoptarea legilor organice de către Parlament. 

Analiza Curții 

Potrivit articolului 74 alin. (1) din Constituție, legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților aleși, după cel puțin două lecturi. În jurisprudența sa, Curtea a interpretat sensul textului „după cel puțin două lecturi” din articolul 74 alin. (1) din Constituție și a stabilit că acesta conține atât un element procedural, cât și un element substanțial. Elementul procedural presupune că Parlamentul trebuie să voteze în două lecturi proiectul de lege organică. Elementul substanțial presupune că până la votare Parlamentul trebuie să supună dezbaterilor conținutul proiectului de lege organică (a se vedea HCC nr. 14 din 27 aprilie 2021, § 35). 

În Hotărârea nr. 17 din 10 iunie 2021, § 52, interpretând textul „după cel puțin două lecturi” de la articolul 74 alin. (1) din Constituție, Curtea a dezvoltat elementul procedural al acestui articol, stabilit anterior prin Hotărârea nr. 14 din 27 aprilie 2021. Curtea a notat că respectarea cerințelor procedurale referitoare la adoptarea legilor este la fel de importantă ca respectarea cerințelor aplicabile față de conținutul legilor. Cele dintâi protejează democrația parlamentară, care trebuie respectată pe tot parcursul procesului de legiferare și care îi asigură pe cetățeni că legile nu au fost adoptate în mod abuziv. Cele din urmă previn limitarea disproporționată a exercițiului drepturilor și libertăților cetățenilor. 

Curtea a reținut că Legea nr. 116 din 16 mai 2024 a amendat Legea nr. 25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Atât legea modificatoare, cât și legile modificate sunt legi organice, care, potrivit articolului 74 alin. (1) din Constituție, se adoptă cu votul majorității deputaților aleși, după cel puțin două lecturi. 

Curtea a precizat că, la 8 aprilie 2024, la secretariatul Parlamentului, un grup de deputați au înregistrat inițiativa legislativă nr. 107, cu denumirea „Legea privind modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” . La 12 aprilie 2024, Parlamentul a votat în prima lectură această inițiativă. În procesul pregătirii pentru a doua lectură, proiectul de lege nr. 107 a fost avizat de Guvern, de patru comisii parlamentare, de Centrul Național Anticorupție și de Direcția generală juridică a Parlamentului. Între timp, la acest proiect au fost propuse două amendamente: (i) amendamentul nr. 09/03-63 din 7 mai 2024 de completare a Anexei la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice cu poziția nr. 261  „Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” ; (ii) amendamentul nr. VG 29/03-65 din 15 mai 2024 de completare a articolului 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice cu alineatele (41) și (42). 

Curtea a reținut că proiectul de lege nr. 107 din 8 aprilie 2024, care includea și amendamentele menționate supra, a fost votat de Parlament la 16 mai 2024 în a doua lectură, devenind Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative. Totuși, Curtea a stabilit că articolul II din această Lege modifică, pe baza a două amendamente examinate și votate de Parlament într-o singură lectură, Legea nr. 121 din 4 mai 2007, care este o lege organică. În acest sens, Curtea a constatat lipsa unei legături indispensabile între obiectul proiectului de lege votat în prima lectură și amendamentele la acesta votate doar în a doua lectură. Mai mult, notele explicative la aceste amendamente și raportul comisiei de profil sunt silențioase la acest aspect și nu argumentează unicitatea obiectului de reglementare. 

Așadar, Curtea a reținut că completările făcute la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice prin intermediul articolului II al Legii nr. 116 din 16 mai 2024 cu privire la modificarea unor acte normative au fost votate doar într-o singură lectură, în ședința Parlamentului din 16 mai 2024. Astfel, Curtea a constatat că în acest caz legislatorul nu a respectat articolul 74 alin. (1) din Constituție. 

Hotărârea Curții: 

Pornind de la argumentele invocate: 

Curtea a admis sesizarea privind controlul de constituționalitate al articolului 13 alineatele (41) şi (42) și pct. 261 din Anexa la Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, depusă de dnii Oleg Reidman, Said-Muhmat Amaev, Grigore Novac, Vladimir Odnostalco, Fiodor Gagauz, Constantin Starîș și de dnele Alla Darovannaia, Tatiana Cunețchi, Adela Răileanu, Diana Caraman, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

Curtea a declarat neconstituționale articolul 13 alineatele (41) şi (42) și pct. 261 din Anexa la Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid