Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat în Parlament
05.01
2023

Validarea unor mandate de deputat în Parlament

363 Accesări    

Joi, 5 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatelor dlui Mihail Leahu și dnei Alina Dandara, candidați supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (sesizarea nr. 1e/2023).
Circumstanțele cauzei
La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 3 ianuarie 2023.
Constatările Curții
Curtea a constatat că prin Hotărârile nr. 360 și nr. 361 din 29 decembrie 2022, Parlamentul a luat act de cererile de demisie ale dlui Dumitru Alaiba și dlui Adrian Băluțel, deputați în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate".
Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși, Curtea a constatat că dl Mihail Leahu și dna Alina Dandara se regăsesc pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate"
La 29 decembrie 2022 și 30 decembrie 2022, dna Alina Dandara și dl Mihail Leahu au formulat fiecare o declarație prin care și-au exprimat consimțământul de a le fi atribuite mandatele vacante de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Prin Hotărârea nr. 838 din 3 ianuarie 2023, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a două mandate de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite dlui Mihail Leahu și dnei Alina Dandara, candidați supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate".
În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.
În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dlui Mihail Leahu și dnei Alina Dandara.
Hotărârea Curții:
Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea i-a declarat aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dl Mihail Leahu și pe dna Alina Dandara, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid