Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea termenului de judecare a cererii de instituire a măsurii de ocrotire judiciare
23.04
2024

Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea termenului de judecare a cererii de instituire a măsurii de ocrotire judiciare

166 Accesări    

Marți, 23 aprilie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 12 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3088 din Codul de procedură civilă.

Circumstanțele cauzei

Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3088 din Codul de procedură civilă a fost ridicată de avocatul unei părți într-o cauză pendinte la Judecătoria Comrat, sediul central.

Autorul excepției a afirmat că scoaterea de pe rol a cererii de instituire a unei măsuri de ocrotire judiciare după un an de la data depunerii îi încalcă dreptul de acces liber la justiție. În opinia sa, deși scoaterea de pe rol nu prejudiciază fondul cauzei, aceasta este o măsură care lipsește de efecte toate acțiunile procesuale executate până la expirarea termenului de un an. Mai mult, agenda supraîncărcată a instanțelor de judecată face dificilă sarcina soluționării în termen de un an din data depunerii cererii de instituire a unei măsuri de ocrotire judiciară.

Curtea a observat că scoaterea de pe rol a cererii de instituire a unei măsuri de ocrotire reprezintă o limitare a accesului liber la justiție, pentru că poate conduce la adresări repetate, însă fără perspective de soluționare în fond a cererii respective și, prin urmare, a constatat incidența articolului 20 din Constituție în prezenta cauză.

Analiza Curții

În analiza sa, Curtea a făcut trimitere la principiile generale privind protecția persoanelor cu dizabilități și la principiile generale privind dreptul de acces la un tribunal, deduse din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Pe baza acestor principii și a articolelor 20 și 54 din Constituție, Curtea a examinat dacă prevederea contestată respectă standardul calității legii, dacă urmărește un scop legitim şi dacă asigură un echilibru corect între principiile concurente.

i) Cu privire la respectarea standardului calității legii (dacă ingerința este „prevăzută de lege”) – Curtea a notat că prevederile supuse controlului constituționalității îndeplinesc condiția accesibilității pentru că se regăsesc în Codul de procedură civilă, care este republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. De asemenea, analizând textul articolului 3088 din Codul de procedură civilă, Curtea nu a constatat vreo incertitudine legată de calitatea legii. Astfel, Curtea a reținut că prevederile legale analizate îndeplinesc exigențele calității legii.

ii) Cu privire la legitimitatea scopului urmărit – Curtea a notat că termenul de un an pentru examinarea cererii de instituire a măsurii de ocrotire judiciară obligă instanța de judecată să manifeste o diligență specială pentru a judeca această cauză într-un termen rezonabil abstract. Totuși, legea îi obligă pe judecătorii care examinează asemenea cereri să le scoată de pe rol după un an de la data depunerii. În cazul scoaterii cererii de pe rol, procesul se termină printr-o încheiere judecătorească, care nu vizează fondul cauzei (articolul 268 alin. (1) din Codul de procedură civilă).

Prin urmare, scoaterea cererii de pe rol după expirarea termenului de un an de la data depunerii acesteia pe baza normei contestate operează de o manieră automată și nu permite examinarea motivelor formulate în aceasta. Astfel, dreptul de acces la un tribunal rămâne iluzoriu, dacă nu se stabilesc, în mod efectiv, drepturile și obligațiile cu caracter civil ale persoanei (a se vedea Avdić și alții v. Bosnia și Herțegovina, 19 noiembrie 2013, § 37; Čović v. Bosnia și Herțegovina, 3 octombrie 2017, § 31).  

Așadar, Curtea nu a putut identifica niciun scop legitim pentru a justifica scoaterea de pe rol a cererii privind instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară după expirarea termenului de un an de la data formulării. Dimpotrivă, articolul 3088 din Codul de procedură civilă împiedică stabilirea, în mod efectiv, a necesității instituirii măsurii de ocrotire judiciară, iar dreptul de acces la un tribunal devine iluzoriu.

În lipsa unui scop legitim, Curtea a constatat încălcarea dreptului de acces la un tribunal, garantat de articolul 20 din Constituție.

Hotărârea Curții:

Pornind de la argumentele invocate,

Curtea a admis sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de dl avocat Vladimir Cazmalî, în interesele dlui Piotr Slav, în dosarul nr. 2p/s-04/2022, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul central.

Curtea a recunoscut neconstituțional articolul 3088 din Codul de procedură civilă.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid