Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
21.07
2023

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

312 Accesări    

La 20 iulie 2023, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 200g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (modificarea atribuțiilor directorului Agenției „Moldsilva”) (DCC nr. 83 din 20 iulie 2023);

2. Sesizarea nr. 71g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțele incluse în tabelul preliminar) (DCC nr. 84 din 20 iulie 2023);

3. Sesizarea nr. 201g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (suspendarea și încetarea mandatului președintelui raionului) (DCC nr. 85 din 20 iulie 2023);

4. Sesizarea nr. 210g/2022 privind excepția de neconstituționalitate articolului 253 alin. (8) din Codul fiscal (DCC nr. 86 din 20 iulie 2023).

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid