Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituțională a restituit sesizarea referitoare la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”, în vederea lichidării neajunsurilor
10.11
2022

Curtea Constituțională a restituit sesizarea referitoare la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”, în vederea lichidării neajunsurilor

124 Accesări    

 

Astăzi, 10 noiembrie 2022, Președintele Curții Constituționale a emis Dispoziția nr. 113 cu privire la sesizarea nr. 180h/2022 referitoare la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”. 

Examinând respectarea, în prezenta cauză, a condițiilor de formă a unei sesizări, la etapa primirii acesteia, stabilite de articolul 39 din Codul jurisdicției constituționale, Președintele a constatat că sesizarea a fost depusă ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 764 din 9 noiembrie 2022. Condițiile intrării în vigoare a Hotărârilor Guvernului sunt stabilite de articolul 102 alin. (4) din Constituție. Acest articol prevede că „Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau ordonanţei”. 

În această cauză, la etapa primirii sesizării, Președintele a observat că Hotărârea Guvernului nr. 764 din 9 noiembrie 2022 prin care a fost aprobată sesizarea Curții Constituționale în vederea verificării constituționalității Partidului Politic „Șor” nu a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Având în vedere că nepublicarea hotărârii în discuție atrage inexistența sa, Președintele a conchis că sesizarea nu îndeplinește condițiile de formă stabilite de articolul 39 alin. (2) lit. f) din Codul jurisdicției constituționale. 

Din acest motiv, Președintele a dispus să se restituie sesizarea, în vederea lichidării neajunsurilor.

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid