Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea mandatului unui deputat în Parlament
05.03
2024

Validarea mandatului unui deputat în Parlament

235 Accesări    

Marți, 5 martie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 6 privind validarea mandatului dnei Ana Speianu, candidată supleantă pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 50e/2024).

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 28 februarie 2024.

Constatările Curții

Prin Hotărârea nr. 2303 din 27 februarie 2024, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dnei Ana Speianu, candidată supleantă pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Potrivit articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

Curtea a constatat că Parlamentul, prin Hotărârea nr. 27 din 15 februarie 2024, a luat act de cererea de demisie a dlui Mihail Popșoi, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dnei Ana Speianu în lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

La 20 februarie 2024, dna Ana Speianu a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dna Ana Speianu a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament. De asemenea, din scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne din 22 februarie 2024, din scrisoarea Inspectoratului Național de Probațiune din 22 februarie 2024 și din scrisoarea Autorității Naționale de Integritate din 23 februarie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale și anexate la materialele cauzei, rezultă că dnei Ana Speianu, candidată supleantă pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, nu i s-a aplicat vreo interdicție de a ocupa o funcție publică, nu a fost trasă la răspundere penală și nu are antecedente penale.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dnei Ana Speianu.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea a declarat-o aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Ana Speianu, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid