Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea mandatului unui deputat în Parlament
23.04
2024

Validarea mandatului unui deputat în Parlament

581 Accesări    

 

Marți, 23 aprilie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 11 privind validarea mandatului de deputat atribuit dlui Grigore Grădinaru, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 92e/2024). 

Circumstanțele cauzei 

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 18 aprilie 2024.

Constatările Curții

Prin Hotărârea nr. 2462 din 17 aprilie 2024, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Grigore Grădinaru, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Potrivit articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

Curtea a constatat că Parlamentul, prin Hotărârea nr. 87 din 12 aprilie 2024, a luat act de cererea de demisie a dlui Sergiu Lazarencu, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dlui Grigore Grădinaru în lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

La 15 aprilie 2024, dl Grigore Grădinaru a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dl Grigore Grădinaru a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament. De asemenea, din scrisorile Ministerului Afacerilor Interne din 15 aprilie 2024, Inspectoratului Naţional de Probaţiune din 15 aprilie 2024 şi a Autorităţii Naţionale de Integritate din 16 aprilie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale şi anexate la materialele cauzei, rezultă că dlui Grigore Grădinaru, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, nu i s-a aplicat vreo interdicţie de a ocupa o funcţie publică, nu a fost tras la răspundere penală şi nu are antecedente penale.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Grigore Grădinaru.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Grigore Grădinaru, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid